Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014

Περιφερειακές & Δημοτικές Εκλογές 2014


Σημαντική τροπολογία για το ΦΠΑ από το Υπ. Οικονομικών: Θα καταβάλλεται κατά τον χρόνο είσπραξης

Απο την ΠΕΣΕΔΕ
26/04/2014

Την τροπολογία "Ρυθμίσεις σχετικά με το ειδικό καθεστώς καταβολής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας κατά τον χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής" που περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου "Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις" θα βρείτε εδώ
Σε αυτό το ειδικό καθεστώς καταβολής του ΦΠΑ εντάσσονται φορολογούμενοι, των οποίων τα έσοδα κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο δεν έχουν υπερβεί τις 500.000 ευρώ. Αυτοί, πλέον, υποχρεούνται να καταβάλουν τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας κατά τον χρόνο είσπραξης της αμοιβής- αντιπαροχής τους για τις φορολογητέες πράξεις τους, ενώ ο φόρος εισροών εκπίπτει κατά τον χρόνο πληρωμής του τιμήματος που καταβάλλουν για φορολογητέες πράξεις άλλων

Τέλος στην αναγνώριση πτυχίων για τους αποφοίτους κολεγίων

Απο τα ΝΕΑ
28/04/2014

Τροπολογία-οδηγός και για άλλα επαγγέλματα απαλλάσσει ήδη τους δικηγόρους

 Χωρίς να χρειάζεται προηγούμενη αναγνώριση του πτυχίου τους από τον ΔΑΟΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) θα μπορούν σύντομα να ασκούν το επάγγελμά τους οι απόφοιτοι ελληνικών κολεγίων που συνεργάζονται με ξένα πανεπιστήμια. Η αλλαγή ξεκίνησε ήδη για τους δικηγόρους.

Με τροποποίηση του υπουργού Δικαιοσύνης Χαρ. Αθανασίου που ψηφίστηκε στη Βουλή, προκειμένου να εναρμονιστεί η νομοθεσία μας με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, οι απόφοιτοι νομικών σχολών ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των συνεργαζόμενων με αυτά κολεγίων, θα εγγράφονται πλέον στους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας με την ίδια διαδικασία που ισχύει και για τους πτυχιούχους ελληνικών νομικών σχολών, δηλαδή με απλή προσκόμιση του πτυχίου και χωρίς την αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ, που ήταν έως τώρα απαραίτητη.

Η τροποποίηση αντικατέστησε τον περιορισμό του νόμου, ότι για να εγγραφούν θα έπρεπε να «είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικής Σχολής αναγνωρισμένου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος των ανωτέρω (σ.σ. ευρωπαϊκών) κρατών και το πτυχίο τους έχει αναγνωρισθεί από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο και αντίστοιχο με το απονεμόμενο από τις Νομικές Σχολές των ημεδαπών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Νομικής Σχολής», με την απλή διατύπωση ότι αρκεί να είναι πτυχιούχοι νομικής ευρωπαϊκού κράτους.

Ξεκίνησε ο πόλεμος των πτυχίων

29-04-2014Έντονες αντιδράσεις στα πανεπιστήμια και τις επαγγελματικές ενώσεις της χώρας προκάλεσε η είδηση ότι οι απόφοιτοι Νομικών Σχολών από ευρωπαϊκά ιδρύματα, αλλά και από ελληνικά κολέγια που συνεργάζονται με αυτά, δεν θα χρειάζονται πλέον την έγκριση του ΔΟΑΤΑΠ για την εγγραφή τους στους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας.
Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας Βασίλης Αλεξανδρής μιλώντας στα Νέα προανήγγειλε πιο αυστηρές εξετάσεις για τους νέους δικηγόρους μετά την απόσυρση του ΔΟΑΤΑΠ από τον έλεγχο που διενεργούσε μέχρι τώρα, ενώ αναμένεται να θέσει σήμερα το ζήτημα στην Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας.
"Το θέμα της ισοτιμίας των πτυχίων επιχειρήθηκε να λυθεί με τρόπο ασαφή και επικίνδυνο για το δικηγορικό επάγγελμα.
Είναι πλέον επείγον να επανεξεταστούν τα κριτήρια που θα θέτουμε στις εξετάσεις για την εγγραφή νέων δικηγόρων στον Δικηγορικό Σύλλογο ώστε να γίνουν πιο ουσιαστικές, ελέγχοντας όλο το φάσμα των απαιτούμενων νομικών γνώσεων που οφείλει να έχει ο υποψήφιος", τόνισε.
Αυτό καθώς οι σπουδές Νομικής σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη διαφέρουν από τς ελληνικές (π.χ. δεν θα έχει διδαχθεί επαρκώς αστικό, εμπορικό, κ.λπ. δίκαια της Ελλάδας), συνεπώς οι εξετάσεις αναμένεται να περιλάβουν όλο το φάσμα της ελληνικής νομικής επιστήμης.
Η εναρμόνιση της ελληνικής με την ευρωπαϊκή πρακτική στο θέμα της πρόσβασης στο επάγγελμα μπορεί να άρχισε από τους δικηγόρους, αφορά όμως πολλές κατηγορίες επιστημόνων όπως οι μηχανικοί.
Για καθαρά ρουσφετολογική τροποποίηση για τους δικηγόρους ενόψει των εκλογών μίλησε στα Νέα ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης.

Περιφερειακές & Δημοτικές Εκλογές 2014


Περιφερειακές & Δημοτικές Εκλογές 2014


Περιφερειακές & Δημοτικές Εκλογές 2014

Ο Παντελής Καλύμνιος είναι συνάδελφος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε και είναι Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Αλεξανδρούπολης.


Παρασκευή, 25 Απριλίου 2014

Τροποποίηση Εγκυκλίου απο Μιχάλη Παπαδόπουλο

Εκδόθηκε σε ΦΕΚ η Τροποποίηση της Εγκυκλίου Οικ.13929/99/11-03-2014 από τον Υφυπουργό ΥΠΟΜΕΔΙ κο Μιχάλη Παπαδόπουλο (ΦΕΚ 953 Β΄ 15.4.2014).
Θυμίζουμε ότι ο κος Παπαδόπουλος έδωσε άμεσα εντολή για τροποποίηση των διατάξεων της Εγκυκλίου, μόλις ενημερώθηκε από την ΔΑΚΕ Μηχανικών Τ.Ε στις 26/3.

Χαρακτηριστικά η τροποποίηση αναφέρει:

 

1.            Αντικαθίσταται, όπου αναφέρεται στις διατάξεις του υπ’ αριθμ. 465/1970 (Α΄ 150) Βασιλικού Διατάγματος, όπως ισχύει και των υπ’ αριθμ. 1224/1981 (Α΄ 303), 595/1984 (Α΄ 218), 78/1988 (Α΄ 34), 455/1976 (Α΄ 169) και 79/2004 (Α΄ 62) Προεδρικών Διαταγμάτων, όπως ισχύουν, καθώς επίσης και της υπ’ αριθμ. Οικ. 13935/930/12−3−2014 Απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β΄ 674), η φράση «Διπλωματούχου ή Τεχνολόγου Μηχανικού», από τη φράση «Μηχανικού Π.Ε. ή Μηχανικού Τ.Ε.».

Πέμπτη, 24 Απριλίου 2014

Επιστολή ΔΑΚΕ Μηχανικών Τ.Ε στον Πρόεδρο της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ

                                                                                                                                              
                                                                                                                                               16.04.2014

Θέμα: «Επείγουσα ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών  για αξιοποίηση των διατάξεων που ψηφίστηκαν στην υποπαράγραφο ΙΓ.12 του Ν.4254, ΦΕΚ (85Α/2014), με στόχο την εγγραφή των Μηχανικών Τ.Ε. στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος»

                                      
Κύριε Πρόεδρε,
Ζητούμε την έκτακτη σύγκλιση της ΚΔΕ με θέμα την αξιολόγηση των δεδομένων που δημιουργεί η ψήφιση της υποπαραγράφου ΙΓ.12 του Ν.4254 και η κατάργηση των άρθρων 1, 2, 3 και 4 του ν. 4663/1930 «Περί εξασκήσεως του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτέκτονος και Τοπογράφου» (84 χρόνια μετά την θεσμοθέτησή τους).
Θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη να αξιοποιήσουμε το νέο περιβάλλον που δημιουργείται και να αξιώσουμε το αυτονόητο: την εγγραφή των Μηχανικών Τ.Ε. στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.
Πρέπει να αξιοποιήσουμε:
1.     Τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης με τις οποίες υποχρεώθηκε το ΤΕΕ να εγγράψει ως μέλη του και να δώσει άδειες ασκήσεως επαγγέλματος στους συναδέλφους αποφοίτους Ιδρυμάτων της Ε.Ε. (τριετούς διάρκειας φοίτησης σε αρκετές περιπτώσεις), π.χ. την απόφαση 1331/2003 του Συμβουλίου της Επικρατείας  (παραθέτουμε χαρακτηριστικό απόσπασμα της συγκεκριμένης απόφασης: «..ο ενδιαφερόμενος…  έχει δικαίωμα να ασκεί στην Ελλάδα επάγγελμα εξ εκείνων που απαριθμούνται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 του Π.Δ. της 27.11/14.12.1926 «περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως Τεχνικού Επιμελητηρίου κειμένων διατάξεων», ο μεν ενδιαφερόμενος αποκτά το δικαίωμα να ασκεί το αντίστοιχο επάγγελμα στην Ελλάδα, το δε Τ.Ε.Ε. υποχρεούται, επί υποβολής σχετικής αιτήσεως, να εγγράψει αμέσως τον ενδιαφερόμενο στα μητρώα του, έτσι ώστε ο τελευταίος να είναι σε θέση να ασκεί όλα τα δικαιώματα και να απολαύει όλων των ευεργετημάτων που απονέμει η ελληνική νομοθεσία στα μέλη του Τ.Ε.Ε.».

Ευρωεκλογές 2014


Περιφερειακές & Δημοτικές εκλογές 2014
Ανήκω στη γενιά εκείνων για τους οποίους, η εργασία από δικαίωμα συνιστά πια πολυτέλεια. Όσοι αποφάσιζαν και διαχειρίζονταν το μέλλον μας τις τελευταίες δεκαετίες εκ του αποτελέσματος κρίνεται πως αν μη τι άλλο κάτι δεν έκαναν καλά, με απότοκο η αξιοπρεπής διαβίωση να αποτελεί ζητούμενο και η εξαθλίωση εδραιωμένη συνθήκη.
Οι νέοι στην Κόρινθο αποφάσισαν να μπουν μπροστά. Γιατί έχουν τη διάθεση και οφείλουν να το κάνουν!


Τρίτη, 15 Απριλίου 2014

Παρέμβαση Αυγενάκη: «Λύση για τις διώξεις μηχανικών και ιδιοκτητών με υπερβάσεις σε κτίρια, οι οποίες δηλώθηκαν και κατεβλήθησαν πρόστιμα»

14 Απριλίου 2014
Αθήνα, 09-04-2014
                          


Στο θέμα των διώξεων μηχανικών και ιδιοκτητών που έχουν υπογράψει προκειμένου να ηλεκτροδοτηθούν κτίρια που έκαναν υπερβάσεις της άδειας, αλλά με τον ν. 4178/2013 δηλώθηκαν και καταβλήθηκαν τα πρόστιμα, αναφέρεται σε κοινοβουλευτική του παρέμβαση ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. Λ. Αυγενάκης προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ.κ. Ιωάννη Μανιάτη και Χαράλαμπο Αθανασίου.

Περιφερειακες & Δημοτικές εκλογές 2014Ο συνάδελφος Στάθης Κωσταντινίδης, Βουλευτής Φλώρινας, είναι υποψήφιος Δήμαρχος Φλώρινας και επικεφαλής της παράταξης '' ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ''
Η παρουσίαση του συνδυασμού του κου Κωσταντινίδη  ΕΔΩ

Περιφερειακές & Δημοτικές Εκλογές 2014


Αγαπητοί συνάδελφοι,

ως Τεχνολόγος Πληροφορικής και Δικτύων φρονώ ότι έφτασε επιτέλους η εποχή που η πλήρης αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών δεν θα αποτελεί απλώς έναν «παχουλό κωδικό» αναθέσεων, αλλά ένα πεδίο που μπορεί συνολικά να απογειώσει τη Διοίκηση, τις Υπηρεσίες, την Οικονομία. Πιστεύω ότι είναι ο μόνος τρόπος ώστε οι πολίτες να απεμπλακούν από τα γραφειοκρατικά γρανάζια, γεγονός που προϋποθέτει όμως μια «αλγοριθμική» λειτουργία των νόμων και των κανονισμών που ακόμα τελούν υπό δαιδαλώδη κατάσταση.

Για το λόγο αυτό αποφάσισα να ασχοληθώ ως υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με το Δήμο Κορινθίων με το συνδυασμό "ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ" και υποψήφιο Δήμαρχο τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Κορινθίας, Βασίλη Νανόπουλο. Επιτέλους είμαστε στο κατώφλι της αξιοποίησης των οπτικών ινών που ξεκίνησαν να εγκαθίστανται το 2007, όμως μετά το 2009 εγκαταλείφθηκαν. Ήρθε η ώρα οι πολίτες να δουν τις υποδομές να τους προσφέρουν ουσιαστικές υπηρεσίες.

Παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μου, dimotikes2014.balafas.gr για να βρείτε περισσότερα στοιχεία σχετικά με την υποψηφιότητά μου.


Περιφερειακές & Δημοτικές Εκλογές 2014


Περιφερειακές & Δημοτικές Εκλογές 2014


Περιφερειακές & Δημοτικές Εκλογές 2014


Δευτέρα, 14 Απριλίου 2014

Περιφερειακές & Δημοτικές Εκλογές 2014


Συνάδελφοι, για πρώτη φορά αποφάσισα να θέσω υποψηφιότητα για το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκιδέων με το συνδυασμό του Θανάση Ζεμπίλη.
Τα προβλήματα του Δήμου μας δεν έχουν χρώμα,έχουν όμως λύσεις.
Είμαι έτοιμος, με σεβασμό στους συμπολίτες μου να τα αντιμετωπίσω.
Εσύ κρίνεις,συγκρίνεις και αποφασίζεις

Περιφερειακές & Δημοτικές Εκλογές 2014


Ο Συνάδελφος Μίλτος Μπαντής είναι υποψήφιος Δήμαρχος Βύρωνα και επικεφαλής της παράταξης “Μαζί για τον Βύρωνα”. 

Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014

Περιφερειακές και Δημοτικές ΕκλογέςΕνόψει των Περιφερειακών και Δημοτικών εκλογών, παρακαλούνται οι συνάδελφοι που είναι υποψήφιοι, να μας στείλουν μια σύντομη παρουσίαση τους ώστε με την σειρά μας να ενημερώσουμε τους συνάδελφους Μηχανικούς ΤΕ μέσω του Blog.
Ευχαριστούμε!

Νεα όρια Αμοιβών Μελετών για το 2014

Απο την Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ

Εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων με θέμα την αναπροσαρμογή της τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2014.
Δείτε την εγκύκλιο

Παρασκευή, 4 Απριλίου 2014

Ενεργειακοί επιθεωρητές: καταχώρηση ηλεκτρονικού παραβόλου

Η  Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. εξέδωσε ενημέρωση σχετικά με την καταχώρηση ηλεκτρονικού παραβόλου (εφαρμογή e-paravolo) για εγγραφή ή ανανέωση συνδρομής στο μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών.

Να σημειώσουμε, οτι το ηλεκτρονικό παράβολο, εφαρμόσθηκε  αρχικά, απο τον Υφυπουργό Μεταφορών Μιχάλη Παπαδόπουλο, ο οποίος έκανε πράξη ενα πάγιο αίτημα δίνοντας την δυνατότητα στους συναλλασόμενους με τη δημόσια διοίκηση, να κάνουν χρήση του.
Η ανακοίνωση της αναφέρει:

"Σας ενημερώνουμε ότι, για την Εγγραφή ή την Ανανέωση Συνδρομής στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών μπορείτε να υποβάλλετε και ηλεκτρονικό παράβολο.

Πέμπτη, 3 Απριλίου 2014

Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων ( Αριθμ. πρωτ.: ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/1.4.2014 )

Αριθμ. πρωτ.: ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/1.4.2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ:Με γνώμη του ΤΕΕ η έκδοση του ΠΔ για τα επαγγελματικά δικαιώματα των Πολιτικών Μηχανικών- Το υπ. Παιδείας δεν είχε κληθεί να καταθέσει την άποψή του για τη νέα ρύθμιση

Απο το Esos.gr
02/04/2014
Το ΥΠΑΙΘ συνηγορεί στην έκδοση Προεδρικού Διατάγματος με σύμφωνη Γνώμη του ΤΕΕ για την απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων των Πολιτικών Μηχανικών , ώστε να αποφευχθεί η ισοπέδωση και να υπάρχει διαβάθμιση και σαφής διαχωρισμός των δικαιωμάτων των αποφοίτων του Πανεπιστημιακού Τομέα και των ΤΕΙ.  Αυτό είναι βέβαια πολύ διαφορετικό από τον πλήρη αποκλεισμό κάποιων κατηγοριών από την άσκηση ενός επαγγέλματος.
Την παρπάνω θέσει διατυπώνει το υπουργείο Παιδείας με non paper που απέστειλε στο esos, με αφορμή τις αντιδράσεις του ΤΕΕ στην ψηφισθείσα διάταξη για τομ επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού, και υπογραμμίζει:

Τετάρτη, 2 Απριλίου 2014

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΉΡΙΞΗ 1/04/2013

Ολοκληρώθηκε το διήμερο των εκλογών της ΕΕΤΕΜ σε όλη την Ελλάδα. Είμαστε ακόμη σε αναμονή των αποτελεσμάτων από τα Ν.Τ. της περιφέρειας. Με βάση την πρώτη εικόνα τα αποτελέσματα για την Παράταξη είναι πολύ αισιόδοξα. Παρά τα προβλήματα κ τη σειρά καταγγελιών για παρατυπίες και ενστάσεις σε μεγάλο αριθμό Περιφερειακών Τμημάτων από την ''ΕΝΩΤΙΚΗ'' ΠΑΣΚ, κρατάμε τις δυνάμεις μας! Δεν έχει ολοκληρωθεί όμως η συλλογή των αποτελεσμάτων από όλα τα Τμήματα και έτσι δεν μπορεί να ανακοινωθεί κανένα αποτέλεσμα.   

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

 Απο το fimotro

Το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως δεσμεύτηκε στις προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης, κατάρτισε και κατέθεσε προς έγκριση το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων,  ...
διασφαλίζοντας για πρώτη φορά την ύπαρξη ενός συνεκτικού και κατανοητού συστήματος κατάταξης και ταξινόμησης όλων των προσόντων, δηλαδή των τίτλων σπουδών, οι οποίοι απονέμονται στη χώρα μας.

Η Έκθεση Αντιστοίχισης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, η οποία κατατέθηκε από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, ενεκρίθη στο πλαίσιο της 23ης Συνεδρίασης της αρμόδιας Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Υπέρ της τροποποίησης Αρβανιτόπουλου η ΔΑΚΕ μηχανικών


Απο το protothema.gr
Της Ισμήνης Χαραμποπούλου
01/04/2014

                                                Για τη ρύθμιση που αφορά στο επάγγελμα

Μετά την ψήφιση του Πολυνομοσχεδίου το Επάγγελμα του Μηχανικού στη Χώρα μας ασκούν πλέον όχι μόνο οι απόφοιτοι των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών Σχολών των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, αλλά όλοι οι Μηχανικοί των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Υπέρ της απόφασης του υπουργού Παιδείας Κων. Αρβανιτόπουλου τάσσεται η ΔΑΚΕ μηχανικών για τη ρύθμιση που αφορά στο επάγγελμα του μηχανικού.

Ο Νόμος 4663/1930 με τον οποίο οριζόταν ποιος ασκεί το επάγγελμα του Μηχανικού στη Χώρα τα τελευταία 84 χρόνια, αποτελεί πλέον παρελθόν αφού ορίζεται ότι η ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτέκτονα Μηχανικού και Τοπογράφου Μηχανικού επιτρέπεται στους κατόχους διπλώματος της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Η ΔΑΚΕ μηχανικών Τ.Ε σε ανακοίνωση της αναφέρει
“Ο Νόμος 4663/1930 με τον οποίο οριζόταν ποιος ασκεί το επάγγελμα του Μηχανικού στη Χώρα μας τα τελευταία 84 χρόνια, αποτελεί πλέον παρελθόν! Μετά την ψήφιση του Πολυνομοσχεδίου το Επάγγελμα του Μηχανικού στη Χώρα μας ασκούν πλέον όχι μόνο οι απόφοιτοι των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών Σχολών των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, αλλά όλοι οι Μηχανικοί των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης (και του Πανεπιστημιακού και του Τεχνολογικού Τομέα)”

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails