Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2010

Eρώτηση βουλευτή κου Μιχάλη Γιαννάκη σχετικά με το ΚΕΝΑΚ και τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές

Ο Υπεύθυνος Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτής Βοιωτίας, Μιχάλης Γιαννάκης, κατέθεσε ερώτηση σχετικά με το Σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τον «Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» και το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τους «Ενεργειακούς Επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων & εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού» που προωθεί η Κυβέρνηση.
Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της ερώτησης.

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2010
ΘΕΜΑ: «Σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τον «Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» και Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τους «Ενεργειακούς Επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων & εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού»

Κυρία Υπουργέ,
Την Άνοιξη του 2008 ψηφίστηκε ο Νόμος 3661/2008 «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων». Με τις διατάξεις του συγκεκριμένου νόμου, εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με την Οδηγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002 «Για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων» (ΕΕ L1 της 4.1.2003).
Στη συνέχεια δόθηκαν σε δημόσια διαβούλευση μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Υπουργείου Ανάπτυξης τόσο το σχέδιο της ΚΥΑ για τον «Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» (ΚΕΝΑΚ), όσο και το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τους «Ενεργειακούς Επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων & εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού», βάση των οποίων θα εφαρμοστεί ο Νόμος 3661/2008.
Ακολούθησε η κατάθεση των απόψεων όλων των εμπλεκόμενων φορέων και η επί μήνες διαβούλευση της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης με όλες τις πλευρές που σχετίζονται με το θέμα, Τεχνικό Επιμελητήριο, Κ.Α.Π.Ε., Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. (Ένωση Μηχανικών Τ.Ε.), Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, Εκπροσώπους Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, μεγάλο αριθμό Συλλόγων κτλ.
Η διαβούλευση οδήγησε σε ένα τελικό σχέδιο, που έλαβε υπόψη όλες τις διαφορετικές απόψεις. Η Πολιτική Ηγεσία κατέληξε σε ένα Σχέδιο ΠΔ που είναι σαφώς απολύτως λειτουργικό και γίνεται αποδεκτό από την αγορά και την Ελληνική Κοινωνία κάτι που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία του εγχειρήματος για μείωση της Ενεργειακής Κατανάλωσης στον κτιριακό μας τομέα.
Οι Εκλογές της 4ης Οκτωβρίου δεν επέτρεψαν στην Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να ολοκληρώσει την έκδοση του ΚΕΝΑΚ και του ΠΔ για τους «Ενεργειακούς Επιθεωρητές».
Ήμασταν όμως σίγουροι ότι, η νέα Κυβέρνηση, που προσπαθεί να διατυμπανίσει με κάθε ευκαιρία την υποτιθέμενη ευαισθητοποίηση στα θέματα της προστασίας του Περιβάλλοντος, θα έδινε προτεραιότητα στην ολοκλήρωση του εγχειρήματος για τον περιορισμό στην Ενεργειακή μας κατανάλωση.
Αντί αυτού, είδαμε με έκπληξη την Κυβέρνηση να ξαναφέρνει σε δημόσιο διάλογο ένα σχέδιο ΚΕΝΑΚ και ένα σχέδιο ΠΔ για Ενεργειακούς Επιθεωρητές αγνοώντας προκλητικά την πολύμηνη δουλειά που είχε προηγηθεί από την προηγούμενη Πολιτική Ηγεσία αλλά κυρίως αγνοώντας προκλητικά τις θέσεις που κατέθεσαν σε συνεχείς συναντήσεις όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς.
Δυστυχώς το σχέδιο που αναρτήσατε για δημόσιο διάλογο πλήττει τους καταναλωτές, τους ιδιοκτήτες ακινήτων, την αρχή του υγιούς ανταγωνισμού, την αξιοπιστία της χώρας και φυσικά το σκοπό για τον οποίο εκδόθηκε ο Νόμος 3661/2008.

Πιο συγκεκριμένα, στο Σχέδιο ΠΔ που είχε συνταχθεί από την προηγούμενη πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης κατόπιν μακράς διαβούλευσης και προέβλεπε την αναθεώρηση των αδειών Ενεργειακών Επιθεωρητών μετά από 5 χρόνια, η σημερινή ηγεσία του ΥΠΕΚΑ διευρύνει σε δέκα, καταργεί τη δυνατότητα πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών από την ΕΕ να πραγματοποιούν επιθεωρήσεις στη χώρα μας και επιβάλλει τη διενέργεια εξετάσεων από το ΤΕΕ, το οποίο θα έχει σύμφωνα με το ΠΔ που έχει τεθεί σε διαβούλευση, όχι μόνο την οργανωτική ευθύνη αλλά και την ευθύνη του εκπαιδευτικού προγράμματος για την πιστοποίηση των Ενεργειακών Επιθεωρητών, ενώ τέλος, αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια του ΥΠΕΚΑ ο καθορισμός του ανώτατου ορίου κτηριακών επιθεωρήσεων


ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΟΥΤΩΝ, ΕΡΩΤΑΤΑΙ Η ΚΥΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ:

-Γιατί αγνοήσατε τόσο το Σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τον «Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων», όσο και το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τους «Ενεργειακούς Επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων & εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού», στο οποίο είχε καταλήξει η προηγούμενη Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, ύστερα από πολλούς μήνες δημόσιου διαλόγου;

-Γιατί υποχρεώνετε τους ήδη πιστοποιημένους Ενεργειακούς Επιθεωρητές από τις χώρες της Ε.Ε., οι οποίοι άλλωστε έχουν ήδη τη σχετική εμπειρία πιστοποιήσεων στις χώρες τους, να περνούν εκ νέου από διαδικασία σεμιναρίων και εξετάσεων στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, προκειμένου να ασκήσουν στην Ελλάδα το Επάγγελμά τους;

- Γιατί υποχρεώνετε τους αποφοίτους ΤΕΙ να περνούν από εξετάσεις και να πιστοποιούνται από το Τεχνικό Επιμελητήριο, στερώντας τους το δικαίωμα να επιθεωρήσουν κτίρια που είναι πάνω από 1000 τ.μ ή κτίρια που δεν ανήκουν αποκλειστικά στον οικιακό τομέα; Γιατί τους υποχρεώνετε να περνούν από εξετάσεις και να πιστοποιούνται από το Τεχνικό Επιμελητήριο χωρίς να προβλέπεται καν η εκπροσώπηση του Φορέα τους;

- Γιατί απαγορεύετε στους μηχανικούς Τ.Ε. με τετραετείς σπουδές και πτυχίο Μηχανολογίας ή Ενεργειακής Τεχνολογίας με Μεταπτυχιακές Σπουδές στην «Διαχείριση Ενεργειακών Συστημάτων» και πολυετή άσκηση επαγγέλματος με μελέτες θερμομόνωσης, κλιματισμού ή κεντρικής θέρμανσης, να πραγματοποιήσουν επιθεώρηση σε κτίριο που μπορεί να είναι 1001 τ.μ., ενώ και για την επιθεώρηση κτιρίων κάτω από τα 1000 τ.μ. τους υποχρεώνετε να περάσουν από εξετάσεις
-Με ποιο σκεπτικό απαγορεύετε σε κάθε άλλη ειδικότητα –πλην των Μηχανικών- να πραγματοποιήσει Ενεργειακή Επιθεώρηση;


-Γιατί δεν δεχθήκατε τη συμμετοχή στην επιτροπή του Υπουργείου σας, που θα εποπτεύσει την εφαρμογή του Νόμου, εκπροσώπου της Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων;

-Γιατί αφαιρέσατε τον περιορισμό των 20 Ενεργειακών Επιθεωρήσεων το μήνα ανά Ενεργειακό Επιθεωρητή σε κτίρια, που προέβλεπε το προηγούμενο σχέδιο; Πιστεύετε ότι ο απεριόριστος αριθμός επιθεωρήσεων θα διασφαλίσει την ποιότητα στις επιθεωρήσεις ή θα οδηγήσει σε παραεμπόριο σφραγίδας και πιστοποιητικών;


Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣLinkWithin

Related Posts with Thumbnails