Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2008

Χρόνια Πολλά !

Χρόνια πολλά!
Χρόνια Αξιοπρεπή, με Υγεία , Αγάπη και Οικογενειακή Γαλήνη.
Μαζί με το Νέο έτος, να έρθει η δικαίωση και η ανταμοιβή των κόπων μας και των επιθυμιών μας.
Εύχομαι σε όλους μαζί και στον καθένα ξεχωριστά, ευτυχισμένο το Νέο έτος με επαγγελματική επιτυχία και κλαδική εγρήγορση..
Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2008

Υπογραφή νέας ΚΥΑ για την εγκατάσταση λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων.

Σας παραθέτουμε μόνον το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου. Περισσότερες πληροφορίες για την ΚΥΑ θα έχουμε λίαν συντόμως.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΝ

Δωρεάν προγράμματα απο την AUTODESKΗ Autodesk δίνει ελεύθερα, μέσα από το δικτυακό της τόπο www.autodesk.com ή gr, δύο εφαρμογές γιά όλους :

- Το πρόγραμμα DWG TrueView 2009, με το οποίο μπορούμε να δούμε και να τυπώσουμε οποιοδήποτε αρχείο DWG.
Δεν μπορούμε όμως να το επεξεργασθούμε.
Γιά τους χρήστες παλαιοτέρων εκδόσεων του Autocad, υπάρχει η δυνατότητα να μετατραπεί ένα οποιοδήποτε αρχείο DWG (πχ έκδοσης 2009) σε format παλαιότερης έκδοσης (πχ έκδοσης 2000).

- Το πρόγραμμα Design Review, με το οποίο μπορούμε να δούμε τα αρχεία DWF (Design Web Format), τα οποία έχουν αρχίσει να διαδίδονται, λόγω της μορφής τους και της διάδοσης του Internet.

Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο ΚΕΔΚΕ- Πορίσματα Θεματικού Κύκλου ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Το περιβάλλον, φυσικό και δομημένο, δοκιμάζεται, υποβαθμίζεται και γι’ αυτό αποκτά σε παγκόσμια κλίμακα μια ιδιαίτερη αξία και βρίσκεται στο επίκεντρο των πολιτικών του Κράτους και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Έχουμε όλοι μας συνειδητοποιήσει ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι υπόθεση παγκόσμια και εθνική, συλλογική και ατομική αλλά και αυτοδιοικητική υπόθεση.

1. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Προστατευόμενες περιοχές
Η χώρα μας διαθέτει μιας υψηλής σημασίας βιοποικιλότητα, την οποία καλούμαστε να προστατέψουμε μέσα από την καθημερινή μας πρακτική και μέσα από ρυθμίσεις που οριοθετούν την ανθρώπινη δραστηριότητα.
Σήμερα, 6 χρόνια μετά τη σύσταση των Φορέων Διαχείρισης, οι φορείς αυτοί, στην καλύτερη των περιπτώσεων υπολειτουργούν, δεν έχουν στελεχωθεί, δεν έχουν οργανωθεί και δεν ασκούν καμία σχεδόν αρμοδιότητα ελεγκτικού ή παρεμβατικού χαρακτήρα.
Με στόχο την προστασία των προστατευόμενων περιοχών, ως Τοπική Αυτοδιοίκηση ενώνουμε τις δυνάμεις μας με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και διεκδικούμε:
α) Την άμεση ενίσχυση των Φορέων Διαχείρισης με αρμοδιότητες, προσωπικό, πόρους και μέσα, για να γίνουν ουσιαστικοί φορείς διαχείρισης και προστασίας.
β) Την ενίσχυση του ρόλου της Τ.Α. και τη συμμετοχή των Μ.Κ.Ο. σε παρεμβάσεις προστασίας και ανάδειξης των προστατευόμενων περιοχών.
γ) Την προώθηση όλων των αναγκαίων περιοριστικών ρυθμίσεων με στόχο τη θεσμική θωράκιση των Φορέων Διαχείρισης και των περιοχών αυτών από την ανεξέλεγκτη ανθρώπινη δραστηριότητα.
δ) Τη διασφάλιση πόρων από το Ε.Σ.Π.Α. 2007–2013 (ΕΠΕΡΑΑ) και το Π.Δ.Ε. για τη βιώσιμη λειτουργία των Φορέων και για την υλοποίηση έργων και μέτρων ουσιαστικής προστασίας των προστατευόμενων περιοχών.
ε) Τη γρήγορη προώθηση προγραμμάτων αποκατάστασης ROM (η αυθαίρετη εγκατάσταση των οποίων έχει και περιβαλλοντικές επιπτώσεις).
στ) Τη δημιουργία αυτοτελούς Υπουργείου Περιβάλλοντος.
Ενέργεια
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ένας μεγάλος καταναλωτής ενέργειας και είναι ανάγκη να προωθηθούν μέτρα και προγράμματα που θα συμβάλλουν στην ενεργειακή αποδοτικότητα και την εξοικονόμηση σημαντικών πόρων για τους Ο.Τ.Α. Τα δημοτικά κτίρια, οι αθλητικές εγκαταστάσεις, ο δημοτικός φωτισμός, τα δημοτικά οχήματα κ.ά. είναι βασικές λειτουργίες των Ο.Τ.Α. στις οποίες μπορούν να εφαρμοστούν προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας.
Παράλληλα, οι Ο.Τ.Α. είναι φορείς σχεδιασμού και ρύθμισης της τοπικής ανάπτυξης και εμπλέκονται στις σχεδιαζόμενες ενεργειακές επενδύσεις, ενώ σε κάποιες άλλες περιπτώσεις είναι συμπαραγωγοί ενέργειας από Α.Π.Ε.
Παράλληλα με τη μελέτη και το Συνέδριο που προγραμματίζει η Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., προτείνουμε στους Ο.Τ.Α.:
α) Την οργάνωση ενεργειακών γραφείων στους μεγάλους Ο.Τ.Α. και για τους μικρούς Ο.Τ.Α. σε διαδημοτικό επίπεδο ή σε επίπεδο Τ.Ε.Δ.Κ.. Τα γραφεία αυτά θα υποστηρίζουν όλες τις σχετικές δράσεις της Τ.Α.
β) Τη διεύρυνση του θεσμού του ενεργειακού υπευθύνου σε κάθε Δήμο, με τον ορισμό ενός τουλάχιστον υπαλλήλου που θα έχει την ευθύνη τήρησης μέτρων ενεργειακής απόδοσης σε επίπεδο Ο.Τ.Α. και την εκπαίδευσή τους μέσω ενός προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς απαιτούμε:
Ψ Την άμεση εφαρμογή του Χωροταξικού για τις Α.Π.Ε.
Ψ Τον θεσμοθετημένο, ενεργό και ουσιαστικό ρόλο των οργάνων της Τ.Α. και των Μ.Κ.Ο. στη διαμόρφωση του στρατηγικού ενεργειακού σχεδιασμού της χώρας, ώστε να μην υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ των σχεδιαζόμενων ενεργειακών επενδύσεων και της βούλησης των τοπικών κοινωνιών.
Ψ Τη θεσμοθέτηση ουσιαστικού οικονομικού ανταποδοτικού τέλους στην Τ.Α. για την εγκατάσταση Α.Π.Ε. και τη διασφάλιση (θεσμική και ελεγκτική) ότι οι επενδύσεις αυτές θα υλοποιούνται με πλήρη σεβασμό στην περιβαλλοντική ισορροπία κάθε περιοχής (τόσο οι κύριες επενδύσεις όσο και τα απαιτούμενα συμπληρωματικά έργα και υποδομές).
Από τη Δ.Ε.Η. και το ΔΕΣΜΗΕ απαιτούμε:
Ψ Να υπογραφεί ένα μνημόνιο συνεργασίας που θα έχει ως στόχο να μπει τέλος στην αυθαιρεσία της τιμολογιακής πολιτικής της Δ.Ε.Η. για την παρεχόμενη ενέργεια στους Ο.Τ.Α. και να τεθεί η πολιτική αυτή σε ορθολογική βάση.
Ψ Να συνταχθεί ένα μακρόπνοο πρόγραμμα (10ετούς ίσως διάρκειας) για την σταδιακή υπογείωση των δικτύων μεταφοράς ενέργειας, υψηλής και υπερυψηλής τάσης, που διέρχονται μέσα από κατοικημένες περιοχές (με προτεραιότητες, χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένους πόρους). Σε κάθε περίπτωση η οικονομική συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να μην υπερβαίνει το 30% του συνολικού κόστους του έργου.
Διαχείριση του υδάτινου δυναμικού
Την κλιματική αλλαγή, που εμφανίζεται σε παγκόσμια κλίμακα, τη βιώνουμε ίσως περισσότερο στη χώρα μας, όπου εμφανίζεται με την παρατεταμένη ανομβρία και έχει ως συνέπεια τη σταδιακή μείωση του υδατικού αποθέματος. Γι’ αυτό δίνουμε ιδιαίτερη σημασία ως Τοπική Αυτοδιοίκηση στη διαχείριση του υδατικού δυναμικού και στον ποιοτικό έλεγχο του πόσιμου νερού.
Θεωρούμε πολύ σημαντική τη σχετική προγραμματική σύμβαση που υπέγραψε η Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. με το Ι.Γ.Μ.Ε. και προτείνουμε την επέκτασή της, τη λήψη μέτρων από τους Δήμους και τις Δ.Ε.Υ.Α. για τη μείωση της σπατάλης και των διαρροών του νερού από τα δίκτυα, καθώς και την υποκατάσταση σε δημοτικές χρήσεις του πόσιμου νερού με μη πόσιμο ή με νερό από επανάχρηση.
Προτείνουμε επίσης την ανάπτυξη ενός προγράμματος σταδιακής κάλυψης των αναγκών των Ο.Τ.Α. σε εργαστηριακούς ελέγχους πόσιμου νερού με την οργάνωση πιστοποιημένων εργαστηρίων σε διαδημοτική βάση σε επίπεδο Περιφέρειας ή Νομού με τη συνεργασία των Τ.Ε.Δ.Κ.
Απαιτούμε από την Πολιτεία να στηρίξει την προσπάθεια αυτή εξασφαλίζοντας την αναγκαία χρηματοδότηση από το Ε.Σ.Π.Α. 2007–2013 αλλά και εθνικούς πόρους, ώστε να μην κινδυνεύσει ούτε ένας οικισμός της χώρας μας να μείνει χωρίς πόσιμο νερό.
Διαχείριση των στερεών αποβλήτων
Μια από τις βασικές, φαινομενικά απλές, αλλά διαχρονικά σύνθετες και δύσκολες αρμοδιότητες που είναι επιφορτισμένη η Τοπική Αυτοδιοίκηση, είναι η διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Ένα ζήτημα με έντονο περιβαλλοντικό χαρακτήρα, με κοινωνική αναφορά και με μεγάλη οικονομική βαρύτητα.
Σήμερα αρχίζει να υλοποιείται ο Περιφερειακός σχεδιασμός, να παίρνουν υπόσταση οι διαχειριστικές ενότητες και να οργανώνονται οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.), παρ’ ότι εξακολουθούμε χρονικά να τρέχουμε πίσω από τα προβλήματα.
Για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, απαιτούμε από την Πολιτεία:
Ψ Να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την εφαρμογή του Περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
Ψ Να διασφαλίσει πόρους, προσωπικό και μέσα στους ΦΟ.Δ.Σ.Α. για να μπορέσουν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά.
Ψ Να ενισχύσει οικονομικά τις πρωτοβουλίες της Τ.Α. για την ανακύκλωση.
Ψ Να διασφαλίσει τους αναγκαίους πόρους από το Ε.Σ.Π.Α. 2007–2013 (ΕΠΕΡΑΑ), το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και το Υπουργείο Εσωτερικών για την συνέχιση της αποκατάστασης όλων των Χ.Α.Δ.Α., για έναν ουσιαστικό μηχανισμό ανακύκλωσης από την ίδια την Τ.Α., για την ολοκλήρωση όλων των Χ.Υ.Τ.Α. και τη μετατροπή τους σε Χ.Υ.Τ.Υ., για την εξασφάλιση των λειτουργικών απαιτήσεων των ΦΟ.Δ.Σ.Α.

2. ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Σε μια εποχή που βιώνουμε τη σημαντικότερη ίσως οικονομική κρίση του πλανήτη, οφείλουμε να αντλήσουμε στοιχεία και λύσεις από τα μεγάλα ζητήματα του περιβάλλοντος. Οι διαμορφωνόμενες αρνητικές δημοσιονομικές συνθήκες, η κατάσταση στην οποία περιέρχονται τα νοικοκυριά, το κόστος που καταβάλουν Δήμοι και πολίτες για την ενέργεια, σε συνδυασμό με την απουσία οικολογικής συνείδησης και την αδυναμία εφαρμογής δυναμικής ενεργειακής πολιτικής, οδηγούν στην αναπόδραστη ανάγκη να διατυπώσουμε τις αρχές και το πλαίσιο για τη δημιουργία «Φιλ-Οικο-Πόλεων».
Δηλαδή, να αποκαλύψουμε τις θετικές επιπτώσεις των οικολογικών πολιτικών και στα ζητήματα της οικονομίας. Τον τρόπο που μπορεί να επιδράσει η «θερμο-μόνωση» της πόλης στην οικονομία της, τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη που θα προκύψουν από αντίστοιχες εφαρμογές και, εν τέλει, τον ορίζοντα που ανοίγεται για την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Δημόσιο και ιδιωτικό πράσινο, δρόμοι και πλατείες, μεταφορές και ψυχρά υλικά είναι τα συστατικά για την ανάπτυξη πολιτικών που θα αναδείξουν το νέο σημαντικό ρόλο των Ο.Τ.Α.
Οι παράγοντες που θα καθορίσουν τις πολιτικές αυτές μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:
α) Περισσότερο και σωστά σχεδιασμένο πράσινο – Συνέργειες με την Κεντρική Διοίκηση:
o Πράσινο στο δημόσιο χώρο – θεσμικές ρυθμίσεις και οικονομικά μέτρα που αφορούν στην απλούστευση διαδικασιών και θεσμικές προσαρμογές, που θα οδηγήσουν στην μείωση του χρόνου πολεοδόμησης νέων επεκτάσεων των σχεδίων πόλης και στην ενίσχυση των Ο.Τ.Α. για απαλλοτριώσεις στα παλαιά σχέδια πόλης.
o Πράσινο στον ιδιωτικό χώρο – Κοινωνικές συμμαχίες, με ενίσχυση των ελέγχων για την υποχρεωτική φύτευση στις πρασιές, με κίνητρα για ενοποίηση και φύτευση ακάλυπτων χώρων, με κίνητρα για πράσινες ταράτσες και μπαλκόνια.
o Πράσινο με την παραχώρηση στους δήμους των ανενεργών στρατοπέδων.
A Η Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. ενεργοποιεί το Μνημόνιο Συνεργασίας με το Τ.Ε.Ε., επεξεργάζεται και καταθέτει τροποποίηση για τη διεύρυνση της έννοιας των ωφελουμένων από τη δημιουργία κοινοχρήστων χώρων στα παλιά σχέδια πόλης και εισηγείται προσαρμογές του Γ.Ο.Κ.
β) Ψυχρά υλικά στο δημόσιο χώρο – Συνεργασίες με την επιστημονική κοινότητα:
o Ανασύνταξη προδιαγραφών για τα δημοτικά έργα.
o Έλεγχος και πιστοποίηση αποτελεσμάτων από τη χρήση των ψυχρών υλικών.
o Δημοτικά κτίρια με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά.
o Κίνητρα για χρήση ψυχρών υλικών σε ιδιωτικά κτίρια.
A Η Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. συμμετέχει στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», καταγράφει τα χαρακτηριστικά των Δήμων σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κατανάλωση, καταγράφει, αξιολογεί και ενημερώνει τους Ο.Τ.Α. για τα ψυχρά υλικά.
γ) Μεταφορές – Συμμαχίες για λιγότερα αυτοκίνητα στην πόλη:
o Ενίσχυση Δημοτικών Συγκοινωνιών.
o Βελτίωση και επέκταση του δικτύου Πεζοδρόμων και Ποδηλατοδρόμων.
A Η Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. προωθεί το πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ», διασφαλίζει ολοκληρωμένα προγράμματα και πόρους για την επέκταση των δικτύων των ποδηλατοδρόμων σε όλους τους Ο.Τ.Α.
δ) Ανακύκλωση – Συμμαχίες για περιβαλλοντική συνείδηση:
o Αύξηση των ποσοτήτων που ανακυκλώνονται.
o Μείωση του παραγόμενου όγκου απορριμμάτων.
A Η Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. προσαρμόζει και βελτιώνει το πλαίσιο λειτουργίας της Ελληνικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, προωθεί τυχόν απαιτούμενες θεσμικές ρυθμίσεις.
ε) Νερό – Συμμαχίες για την εξοικονόμησή του:
o Αντικατάσταση δικτύων για μείωση απωλειών.
o Αξιοποίηση βρόχινου νερού και υπόγειων υδάτων.
A Η Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. διεκδικεί χρηματοδοτικούς πόρους για τη βελτίωση των υποδομών ύδρευσης, προωθεί πιθανόν απαιτούμενες προσαρμογές του Γ.Ο.Κ. για την αξιοποίηση του βρόχινου νερού και απαιτεί ελέγχους από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την προστασία των υπογείων υδάτων από την ρύπανση λόγω βιομηχανικής δραστηριότητας.
στ) Πολιτιστικό περιβάλλον:
o Ευαισθητοποίηση – ενημέρωση της κοινωνίας
A Προγράμματα – δράσεις ανάδειξης και προστασίας πολιτιστικών στοιχείων του αστικού περιβάλλοντος

Το Δ.Τ της ΔΑΚΕ απάντηση στο ΤΕΕ

Απο το AlfaVita.gr

Και απο το Troktiko.gr

Και απο το Blogs.san simera.gr

Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2008

Δελτίο Τύπου΄΄Οι Εκπαιδευτικοί στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση΄΄ απο την Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών

Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών
(Technology Teachers’ Association)
Πτυχιούχοι ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ
Τ.Θ. 45015 – Τ.Κ. 13510 Αγ. Ανάργυροι Αττικής , Τηλ: 6973275324
URL: http://www.ete.gr/ , E-mail: ete@ete.gr


ΑΘΗΝΑ, 19-11-2008
Αρ. Πρωτ.: 10

Προς: Ειδικό Γραμματέα κ. Γ. ΓΟΥΣΗ


ΘΕΜΑ: Οι Εκπαιδευτικοί στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση


Την ανακοίνωση της υπ’ αριθμ.118842/Γ2/17-0902008 υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό των νέων αναθέσεων στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ακολούθησε πολύ σύντομα μια τροποποιητική (140990/Γ2/03-11-08), ως αποτέλεσμα έντονων πιέσεων, με την οποία γίνεται αλλαγή στις αναθέσεις του κλάδου ΤΕ01. Επίσης, μαθαίνουμε ότι δρομολογείται μια οριστική ρύθμιση για το μέλλον του κλάδου αυτού στην εκπαίδευση.
Μπροστά στις εξελίξεις αυτές η Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών, πτυχιούχων ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ, πιστεύει ότι η ρύθμιση αυτή δεν θα πρέπει να αδικεί όσους μέχρι σήμερα ανήκουν στον κλάδο αυτό και έχουν τα νόμιμα προσόντα (και πτυχίο ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ ή ισοδύναμο).
Σε καμία, όμως, περίπτωση δεν θα πρέπει το ΥΠΕΠΘ να προχωρήσει σε αναβάθμιση τους, με ένταξή τους σε κλάδο κατηγορίας ΠΕ, μετά από παρακολούθηση κάποιων σεμιναρίων (πχ με εφαρμογή του άρθρου 14 Ν.2817/2000, στον οποίο αντέδρασε το έτος 2000 τόσο η ΟΛΜΕ, όσο και η κοινότητα των ΤΕΙ).

Μια τέτοια κίνηση προκαλεί υποβάθμιση των Ανώτατων σπουδών και υποκατάστασή τους, ουσιαστικά, με σεμινάρια. Με κανένα τρόπο, πλην της κανονικής φοίτησής τους σε Τριτοβάθμια Ιδρύματα, απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης δεν επιτρέπεται να αντιμετωπίζονται, ως προς τα προσόντα, με τον ίδιο τρόπο με αποφοίτους Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων.
Παρακαλούμε να ορίσετε άμεσα συνάντηση με την ΕΤΕ, προκειμένου να αναπτύξουμε τις απόψεις μας για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών.

Για το Δ.Σ. της Ε.Τ.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΓ.ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Ν.ΒΑΣΑΓΙΩΡΓΗΣ

Επιστολή ΠΣΧΜ προς ΥΠΑΝ για τα προσόντα των Ενεργειακών Επιθεωρητών

Ενδιαφέρον έχει η σχετική εισήγηση του Μέλους του Προεδρείου-Ταμία του ΔΣ ΠΣΧΜ και Συνδέσμου με την Με Θεσμικού Πλαισίου Άσκησης Επαγγέλματος κ.Κ.Χατζηλυμπέρη. Αποφασίσθηκε να σταλεί επιστολή στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΝ σχετικά με τα προσόντα των Ενεργειακών Επιθεωρητών του Ν. 3661/2008. Διαπιστώνουμε καθημερινά, πως οι παρατηρήσεις μας είναι σε καλό δρόμο και σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν ως σκληρά ''κλαδικά συμφέροντα'' όπως ακούγεται σε πολλές αίθουσες και χώρους εργασίας, αφού ακόμη και στο παρακάτω Δελτίο Τύπου της ΠΣΧΜ παρατηρούμε κάποια σημεία που προσεγγίζουν τις θέσεις μας..
Το ίδιο συμβαίνει και στην εισήγηση που εκφράσθηκε από την ΠΟΜΙΔΑ επίσημα με Δελτίο τύπου της. Κάποιοι άλλοι προσπαθούν χρησιμοποιώντας μηχανισμούς να δημιουργήσουν ευνοϊκότερες προϋπόθεσης για τα μέλη τους..

Το Δελτίο τύπου έχει ως εξής:


Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών Μηχανικών επιθυμώντας να συνεισφέρει στη μελέτη του Υπ.Αν. σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του Ν.3661/2008 περί «Μέτρων για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων» σας διαβιβάζει την εισήγηση που ακολουθεί, η οποία προέκυψε σε συνέχεια του σχετικού εγγράφου που απεστάλη από το ΕΕΚ-ΧΜ.


Μετά από σχετική αναζήτηση και μελέτη από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου επί του επικείμενου διατάγματος της παρ.2 του Άρθρου 9 του εν λόγω Νόμου και συγκεκριμένα επί των προσόντων των ενεργειακών επιθεωρητών, προέκυψαν οι ακόλουθες προτάσεις:


1. Οι διαπιστευμένοι ενεργειακοί επιθεωρητές θα πρέπει να είναι επιστήμονες με βασικές σπουδές που καλύπτουν θέματα ενεργειακής αξιολόγησης συστημάτων και οι οποίοι να είναι σε θέση να διεξάγουν ενεργειακές μετρήσεις με τεχνικά μέσα.

2. Η πιστοποίηση των επιθεωρητών ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων είναι μία διεθνής πρακτική που εφαρμόζεται από όλους τους σχετικά διαπιστευμένους φορείς ανά τον κόσμο. Ακόμα και μία γρήγορη έρευνα στο χώρο του Διαδικτύου μπορεί να το τεκμηριώσει. Η ίδια έρευνα θα αποδείξει ότι στη μεγάλη πλειοψηφία των προηγμένων κρατών ανά τον κόσμο υλοποιούνται προγράμματα κατάρτισης των ενεργειακών επιθεωρητών.

Η ανάγκη για κατάρτιση πριν την πιστοποίηση των επιθεωρητών προκύπτει από τα ακόλουθα δεδομένα:

α. Ο υποψήφιος επιθεωρητής πρέπει να ενημερωθεί για τον εθνικό κανονισμό ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων και να εξοικειωθεί με την εφαρμογή του.

β. Η γνώση των άλλων ευρωπαϊκών και αμερικανικών κανονισμών θα του προσφέρει τόσο τη δυνατότητα να μπορεί να αντιμετωπίζει περιπτώσεις που πιθανώς να μην έχει καλύψει ο εθνικός κανονισμός, όσο και τη δυνατότητα για μία διαφορετική προσέγγιση της μελέτης του και τη εξαγωγή συγκριτικών πορισμάτων.

γ. Ο επιθεωρητής ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων, σύμφωνα με τις χρονικές δεσμεύσεις του Ν. 3661/08, θα κληθεί να αντιμετωπίσει άμεσα και με επιτυχία μία πληθώρα περιπτώσεων ενεργειακών επιθεωρήσεων. Θα πρέπει, άρα, να έχει προετοιμαστεί κατάλληλα για άμεση ανταπόκριση στα καθήκοντά του. Η πληρέστερη μορφή αυτής της προετοιμασίας παρέχεται μόνο μέσα από τη διαδικασία κατάρτισης, αφού έτσι επιτυγχάνεται η διεξαγωγή παραδειγμάτων - ασκήσεων και η ταυτόχρονη επίλυση αποριών από έμπειρους εκπαιδευτές.

δ. Η κατάρτιση μπορεί να εγγυηθεί πολύ μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας στη δοκιμασία της πιστοποιήσεως. Ειδικά για την περίοδο της έναρξης των ενεργειακών επιθεωρήσεων (δηλ., στην αρχική εφαρμογή του Ν.3661/08) θα δημιουργηθούν σημαντικές στρεβλώσεις στην αγορά, αν το πλήθος των πιστοποιημένων επιθεωρητών δεν είναι επαρκές.

ε. Η κατάρτιση θα βοηθήσει τους υποψήφιους επιθεωρητές να ανανεώσουν το γνωστικό τους υπόβαθρο και να ενημερωθούν πάνω σε νέες τεχνολογίες, οι οποίες για τους μεγαλύτερους σε ηλικία δεν αποτελούσαν θεματικό αντικείμενο των βασικών τους σπουδών.

στ. Η κατάρτιση θα προσφέρει τη διεπιστημονική προσέγγιση του θέματος της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων και θα επιτρέψει στους ενεργειακούς επιθεωρητές να μπορούν να αντιμετωπίζουν τη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων αυτοδύναμα και με επαρκή πληρότητα.3. Σχετικά με τους φορείς της κατάρτισης προτείνουμε τα ακόλουθα:

Η επαγγελματική κατάρτιση των επιθεωρητών να διεξάγεται κατά προτεραιότητα από τα Επιμορφωτικά Κέντρα των Συλλόγων των Διπλωματούχων Μηχανικών, καθώς και από το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ, μετά από κατάλληλη πιστοποίησή τους από το φορέα πιστοποίησης των επιθεωρητών. Η επαγγελματική κατάρτιση των υποψήφιων ενεργειακών επιθεωρητών να μπορεί να διεξάγεται και σε ιδιωτικά κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης μετά από κατάλληλη πιστοποίησή τους από το φορέα πιστοποίησης των επιθεωρητών και το ΕΚΕΠΙΣ.

Επισημαίνεται ότι τα Επιμορφωτικά Κέντρα των Συλλόγων των Διπλωματούχων Μηχανικών και το ΙΕΚΕΜ Τ.Ε.Ε. σχετίζονται άμεσα με τους πλέον έμπειρους εκπαιδευτές στα σχετικά αντικείμενα, αφού αυτοί στη συντριπτική πλειοψηφία τους είναι Διπλωματούχοι Μηχανικοί μέλη των Συλλόγων και του Τ.Ε.Ε.4. Φορέας Πιστοποίησης των Επιθεωρητών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων και Λεβήτων - Συστημάτων Κλιματισμού προτείνεται να είναι το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.), το οποίο θα διεξάγει τις πιστοποιήσεις υπό την εποπτεία του Υπ.Αν. και μετά από την κατά το νόμο προβλεπόμενη διαπίστευση.

Το Υπ.Αν. θα μπορούσε να συστήσει επιστημονική επιτροπή εμπειρογνωμόνων που θα εποπτεύει και θα εγκρίνει τις διαδικασίες πιστοποίησης που εφαρμόζει ο φορέας πιστοποίησης των ενεργειακών επιθεωρητών.

5. Η κατάρτιση να είναι προαιρετική, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα σε τεχνικούς επιστήμονες με υψηλή εμπειρία στο σχετικό αντικείμενο να προσέρχονται απευθείας στη διαδικασία πιστοποίησης του αρμόδιου φορέα.

Η πιστοποίηση των ενεργειακών επιθεωρητών από το φορέα πιστοποίησης να γίνεται μέσω κρίσεων, δοκιμασιών, ή εξετάσεων που θα αφορούν ξεχωριστά α. την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και β. την επιθεώρηση λεβήτων και συστημάτων κλιματισμού.

Οι ενεργειακοί επιθεωρητές που θα πιστοποιούνται από το φορέα πιστοποίησης των ενεργειακών επιθεωρητών (ΚΑΠΕ) να δύνανται να εγγραφούν στα αντίστοιχα μητρώα των διαπιστευμένων ενεργειακών επιθεωρητών του Υπ.Αν. χωρίς άλλες δοκιμασίες και απαιτήσεις.

Το Υπ.Αν. να χορηγεί στους ενεργειακούς επιθεωρητές σχετικές βεβαιώσεις εγγραφής, καθώς και ταυτότητες που να αποδεικνύουν την ιδιότητά τους. Το μητρώο των επιθεωρητών να είναι διαθέσιμο μέσω του Διαδικτύου και να εμφανίζει στοιχεία των επιθεωρητών. Τα εμφανιζόμενα στοιχεία, πέραν του ονοματεπώνυμου, θα δημοσιεύονται μόνο μετά από έγκριση του αναφερόμενου φυσικού προσώπου (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων).6. Όλοι οι εγγεγραμμένοι στο Τ.Ε.Ε. Διπλωματούχοι Μηχανικοί ΑΕΙ, οι απόφοιτοι τμημάτων Φυσικής ΑΕΙ και οι απόφοιτοι ΑΤΕΙ τμημάτων Σ.Τ.ΕΦ. να μπορούν μετά από πιστοποίηση και πιθανώς κατάλληλη επαγγελματική κατάρτιση να ενταχθούν στα μητρώα επιθεωρητών ενεργειακής απόδοσης του Ν.3661/08.

Η πιστοποίηση να θεωρείται αυτοδίκαια για όσους εκ των παραπάνω έχουν εκπονήσει μεταπτυχιακές σπουδές σε ενεργειακά θέματα (η σχετική κρίση του αντικειμένου, του φορέα και της έκτασης των μεταπτυχιακών σπουδών να παραμένει ευθύνη του φορέα πιστοποίησης και του Υπ.Αν.).

Όλοι οι εγγεγραμμένοι στο Τ.Ε.Ε. Διπλωματούχοι Μηχανικοί ΑΕΙ να δύνανται να εγγραφούν μετά από πιστοποίηση και προαιρετική σχετική επαγγελματική κατάρτιση τόσο στο μητρώο επιθεωρητών κτιρίων, όσο και στο μητρώο επιθεωρητών λεβήτων και συστημάτων κλιματισμού.

Οι απόφοιτοι ΑΤΕΙ τμημάτων Σ.Τ.ΕΦ. να δύνανται να εγγραφούν μόνο στο μητρώο επιθεωρητών κτιρίων, εφόσον είναι απόφοιτοι τμημάτων δομικής κατεύθυνσης, ή μόνο στο μητρώο επιθεωρητών λεβήτων και συστημάτων κλιματισμού, εφόσον είναι απόφοιτοι τμημάτων ηλεκτρομηχανολογικής κατεύθυνσης. Η σχετική κατάταξη των τμημάτων ΑΤΕΙ να γίνεται από το φορέα πιστοποίησης, μετά από εισήγηση της ΕΕΤΕΜ ή/και του οικείου τμήματος των ΑΤΕΙ. Η εγγραφή αυτών των αποφοίτων στα αντίστοιχα μητρώα να είναι δυνατή μετά από πιστοποίηση και προαιρετική σχετική επαγγελματική κατάρτιση.

Οι απόφοιτοι τμημάτων Φυσικής ΑΕΙ να δύνανται να εγγραφούν μόνο στο μητρώο επιθεωρητών κτιρίων, μετά από πιστοποίηση και υποχρεωτική σχετική επαγγελματική κατάρτιση, η οποία θα καλύπτει το βασικό περίγραμμα των τεχνικών παραμέτρων ενός κτιρίου.Επισημαίνεται ότι οι ενεργειακοί επιθεωρητές θα εκπονούν ενεργειακές μετρήσεις, θα προβαίνουν σε σχετικές αξιολογήσεις και θα παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες επί κτιριακών συστημάτων. Οι δραστηριότητες αυτές δεν ταυτίζονται με κανέναν τρόπο με τις νομικά κατοχυρωμένες δραστηριότητες των μελετών, ή των πραγματογνωμοσυνών έναντι ατυχημάτων ή κινδύνων. Το γεγονός αυτό αποσυνδέει τα επαγγελματικά προσόντα των υποψήφιων ενεργειακών επιθεωρητών με την μέχρι σήμερα κείμενη επαγγελματική νομοθεσία.7. Για την αποφυγή των συνεννοήσεων και της κακής εφαρμογής του έργου των ενεργειακών επιθεωρητών, προτείνονται τα ακόλουθα:

α. Να μην επιτρέπεται η ενεργειακή επιθεώρηση ενός κτιρίου, ή ενός συστήματος λέβητα, ή κλιματισμού, να γίνει από το ίδιο φυσικό πρόσωπο που εκπόνησε τη μελέτη ανέγερσης, ή ριζικής ανακαίνισης του κτιρίου, ή του συστήματος, ή επέβλεψε την εφαρμογή της σχετικής μελέτης. Επίσης, ο ενεργειακός επιθεωρητής δε θα πρέπει να εργάζεται, ή συνεργάζεται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, ή έργου με το νομικό πρόσωπο ανάληψης τεχνικών μελετών, ή κατασκευών, που ανέλαβε τη μελέτη ή/και την κατασκευή του υπό επιθεώρηση κτιρίου, ή συστήματος. Ο ενεργειακός επιθεωρητής θα παρέχει την υπηρεσία του με Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών προς το φυσικό, ή νομικό, πρόσωπο ιδιοκτήτη του κτιρίου με τον οποίο δε θα πρέπει να υπάρχει αμφότερα σχέση εξαρτημένης εργασίας, ή οιονεί εξαρτημένης εργασίας. Προς τούτο, ο ενεργειακός επιθεωρητής θα πρέπει να υποβάλλει ετησίως στο αρμόδιο τμήμα μητρώων του Υπ.Αν. ηλεκτρονική κατάσταση των ενεργειακών επιθεωρήσεων που διεξήγαγε, η οποία θα συμπεριλαμβάνει τα ΑΦΜ των ιδιοκτητών. Η κατάσταση αυτή θα διασταυρώνεται με το ηλεκτρονικό μητρώο των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης και με τα φορολογικά δεδομένα που τηρούνται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών για την τελευταία διετία. Σε περίπτωση παράβασης θα πρέπει να επιβάλλεται πρόστιμο ή/και ποινή.

β. Το κόστος της ενεργειακής επιθεώρησης θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ μιας ελάχιστης και μιας μέγιστης τιμής. Οι τιμές αυτές θα πρέπει να καθορίζονται από το Υπ.Αν. με βάση το μέγεθος, τη χρήση και τον τεχνικό τύπο του επιθεωρούμενου κτίσματος, ή το μέγεθος του λέβητα – συστήματος κλιματισμού και να αναθεωρούνται σε εξαμηνιαία βάση.

γ. Ο φορέας πιστοποίησης των ενεργειακών επιθεωρητών θα πρέπει να διεξάγει δειγματοληπτικούς ελέγχους των εκδιδόμενων πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης κτιρίων κατάλληλα κατανεμημένους ως προς: α. τις διοικητικές περιφέρειες της χώρας, β. τα διάφορα μεγέθη των κτιρίων, γ. τις διάφορες χρήσεις των κτιρίων, δ. τους διάφορους τεχνικούς τύπους των κτιρίων , ε. μεταξύ νέων, ριζικά ανακαινισμένων και υφιστάμενων κτιρίων και στ. μεταξύ των προσόντων των ενεργειακών επιθεωρητών (μεταπτυχιακά, Διπλ. Μηχανικοί, Φυσικοί, Τεχνολόγοι).

Αντίστοιχος δειγματοληπτικός έλεγχος θα πρέπει να γίνεται και για τα πιστοποιητικά λεβήτων και συστημάτων κλιματισμού.

Σε περίπτωση παράβασης θα πρέπει να επιβάλλεται πρόστιμο ή/και ποινή.Με τις παραπάνω προτάσεις μας εκτιμούμε ότι θα αξιοποιηθεί κατάλληλα το σύνολο των τεχνικών ειδικοτήτων της χώρας, ενώ παράλληλα θα εξασφαλισθεί το δημόσιο συμφέρον με επάρκεια τόσο από πλευράς τεχνικής πληρότητας των ελέγχων, όσο και από πλευράς λειτουργίας της σχετικής αγοράς.

Ταυτόχρονα, θα αποφευχθούν άδικοι αποκλεισμοί επιστημόνων που δύνανται μέσα από τις κατάλληλες διαδικασίες πιστοποίησής τους να εγγυηθούν πλήρη και αυτοδύναμη ικανοποίηση των σχετικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου.

Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου 2008

Οι προτάσεις της ΠΟΜΙΔΑ στη δημόσια διαβούλευση του ΥΠΑΝ για τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.) και τους «Ενεργειακούς επιθεωρητές

Σύμφωνα με δελτίο τύπου της ΠΟΜΙΔΑ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων) η τυχόν θεσμοθέτηση των προτάσεων που έχουν τεθεί από το ΥΠΑΝ σε δημόσια διαβούλευση για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και για το «σώμα των ενεργειακών επιθεωρητών» θα αποτελέσουν σχετικό σκάνδαλο.

Το πλήρες δελτίο τύπου έχεις ως εξής:

Στους χαλεπούς σημερινούς καιρούς ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας, προτείνεται να υλοποιηθεί η διαδικασία της ενεργειακής επιθεώρησης και έκδοσης του «ενεργειακού πιστοποιητικού» των εκατομμυρίων κτιρίων όλης της χώρας με τις εξής απαράδεκτες παραμέτρους:

Α. Με την πλέον πολύπλοκη και δαπανηρή μέθοδο της «εκτενούς ενεργειακής επιθεώρησης», αντί της απλής μεθόδου του «κτιρίου αναφοράς», Β. Με τη θέσπιση τριών διαφορετικών επιθεωρήσεων στο ίδιο ακίνητο, αντί μιας και Γ. Με την καθιέρωση κατωτάτων ορίων αμοιβών, ώστε να κατοχυρώνονται τα συμφέροντα των επιθεωρητών, αντί της καθιέρωσης ανωτάτων ορίων, που θα κατοχύρωναν τα συμφέροντα των πολιτών!!!
Η ΠΟΜΙΔΑ ζητά την άμεση απόσυρση της όλης απαράδεκτης πρότασης που έχει τεθεί σε διαβούλευση και της υιοθέτησης βιώσιμης λύσης βασισμένης στις εξής αρχές:


1. Σύστημα ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίων.
Ο Κ.ΕΝ.ΑΚ. υιοθετεί το χρονοβόρο και δαπανηρό σύστημα της «εκτενούς ενεργειακής επιθεώρησης», για μικρά και μεγάλα (άνω των 1.000 τ.μ.) κτίρια.
Στις περισσότερες χώρες ακολουθείται το σύστημα της «συνοπτικής ενεργειακής επιθεώρησης» με τη μέθοδο του «κτιρίου αναφοράς» («building reference») σε όλα τα κτίρια, ανεξαρτήτως μεγέθους. Π.χ. με τη μέθοδο αυτή γίνεται η ενεργειακή επιθεώρηση σε μικρά και μεγάλα κτίρια στη Σουηδία, Αγγλία, Ιρλανδία, Ισπανία, Γαλλία, Τσεχία, Πολωνία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, σε όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ και τον Καναδά. Από την 1.1.2009 και η Γερμανία καταργεί την «εκτενή ενεργειακή επιθεώρηση» στα μεγάλα κτίρια και υιοθετεί τελικά και αυτή την «συνοπτική ενεργειακή επιθεώρηση» σε όλα τα κτίρια. Πιστεύουμε ότι η παραπάνω μέθοδος πρέπει να ισχύσει όχι μόνον για τα μικρά κτίρια, αλλά και για τα κτίρια άνω των 1.000 τ.μ., προκειμένου να συγκρατηθούν τα κόστη της ενεργειακής επιθεώρησης στα χαμηλότερα δυνατά όρια.
Η μέθοδος της «συνοπτικής επιθεώρησης» υιοθετείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το οποίο μάλιστα σύμφωνα με όσα πληροφορηθήκαμε, όρισε ομάδα εργασίας αποτελούμενη από έγκριτους επιστήμονες για να καθορίσει τις τεχνικές προδιαγραφές της μεθόδου του «κτιρίου αναφοράς» για τη χώρα μας. Επίσης υιοθετείται και από την Ενωση Διαπιστευμένων Φορέων (HellasCert), καθώς και από άλλες επαγγελματικές οργανώσεις.

2. Αριθμός επιθεωρήσεων.
Το προσχέδιο του ΚΕΝΑΚ που δόθηκε στη δημοσιότητα, προβλέπει τρεις επιθεωρήσεις για το ίδιο ακίνητο:
* Αλλη επιθεώρηση/πιστοποιητικό/αμοιβή για το κέλυφος του κτιρίου,
* Αλλη επιθεώρηση/πιστοποιητικό/αμοιβή για την κεντρική θέρμανση και
* Αλλη επιθεώρηση/πιστοποιητικό/αμοιβή για κλιματιστικές συσκευές και εγκαταστάσεις. Συνεπώς προβλέπονται και τρία πιστοποιητικά, αλλά και τρεις αμοιβές ενεργειακών επιθεωρητών!!! Σημειωτέον ότι για κάθε μια από τις παραπάνω περιπτώσεις η επιθεώρηση θα γίνεται δύο φορές, την πρώτη όταν χρειαστεί να πουληθεί ή εκμισθωθεί το ακίνητο (κατά την οποία αναμένεται να εντοπισθούν σημεία που θα χρήζουν ενεργειακή αναβάθμιση) και τη δεύτερη μετά την εκτέλεση των εργασιών αναβάθμισης, προκειμένου να δοθεί στο κτίριο η βελτιωμένη βαθμολόγησή του. Συνεπώς η πρόταση περί έως και τριών + τριών = έξη επιθεωρήσεων/ αμοιβών/ πιστοποιητικών είναι απαράδεκτη τεχνικά, οικονομικά αλλά και ηθικά! Η επιθεώρηση κτιρίου θα πρέπει να είναι ενιαία και από τον ίδιο επιθεωρητή, (κέλυφος+ θέρμανση+κλιματισμός) και όχι τρεις διαφορετικές. Έτσι θα καταβάλλεται μία αμοιβή, θα συντάσσεται ένα πιστοποιητικό για όλα και όχι τρία και δεν θα υπάρχουν πολλαπλές και διογκωμένες αμοιβές, γραφειοκρατία και απώλεια χρόνου.

3. Πιστοποίηση των «ενεργειακών επιθεωρητών».
H πιστοποίηση των ενεργειακών επιθεωρητών μπορεί να γίνεται από το ΤΕΕ εφόσον αυτό διαπιστευτεί κατάλληλα, αλλά και από κάθε διαπιστευμένο αρμόδιο φορέα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Οποιοσδήποτε πιστοποιημένος ενεργειακός επιθεωρητής προερχόμενος από άλλη χώρα της Ε.Ε., αυτοδίκαια θα μπορεί να διενεργεί ενεργειακές επιθεωρήσεις στην Ελλάδα, χωρίς να χρειάζεται άδεια ή εξετάσεις στην Ελλάδα. Το μόνο απαραίτητο θα είναι η καταχώρησή του στο μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών της δικής του χώρας και να διαθέτει μεταφρασμένο πιστοποιητικό της ιδιότητάς του αυτής από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Μόνον έτσι θα μπορεί να αναπτυχθεί ανταγωνισμός προς όφελος των πολιτών. Ενεργειακός επιθεωρητής μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, αρκεί όλα τα μέλη του να είναι πιστοποιημένοι «ενεργειακοί επιθεωρητές».


4. Αμοιβές των «ενεργειακών επιθεωρητών».
Είμαστε απόλυτα αντίθετοι στην καθιέρωση συστήματος κατωτάτων αμοιβών των «ενεργειακών επιθεωρητών», γιατί με αυτό δεν θα δημιουργηθεί ανταγωνισμός αλλά με την «ευλογία» του Υπουργείου Ανάπτυξης, θα γεννηθεί μια νέα γενεά προνομιούχων επαγγελματιών, ένα εκπληκτικό επαγγελματικό «καρτέλ» που θα θησαυρίζει στο διηνεκές εις βάρος των ιδιοκτητών κτιρίων της χώρας - αναγκαστικών «πελατών»!

Οι αμοιβές που ισχύουν στα άλλα ευρωπαϊκά κράτη για κατοικία εμβαδού 100 τ.μ. είναι ενδεικτικά στην Ολλανδία 90 € , Γερμανία 100€ , Αγγλία 110-120€, και όχι 300€ πλέον ΦΠΑ, όπως δυστυχώς προτείνεται στη χώρα μας, όπου, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, οι αμοιβές που προοιωνίζονται για έγκριση με το προτεινόμενο διάταγμα (2,5€/τ.μ. με ελάχιστο τα 300€, πλέον ΦΠΑ 19% και πρόσθετες αμοιβές για λέβητες - κλιματιστικά) είναι περίπου τριπλάσιες από τα παραπάνω ποσά! Η υιοθέτηση αμοιβών τέτοιου απαράδεκτου ύψους θα καταστήσει απαγορευτικό το κόστος της ενεργειακής επιθεώρησης η οποία κατά κανόνα θα διεξάγεται δύο φορές για κάθε ακίνητο, μία πριν, και μία μετά την εκτέλεση των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης (επανέλεγχος) που θα συστήσει ο «ενεργειακός επιθεωρητής» ύστερα από την πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση, κόστος το οποίο θα προστίθεται στο δυσβάστακτο, με τα σημερινά οικονομικά δεδομένα, κόστος ενεργειακής αναβάθμισης των ακινήτων.

Αντίθετα, οι αμοιβές των ενεργειακών επιθεωρητών πρέπει να είναι ανοικτές στον ελεύθερο ανταγωνισμό για να είναι και προσιτές σε όλους τους ιδιοκτήτες κτιρίων, κατοικιών κλπ., Αν λοιπόν το διάταγμα περιλαμβάνει όρια, αυτά θα είναι προεχόντως ανώτατα όρια αμοιβών, ανάλογων με αυτές που ισχύουν σε άλλες χώρες, ώστε οι ιδιοκτήτες κτιρίων να μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιθεώρησης και αναβάθμισης των κτιρίων τους, και να μην γίνονται αντικείμενα εκμετάλλευσης και κερδοσκοπίας, αφού πρόκειται για διαδικασία υποχρεωτική από το νόμο. Για το λόγο αυτό προτείνουμε την εξής ενιαία ρύθμιση για τις αμοιβές των ενεργειακών επιθεωρητών:

«1. Καθορίζεται το εξής πλαίσιο αμοιβών για διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων:
α) Η αμοιβή καθορίζεται κατ΄ανώτατο όριο σε 0,75 € ανά τ.μ. επιφανείας του κελύφους του κτιρίου και σε ένα ευρώ (1,00) συνολικά, αν διενεργείται και επιθεώρηση λεβήτων και κλιματιστικών.
β) Η αμοιβή δεν θα είναι ποτέ κατώτερη των εβδομήντα πέντε ευρώ (75€) και 100€ συνολικά αν υπάρχει λέβητας και κλιματιστικό, ούτε ανώτερη των τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (3.750€) και 5.000€ συνολικά με λέβητες και κλιματιστικά).
γ) Η αμοιβή για επανέλεγχο περιορίζεται, κατ΄ανώτατο όριο, στο 50% της αμοιβής για τον αρχικό έλεγχο.»


5. Εκπροσώπηση της ΠΟΜΙΔΑ στην Γνωμοδοτική Επιτροπή Ενεργειακών Επιθεωρητών (Γ.ΕΠ.Ε.Ε.) και τον Φ.Ε.Α.) Στο άρθρο 8 του σχεδίου διατάγματος προβλέπεται ότι με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης συγκροτείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης επταμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή Ενεργειακών Επιθεωρητών (Γ.ΕΠ.Ε.Ε.). Έργο της θα είναι μεταξύ άλλων η διατύπωση εισήγησης, μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, για συμπληρώσεις και τροποποιήσεις του νομοθετικού καθεστώτος και ειδικότερα των κοινών υπουργικών αποφάσεων που θα εκδίδονται για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας πράξης ή ρύθμισης σχετικής με το αντικείμενο των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων και των Ενεργειακών Επιθεωρητών, η διατύπωση εισήγησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης για την ανάγκη διενέργειας ελέγχων, τακτικών, δειγματοληπτικών ή κατόπιν καταγγελίας επί υποθέσεων διενεργηθεισών ενεργειακών επιθεωρήσεων και έκδοσης ενεργειακών πιστοποιητικών προς διαπίστωση της ορθής καταγραφής της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, επιθεωρήσεων λεβήτων, εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού και εν γένει της ποιότητας και εγκυρότητας αυτών, μετά από πρόταση του ΚΑΠΕ.

Επίσης στο σχέδιο του ΚΕΝΑΚ προβλέπεται και η ίδρυση Ανεξάρτητου Φορέα Ελέγχου και Αξιολόγησης (ΦΕΑ) από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων της χώρας μας και της Ευρώπης γενικότερα είναι το μεγαλύτερο σε έκταση και κόστος σχέδιο που επιχειρείται να υλοποιηθεί από τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό πρακτικά δεν μπορεί να επιτευχθεί αν δεν υπάρξει ενημέρωση και συμμετοχή των ιδιοκτητών ακινήτων όλης της χώρας, όπως ρητά προβλέπει άλλωστε και το άρθρο 12 (Ενημέρωση) του ν. 3661/2008 για την Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια.

Για τους λόγους αυτούς προτείνουμε ένα από τα επτά μέλη της Γ.ΕΠ.Ε.Ε. και ένα από τα μέλη του Ανεξάρτητου Φορέα Ελέγχου και Αξιολόγησης (ΦΕΑ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, να προέρχονται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) η οποία εκπροσωπεί τους ιδιοκτήτες κτιρίων της χώρας μας. Η συμμετοχή μας θα βοηθούσε σημαντικότατα το έργο του Υπουργείου στην ενημέρωση και υλοποίηση της εξοικονόμησης ενέργειας στα υπάρχοντα κτίρια.

Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου 2008

Το ΤΕΕ έχει... νεύρα

Απο το Βήμα

Από μηδενική βάση ο διάλογος για τις εξετάσεις

Συνέντευξη του Υφυπουργού κου Σ. Ταλιαδούρου στον Ελευθερο Τύπο και την δημοσιογράφο Γιούλη Μανώλη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΕΤΕΜ Συνάντηση ΥΠΑΝ με Γ.Γ. κο Μουσουρούλη

Παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας με το σχέδιο Π.Δ. για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές


Ο Κόσμος του Επενδυτή

Δ.Τ ΤΕΕ '' Νέες και οξύτατες αντιδράσεις απειλούν να προκαλέσουν τα σχέδια Π.Δ. για επαγγελματικά δικαιώματα των Τεχνολόγων''

Την άμεση απόσυρση των σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΣΑΤΕ) και αναφέρονται στα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ΤΕΙ με ειδικότητες Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, Ενεργειακής Τεχνολογίας, Αυτοματισμού, Ναυπηγικής, Γεωτεχνoλογίας και Περιβάλλοντος, Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, Κλωστοϋφαντουργίας, Οχημάτων και Τεχνολογίας Αεροσκαφών, ζητά το ΤΕΕ με επιστολή που έστειλε στον υπουργό Παιδείας, αλλά και τους συναρμόδιους υπουργούς ΠΕΧΩΔΕ, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

«Θεωρούμε απαράδεκτο το περιεχόμενό τους» αναφέρεται στην επιστολή του ΤΕΕ

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη λήψη της απόφασης στο ΣΑΤΕ είναι επίσης απαράδεκτη, υπογραμμίζεται στην επιστολή. «Δεν διαμορφώθηκε ως προϊόν διαλόγου ή έστω μιας στοιχειώδους επιστημονικής και νομικής ανάλυσης, αλλά ως κατευθυνόμενη διευθέτηση σκοπιμοτήτων» τονίζεται.
Να σημειωθεί ότι ομόφωνα απορριπτική των συγκεκριμένων σχεδίων Π.Δ. ήταν και η απόφαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, η οποία συζήτησε το θέμα στις δυο τελευταίες συνεδριάσεις της (6 και 20 Δεκεμβρίου). Με ψήφισμά της κάλεσε τον υπουργό Παιδείας «να μην προωθήσει κανένα Προεδρικό Διάταγμα επαγγελματικών δικαιωμάτων που σχετίζονται με τα δικαιώματα των διπλωματούχων μηχανικών προτού να προηγηθεί ένας ολοκληρωμένος διάλογος με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας». Ταυτόχρονα «καλεί όλους τους συναρμόδιους Υπουργούς, του ΥΠΕΧΩΔΕ, του ΥΠΑΝ, του ΥΠΑΓΑΝ, να μη συμπράξουν σε ένα έγκλημα ενάντια στην επιστημονική κοινότητα της χώρας, σε μια χρονική περίοδο εξαιρετικά δύσκολη» και παράλληλα «καλεί την ακαδημαϊκή κοινότητα, τα Περιφερειακά του Τμήματα, όλους τους συλλόγους των διπλωματούχων μηχανικών σε εγρήγορση, παρέμβαση και κινητοποίηση, ώστε να περιφρουρηθεί το δικαίωμα πρόσβασης και άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού σε όσους και σε όσο εύρος έχουν τις γνώσεις για να περιφρουρήσουν την ποιότητα, την ασφάλεια, την αισθητική και την οικονομία των κατασκευών, των μελετών, των σχετικών υπηρεσιών και διεργασιών».
Όπως υπογραμμίζεται στην απόφαση της Αντιπροσωπείας «το ΤΕΕ έχει διαμορφώσει ολοκληρωμένη πρόταση για τη μεταρρύθμιση της τεχνικής παιδείας, για να μη λειτουργεί το σύστημα απονομής επαγγελματικών αρμοδιοτήτων ως “φούσκα”. Πρόταση δίκαιη και ικανοποιητική για τους διπλωματούχους μηχανικούς, για τους τεχνολόγους μηχανικούς, για τους απόφοιτους μέσων τεχνικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, για τους εμπειροτέχνες. Όλοι όσοι έχουν γνώσεις, δεξιότητες και ασχολούνται στο χώρο των τεχνικών έργων [από τους τεχνίτες έως τους διπλωματούχους μηχανικούς] πρέπει να έχουν διασφάλιση εισόδου στην απασχόληση, δικαίωμα πρόσβασης σε ένα σύγχρονο πλαίσιο επαγγελματικών δικαιωμάτων, δυνατότητα συμμετοχής σε διεπιστημονική και διατεχνική ομάδα».
Στην ίδια απόφαση τονίζεται ότι «είναι αναγκαίος ο διάλογος, άμεσος και με συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης. Αυτός εξάλλου είναι ο τρόπος με τον οποίο το ΤΕΕ αισθάνεται ότι αξίζει να απαντήσει στη συστηματική, και από τα πλέον επίσημα χείλη, διαστρέβλωση των θέσεών του και στην προσπάθεια να δημιουργηθεί διχαστικό- αποπροσανατολιστικό κλίμα ανάμεσα σε κατηγορίες εργαζομένων στον τεχνικό τομέα».

Σχόλιο: Θεωρούμε ότι το παρών κείμενο του ΤΕΕ,μπορεί να χαρακτηρισθεί επιεικώς κακό και απαράδεκτο.Παράλληλα, εξαιρετικά αποπροσανατολιστικό με στόχο την Πολιτική Ηγεσία και την Κυβέρνηση του τόπου. Το Υπουργείο Παιδείας θα πρέπει να συνεχίσει απρόσκοπτα το έργο του και να εκπληρώσει τις υποσχέσεις της Κυβέρνησης απέναντι στους Πτυχιούχους Μηχανικούς ΤΕ και τους χιλίδες σπουδαστές των ΤΕΙ. Τα επαγγελματικά δικαιώματα που συζητήθηκαν στο ΣΑΤΕ σύντομα θα πρέπει να γίνουν Προεδρικά Διατάγματα και να βγάλουν απο την ομηρία τουλάχιστον 45.000 συναδέλφους.

Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΕΠΘ ΓΙΑ ΣΑΤΕ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟN ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΑθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2008

Αποτελέσματα της 12ης Συνεδρίασης της Ολομέλειας

του Συμβουλίου Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΣΑΤΕ)

Παρουσία του Ειδικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ κ. Αθανάσιου Κυριαζή συνεδρίασε το Συμβούλιο Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Σ.Α.Τ.Ε.).

Κατά την συνεδρίαση εγκρίθηκαν ομόφωνα τα εξής:


1. Τα Επαγγελματικά Δικαιώματα για τις ειδικότητες των Τμημάτων ΤΕΙ:1. Μηχανολογίας

2. Ηλεκτρολογίας

3. Ενεργειακής Τεχνολογίας

4. Αυτοματισμού

5. Ναυπηγικής

6. Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος

7. Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης

8. Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

9. Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

10. Κλωστοϋφαντουργίας

11. Οχημάτων

12.Τεχνολογίας Αεροσκαφών2. Το Περιεχόμενο Σπουδών των Τμημάτων ΤΕΙ:1. Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων του ΤΕΙ Πάτρας

2. Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ Καβάλας

3. Ιατρικών Εργαστηρίων του ΤΕΙ Λάρισας

3. Η ίδρυση Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) συνδεδεμένο με το ΤΕΙ Μεσολογγίου με την ονομασία «Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Δυτικής Στερεάς Ελλάδος»4. Η ίδρυση νέων ερευνητικών Τομέων στο Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) Δυτ. Μακεδονίας:

- Τομέας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης

- Τομέας Ενεργειακής Πολιτικής

- Τομέας Ακτινοβολιών και Ηλεκτρομαγνητικών ΠεδίωνΜε τον τρόπο αυτό εκπληρώνεται η δέσμευση του Υπουργού κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη για την έγκριση όλων των επαγγελματικών δικαιωμάτων εντός του 2008 στους πτυχιούχους των ΤΕΙ.

ΣΧΟΛΙΟ ΜΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ: Κε Υπουργέ, δεν σημαίνει ότι με το ΣΑΤΕ εκπληρώθηκε η δέσμευσή σας.Εχουν γίνει θετικά και ενθαρρυντικά βήματα από μέρους σας αλλά ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ θα υπάρξει ΜΟΝΟΝ όταν υπάρξουν Προεδρικά Διατάγματα..

Αποφάσεις για τα ΤΕΙ από το ΣΑΤΕ

Απο το Εsos.gr

Κοινή Επιστολή Π.Ο.Π.Μ.-Τ.Ε.Ι.και Π.Σ.Π.Η.Μ.-Τ.Ε.Ι. για Ενεργ. Επιθεωρητές

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.Ι. Χαϊμαντά 23, 15122, ΜαρούσιΤηλ.- Fax: 210-8063857e-mail: info@hta.org.gr ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.Ι.Μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε.Ι. Βλάλη 56 & Αριστοτέλους, 54624 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-256353, Fax: 2310-942490Ιστοσελίδα: www.hlektrologoi-tei.gr e-mail: info@hlektrologoi-tei.gr


19 Δεκεμβρίου 2008
Αρ. Πρ.: Φ010/006/08

Προς
κ. Κωνσταντίνο Μουσουρούλη
Γεν. Γραμματέα Υπουργείου Ανάπτυξης

Θέμα : «Ενεργειακοί Επιθεωρητές».

Αξιότιμε κύριε Γενικέ,

Αναφορικά με το σχέδιο ΠΔ για τη θεσμοθέτηση του Σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:
Το συγκεκριμένο σχέδιο δε λαμβάνει υπόψη τους Νόμους 2916/2001 και 3549/2007 και για άλλη μια φορά οι απόφοιτοι των ΤΕΙ αντιμετωπίζονται ως απόφοιτοι Ιδρυμάτων Β΄ κατηγορίας.


Παράλληλα, το άρθρο με βάση το οποίο οι απόφοιτοι Πολυτεχνικών Σχολών, θα μπορούν να πιστοποιηθούν τόσο για την Α΄ όσο και για τη Β΄ τάξη Ενεργειακών Επιθεωρητών, ενώ οι απόφοιτοι ΤΕΙ μόνο για την Α΄, έρχεται και σε αντίθεση με την κείμενη νομοθεσία.
Με δεδομένο μάλιστα ότι ο Κανονισμός προβλέπει υποχρεωτικές πιστοποιήσεις για κτίρια άνω των 1000 τμ (1000 τμ είναι το όριο για την Α΄ τάξη), είναι προφανές ότι με αυτή τη διάταξη οι Μηχανικοί Τ.Ε. μένουν εκτός αγοράς, παρά το ότι αρκετές ειδικότητες Μηχανικών ΤΕΙ έχουν αποκτήσει πολλές και ιδιαίτερα εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα Εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια, Θέρμανσης, Ψύξης & Κλιματισμού, Οικοδομικής, Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού. Ειδικότερα στον κλάδο των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ δεν αναφέρονται ως εξειδικευμένες γνώσεις οι Αυτοματισμοί ΒΜS, Έξυπνων Κτιρίων , PLC και συμβατικών αυτοματισμών που χρόνια τώρα χρησιμοποιούνται στην αγορά, για την Εξοικονόμησης Ενέργειας.
Επίσης, θεωρούμε απαράδεκτο το ότι ως Φορέας Πιστοποίησης των Ενεργειακών Επιθεωρητών προβλέπεται το ΤΕΕ και όχι οι επίσημοι Φορείς Πιστοποίησης όπως το ΕΚΕΠΙΣ και το ΕΣΥΔ. Δεν είναι δυνατόν να αποδεχθεί κανείς ως Φορέα Πιστοποίησης το ΤΕΕ το οποίο φαίνεται αντίθετο στην εφαρμογή των νόμων για τους αποφοίτους Μηχανικούς ΤΕ.
Κύριε Γενικέ,
Ζητούμε την άμεση διόρθωση των προβληματικών σημείων του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές και ευελπιστούμε ότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης δε θα αγνοήσει για άλλη μια φορά τα θεσμοθετημένα όργανα των Μηχανικών των ΤΕΙ, όπως έγινε με το θέμα των ανελκυστήρων, που μετά από τη συμφωνία όλων των εμπλεκόμενων φορέων αναμένουμε ακόμη τις ενέργειες του υπουργείου.
Η μεγάλη οικογένεια των Μηχανικών των ΤΕΙ έχει κουραστεί τόσα χρόνια από υποσχέσεις και περιμένει από την πολιτική ηγεσία να πάρει αποφάσεις εφαρμόζοντας την κείμενη νομοθεσία και να μην υποκύπτει στα συμφέροντα συντεχνιών.

Με ιδιαίτερη τιμή

Νικόλαος Ηλιόπουλος Αριστοτέλης Φλαμπούτογλου
Πρόεδρος Π.Ο.Π.Μ.-Τ.Ε.Ι. Πρόεδρος Π.Σ.Π.Η.Μ.-Τ.Ε.Ι.


Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΕΤΕΜ 12 η Συνεδρίαση ΣΑΤΕ

Αθήνα, 19-12-2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

12η Συνεδρίαση του Σ.Α.Τ.Ε.
Αποφάσεις για τα εκκρεμή Π.Δ.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η 12η Συνεδρίαση της Ολομέλειας του Σ.Α.Τ.Ε – Ε.ΣΥ.Π στην οποία συζητήθηκαν:
1. Τα περιεχόμενα σπουδών των Τμημάτων Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων (ΤΕΙ Πάτρας), Ηλεκτρολογίας (ΤΕΙ Καβάλας), Ιατρικών Εργαστηρίων (ΤΕΙ Λάρισας)
2. Πρόταση για ίδρυση Κέντρου Τεχνολογικής έρευνας στο ΤΕΙ Μεσολογγίου
3. Πρόταση για ίδρυση νέων ερευνητικών τομέων στο Κ.Τ.Ε Δυτ. Μακεδονίας
4. Τα σχέδια Π.Δ/των για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των Τμημάτων Ηλεκτρολογίας, Μηχανολογίας, Ενεργειακής Τεχνολογίας, Αυτοματισμού, Ναυπηγικής, Κλωστοϋφαντουργίας, Τεχνολογίας Αεροσκαφών, Οχημάτων, Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος, Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου.

Τα Σχέδια αυτά, με βάση τις εισηγήσεις της Επιστημονικής Επιτροπής που είχε συγκροτήσει το ΥΠ.Ε.Π.Θ και τις τροποποιήσεις που εισηγήθηκαν τα μέλη του ΣΑΤΕ, εγκρίθηκαν ομόφωνα από την Ολομέλεια.
Ο Πρόεδρος του ΣΑΤΕ θα αποστείλει τις αποφάσεις του Οργάνου με τα σχετικά πρακτικά για περαιτέρω ενέργειες στον Υπουργό Παιδείας σύμφωνα με το νόμο.
Οι ως άνω προτάσεις Π.Δ για την ρύθμιση του πλαισίου άσκησης του επαγγέλματος των 11 ειδικοτήτων πτυχιούχων της Σ.ΤΕ.Φ/ Τ.Ε.Ι, παρότι δεν αντιπροσωπεύουν πλήρως τις θέσεις της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, κινούνται στη σωστή κατεύθυνση, αρκεί το ΥΠ.Ε.Π.Θ να υιοθετήσει ως οφείλει τις προτάσεις του Σ.Α.Τ.Ε όπως διαμορφώθηκαν, χωρίς αλλαγές.

Το ζήτημα της έκδοσης των Π.Δ/των είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του ΥΠ.Ε.Π.Θ, το οποίο μετά από υπογραφή των συναρμοδίων πρέπει να τα προωθήσει στο Σ.τ.Ε για έκδοση τους από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, λαμβάνοντας υπόψη αντίστοιχες προσπάθειες του παρελθόντος, οι οποίες δυστυχώς δεν είχαν ευδοκιμήσει, τηρεί στάση αναμονής και επιφυλάσσεται για το αποτέλεσμα της νέας αυτής προσπάθειας.

Οι παρόντες Πρόεδροι των Τ.Ε.Ι στην Ολομέλεια του Σ.Α.Τ.Ε, υπέγραψαν κοινό έγγραφο διαμαρτυρίας προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά με το Σχέδιο Π.Δ για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές και τις ρυθμίσεις που αυτό περιλαμβάνει για τους Πτυχιούχους Μηχανικούς και τους καθηγητές Σ.ΤΕ.Φ των Τ.Ε.Ι, μετά από πρόταση του Προέδρου της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, της Ο.Σ.Ε.Π/Τ.Ε.Ι, και Προέδρων Τ.Ε.Ι.ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.

Παρέμβαση Συναδέλφου Λευτέρη Αυγενάκη για Ενεργειακούς Επιθεωρητές

Ο Βουλευτής Ηρακλείου και Συνάδελφος Λευτέρης Αυγενάκης απέστειλε την παρακάτω παρέμβαση στον Υπουργό Ανάπτυξης Κο Φώλια:Παράλληλα,στα πλαίσια Κοινοβουλευτικού Ελέγχου κατέθεσε και την παρακάτω επερώτηση:


Από την μεριά μου, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κο Αυγενάκη και τον κο Παπαδόπουλο για την άμεση βοήθεια τους στο θέμα των Ενεργειακών Επιθεωρητών, όπως και για την αμέριστη βοήθεια τους σε κάθε Κλαδικό πρόβλημα που προκύπτει.
Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υφυπουργό Παιδείας κο Ταλιαδούρο ( ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες μας έκανε και αυτός με την σειρά του παρέμβαση στο ΥΠΑΝ), τον κο Μ.Βαρβιτσιώτη, όπως και όλους τους Βουλευτές οι οποίοι παρά του ότι δεν είναι συνάδελφοι μας, πάντοτε αφουγκράζονται και παρεμβαίνουν θετικά στα Κλαδικά μας αιτήματα. Για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές, απέστειλαν επίσης επιστολές και η ΕΕΤΕΜ όπως και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επαγγελματιών Πτυχιούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.
Τις επόμενες ημέρες είναι πιθανόν να υπάρξει συνάντηση αντιπροσωπείας του ΚΔΣ της ΕΕΤΕΜ με τον Γενικό Γραμματέα κο Μουσουρούλη, όπου θα παρουσιασθούν αναλυτικά οι θέσεις της και θα παραδοθεί σχετική πρόταση της Ενωσης για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές.Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2008

Συμπληρωματική Παρέμβαση απο Σιάχο Δημήτρη σχετικά με το Σχέδιο ΚΕΝΑΚ

Προς
κο Κωνσταντίνο Μουσουρούλη
Γενικό Γραμματέα Υπ. Ανάπτυξης
18/12/2008
Θέμα: «Σημείωση στο Σχέδιο του ΚΕΝΑΚ»

Αξιότιμε κύριε Γενικέ,

Εκτός από τις παρατηρήσεις που σας έχουν ήδη σταλεί, οφείλω να σας σημειώσω ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο.
Στο Σχέδιο του ΚΕΝΑΚ (Κανονισμός Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων) (www.ypan.gr) που έχει δοθεί στη δημόσια διαβούλευση, στη σελίδα 39 στο Βήμα 5: "Επεξεργασία στοιχείων -Βαθμολόγηση κτιρίων",
στις παραδοχές για υπολογισμούς κλιματικών δεδομένων, αναφέρεται ως πηγή το ΤΕΙ Πειραιά.
Συγκεκριμένα:
"ΤΕΙ Πειραιά, 2006, "Προσομοίωση Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριακών Εγκαταστάσεων με εφαρμογή Παθητικών Υβριδικών Ηλιακών Συστημάτων και δομικών στοιχείων, οικονομικά αποδεκτών, με στόχο τη βελτίωση της θερμικής συμπεριφοράς των κτιρίων στην Ελλάδα"...


Σας ενημερώνουμε ότι η συγκεκριμένη μελέτη έγινε στα πλαίσια του Προγράμματος «Αρχιμήδης» και διενεργήθηκε με ευθύνη των καθηγητών κ.κ. Καλδέλλη και Κορωνάκη του Τμήματος Μηχανολογίας του ΤΕΙ Πειραιά.
Πιστεύω ότι είναι προκλητικό, από τη μία να χρησιμοποιούνται στο Σχέδιο του ΚΕΝΑΚ, στοιχεία και μελέτες που έχουν εκπονηθεί στα Ιδρύματα των ΤΕΙ και από την άλλη τα Ιδρύματά μας να αντιμετωπίζονται ρατσιστικά -τόσο οι πτυχιούχοι τους όσο και το Εκπαιδευτικό τους Προσωπικό-.

Ευχαριστώ
Σιάχος Δημήτρης
(Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε., Μsc Βιώσιμη Ανάπτυξη –Διαχείριση Περιβάλλοντος)

Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2008

Παρέμβαση του Συνάδελφου Μιχάλη Παπαδόπουλου στον Υπουργό Ανάπτυξης για τους Ενεργ. Επιθεωρητές

Είναι τυχαίο άραγε ?Ακόμη και τυχαίο γεγονός να είναι, όλοι μας οφείλουμε να τιμήσουμε και να αγωνισθούμε για αυτά που μας αξίζουν . Όχι μόνον για μας, αλλά και για τους πρωτοπόρους αγωνιστές στην πορεία μας, όπως και για τους νέους συνάδελφους που δεν γνωρίζουν μέσα στις σχολές τους τα προβλήματα του κλάδου μας έξω στην αγορά εργασίας. Θεωρώ ότι αυτός ο καιρός είναι μιας πρώτης τάξης ευκαιρία για να ενημερώσουμε τον κόσμο δίπλα μας για τα Δίκαια αιτήματα μας και με την βοήθεια της πολιτείας αυτά να επιλυθούν. Αν πάλι αυτό δεν γίνει, τότε θα πρέπει όλοι μας να αφήσουμε τα γραφεία μας,τα εργοτάξια μας ίσως και τις δουλειές μας για λίγες ώρες, ώστε να αποδείξουμε την αγωνιστική μας διάθεση και το δίκιο μας σε αυτούς που δεν μας ακούν..

Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2008

Επιστολή ΕΕΤΕΜ πρός Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ σχετικά με ΜΗ.Κ.Ι.Ε

Στα πλαίσια της διασφάλισης των συμφερόντων των μελών μετά απο την επανενεργοποίηση της επιτροπής του ΥΠΕΧΩΔΕ για το Μητρώο Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων, η ΕΕΤΕΜ απέστειλε την παρακάτω επιστολή:
Και η απάντηση της απο το ΥΠΕΧΩΔΕ:

Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2008

Άρθρο του Φάνη Καλαντζή στον Κόσμο του Επενδυτή

Επιστολή Προέδρου ΤΕΙ Πάτρας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι) ΠΑΤΡΩΝ


Γραμματεία Προέδρου, Αντιπροέδρων
& Γενικού Γραμματέα
Μεγ. Αλεξάνδρου 1
Κουκούλι Πάτρας
263 34 Π Α Τ Ρ Α
Πληροφορίες: Μ. Τηνιακού
Τηλέφωνο: +30 2610 325101-2
FAX: +30 2610 369410
Βαθμός Ασφαλείας

Πάτρα 15 / 12 / 2008

Αριθ. Πρωτ.ΠΡΟΣ: Αξ. κ. Κων/νο Μουσουρούλη
Γενικό Γραμματέα
Υπουργείου Ανάπτυξης

ΚΟΙΝ.:1. Υπουργό Ανάπτυξης
2. Υπουργό Εθν. Παιδείας
3.Πρόεδρο ΤΕΕ
4. Προέδρους ΤΕΙ Ελλάδος
5. Σύλλογο ΕΠ ΤΕΙ Πάτρας
6. ΕΕΤΕΜ

Αξιότιμε κ. Γενικέ,

Πληροφορηθήκαμε, προσφάτως, τις ενέργειες του Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά με την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2002/9/ΕΚ, στο νομοθετικό πλαίσιο της χώρας μας, που αφορά στην ενεργειακή βαθμονόμηση και πιστοποίηση κτιρίων, καθώς και στο θεσμό των Ενεργειακών Επιθεωρητών.
Μελετώντας ,ωστόσο, το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος το οποίο προωθείται προς υπογραφή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, διαπιστώνουμε ότι η αρμοδιότητα και ευθύνη της ενεργειακής βαθμονόμησης και πιστοποίησης των κτιρίων εκχωρείται στους Διπλ. Μηχανικούς, ενώ το ΤΕΕ θεσμοθετείται ως ο φορέας πιστοποίησης.
Φαίνεται δηλ. μια πρόθεση των υπηρεσιών του Υπουργείου σας και των παραγόντων να προωθήσουν την Οδηγία 2002/9/ΕΚ ετεροβαρώς και μάλιστα εις βάρος των ΤΕΙ και των πτυχιούχων τους.
Τα ΤΕΙ και οι πτυχιούχοι τους, αγνοούνται στο συγκεκριμένο κείμενο ,ενώ δεν φαίνεται να λαμβάνονται υπ’ όψιν οι νόμοι-πλαίσιο 2916/2001 και 3549/2007 με τους οποίους τα ΤΕΙ εντάχθηκαν και Συνταγματικά στην Ανώτατη Εκπαίδευση της χώρας μας.
Πρέπει να τονισθεί ότι η όλη αυτή διαδικασία, μας βρίσκει αντίθετους, θεσμικά και ουσιαστικά, για τους ακόλουθους λόγους:

1. Τα ΤΕΙ, ως θεσμός, είναι κυρίως υπεύθυνα για ανάπτυξη και εφαρμογή επιστημονικών τεχνολογικών και λοιπών γνώσεων. Εν ολίγοις τα ΤΕΙ δεν έχουν ως κύριο έργο τη βασική Έρευνα, η οποία αποτελεί ευθύνη, κυρίως, των Πανεπιστημίων, αλλά την εφαρμοσμένη και στοχευμένη τοιαύτη καθώς και τις καινοτομίες.
2. Από όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, τα Τμήματα των Μηχανολόγων καθώς και τα λοιπά Τμήματα των Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών των ΤΕΙ, περιλαμβάνουν στο πρόγραμμα σπουδών τους,1 έως 2 εξάμηνα σπουδών, με κύρια μαθήματα (θεωρία και εργαστήριο) επί των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε): Ενεργειακό Κτίριο, Βιοκλιματική, Ηλιακή Τεχνολογία, Φ/Β, Αιολικά, Υδροηλεκτρικά, βλ. http://solar-net.teipat.gr/RESlab/reslab.htm, http://www.teipat.gr/pages/mechanical/katalogos.html.
3. Υπάρχει ικανός αριθμός Καθηγητών ΤΕΙ σε όλη τη χώρα, οι οποίοι διδάσκουν επί χρόνια ενεργειακά μαθήματα ( λέβητες, ατμοστρόβιλοι ,αεριοστρόβιλοι, ενεργειακά συστήματα, Θ.Ψ.Κ κλπ) και ΑΠΕ. Έχουν, μάλιστα, αναπτύξει και προωθήσει προγράμματα εφαρμοσμένης έρευνας και διατηρούν οργανωμένα (έτοιμα προς πιστοποίηση) εργαστήρια στα οποία εκπαιδεύουν σε εφαρμογές τους σπουδαστές τους. Ειδικότερα, η Επιστημονική Έρευνα επί των ΑΠΕ στα ΤΕΙ είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένη και στην Ελλάδα τα ΤΕΙ ευρίσκονται ομολογουμένως σε υπεροχή έναντι άλλων ΑΕΙ στον τομέα αυτόν.
4. Εν κατακλείδι, υπάρχουν ,σήμερα, ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ)τα οποία έχουν αναπτύξει σε υψηλό βαθμό τον ενεργειακό τομέα καθώς και αυτόν των ΑΠΕ (ως μέρος των προγραμμάτων σπουδών συγκεκριμένων Τμημάτων). Κατά συνέπεια, μόνο σε αυτά θα έπρεπε να δοθεί η ευθύνη πιστοποίησης, αφού διαπιστωθεί και αξιολογηθεί η εμπειρία τους και η επάρκειά τους στον τομέα αυτό, βάσει συγκεκριμένων κοινών, για όλα, κριτηρίων. Άλλωστε τούτο επιβάλλει η διαφάνεια στα περιγράμματα Σπουδών και η εξ αυτών ικανοποιητική ανταπόκριση στις απαιτήσεις των επαγγελμάτων όπως έχουν αποφανθεί αρμόδιες επιτροπές της ΕΕ αλλά και συμμερίζεται η Διακήρυξη της Bologna.
5. Δεν θεωρείται αποδεκτό να λειτουργεί άκριτα ως μοναδικός φορέας πιστοποίησης το ΤΕΕ, όταν εκπαιδευτικοί θεσμοί ,όπως το ΤΕΙ, με τεχνογνωσία και εμπειρία σε εφαρμογές στον τομέα της ενέργειας, μπορούν να καλύψουν πλήρως και τεκμηριωμένα, θεωρητικά και πειραματικά, τις ανάγκες της ενεργειακής βαθμονόμησης και πιστοποίησης κτιρίων.
Διαφορετικά, η δημιουργία Ανεξάρτητου φορέα με εκπροσώπους από ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) τα οποία να αποδεικνύουν γνώση και εμπειρία στις ΑΠΕ, θα πρέπει να εξεταστεί ως η μόνη δίκαιη και νομικά ισχυρή αντιμετώπιση του θέματος της ενεργειακής βαθμονόμησης και πιστοποίησης κτιρίων καθώς και στην αδειοδότηση των Ενεργειακών Επιθεωρητών.
6. Η ισότιμη και ισοδύναμη αντιμετώπιση των ΤΕΙ με τα Πανεπιστήμια, η οποία προβλέπεται από τη νομοθεσία ,είναι επιβεβλημένη και επί της ουσίας . Η δυνατότητα πιστοποίησης του Ενεργειακού Επιθεωρητή πρέπει να προϋποθέτει, γνώση επί του αντικειμένου (μέρος του προγράμματος σπουδών του) συνοδευόμενη, τελικά ,από σχετική πτυχιακή / διπλωματική άσκηση. Μια λύση είναι η μετά το πτυχίο απόκτηση Πιστοποιητικού Εξειδίκευσης από το ΙΔΒΕ ή άλλες δραστηριότητες της τυπικής Κατάρτισης..
7. Η αυτόματη εκχώρηση αρμοδιοτήτων και ευθυνών Ενεργειακού Επιθεωρητή σε διπλ. Μηχανικούς (κατά την επικρατούσα αντίληψη στα μέλη του ΤΕΕ), λόγω διπλώματος Μηχανικού και μόνο και άσχετα με το αν διδάχθηκαν επαρκώς ΑΠΕ και ενεργειακά συστήματα, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών τους, δεν αποτελεί ούτε δίκαια αλλά ούτε και σύννομη, με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο, ενέργεια.
Επί του θέματος μάλιστα αυτού θα πρέπει να τονισθεί ότι οι πτυχιούχοι των Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών, λόγω των ειδικών γνώσεων που έχουν αποκτήσει από τις σπουδές τους, τόσο ως ειδικότητα όσον και ως εξειδίκευση, στα Ενεργειακά θέματα και δη αυτά των Α.Π.Ε., έχουν κερδίσει επάξια την αναγνώριση στο χώρο της Παραγωγής.

Μετά από όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω ,κ. Γενικέ, εκφράζουμε την αντίθεσή μας στο να εκχωρούνται αρμοδιότητες σε ομάδες επιστημόνων οι οποίες δεν θα μπορούν να τεκμηριώσουν εν τοις πράγμασι την ειδικότητα ή εξειδίκευσή τους στην ενεργειακή βαθμονόμηση και πιστοποίηση.
Μάλιστα, το προωθούμενο για υπογραφή Προεδρικό Διάταγμα δεν λαμβάνει υπ’ όψη την ανάγκη εναρμόνισης, των όσων διαλαμβάνεται, με την Κοινοτική νομοθεσία ( Οδηγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης /12/2002 –ΕΕ L1/4.1.2003), ενώ δεν διασφαλίζεται και η ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.

Είμεθα αναγκασμένοι, ως μέλη της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης να καταγγείλουμε την υποβάθμιση του τομέα αυτού της Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας μας, αλλά και των πτυχιούχων μας , μέσω των νομοθετημάτων που προωθούνται από το Υπουργείο σας και να σας διαβεβαιώσουμε ότι θα αγωνισθούμε για την αποκατάσταση της γενόμενης εις βάρος μας αδικίας κα διάκρισης, ακόμη και με προσφυγή μας στα Εθνικά και Ευρωπαϊκά όργανα.

Ευελπιστούμε ότι θα λάβετε υπ’ όψη σας την διαμαρτυρία και παρέμβασή μας και θα τροποποιήσετε το προωθούμενο για υπογραφή νομοθέτημα/Διάταγμα.


Θέτουμε στην διάθεσή σας την επιστημονική γνώση και τεχνολογική εμπειρία των ΤΕΙ στον τομέα αυτόν για κάθε διευκρίνιση και συμβολή στην διευθέτηση του σοβαρού αυτού θεσμικού προβλήματος.


Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Πάτρας
Καθ. Σωκράτης Ν. Καπλάνης

Επιστολή ΔΑΚΕ ΕΕΤΕΜ προς Βουλευτές

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΑΚΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
www.dake-eetem.gr


Προς κ.κ. Βουλευτές
Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2008
Θέμα: «Σχέδιο ΠΔ για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές»
Αξιότιμοι Κύριοι Βουλευτές,
Ζητούμε την άμεση παρέμβασή σας ώστε να διορθωθούν τα προβληματικά σημεία που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές που δόθηκε πριν λίγες ημέρες δόθηκε στη δημόσια διαβούλευση.
Δυστυχώς, το συγκεκριμένο Σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος δεν λαμβάνει υπόψη τους Νόμους 2916/2001 και 3549/2007 και αντιμετωπίζει τους αποφοίτους ΤΕΙ ως αποφοίτους Ιδρυμάτων Β΄ κατηγορίας.
Είναι προκλητικό –και έρχεται σε αντίθεση με την κείμενη νομοθεσία-, το άρθρο με βάση το οποίο οι απόφοιτοι του Πολυτεχνείου και των Πολυτεχνικών Σχολών, θα μπορούν να πιστοποιηθούν τόσο για την Α΄ όσο και για τη Β΄ τάξη Ενεργειακών Επιθεωρητών, ενώ οι απόφοιτοι ΤΕΙ μόνο για την Α΄. Με δεδομένο μάλιστα ότι ο Κανονισμός προβλέπει σχετικές πιστοποιήσεις για κτίρια άνω των 1000 τμ (1000 τμ είναι το όριο για την Α΄ τάξη), είναι προφανές ότι με αυτή τη διάταξη οι Μηχανικοί Τ.Ε. μένουν εκτός αγοράς, παρά το ότι αρκετές ειδικότητες Μηχανικών ΤΕΙ έχουν αποκτήσει πολλές και ιδιαίτερα εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα Εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια, Θέρμανσης, Ψύξης & Κλιματισμού, Οικοδομικής, Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού......


Επίσης είναι απαράδεκτο το ότι ως Φορέας Πιστοποίησης των Ενεργειακών Επιθεωρητών προβλέπεται το ΤΕΕ και όχι οι επίσημοι Φορείς Πιστοποίησης δηλαδή το ΕΚΕΠΙΣ ή το ΕΣΥΔ.
Το 50% του δυναμικού των Μηχανικών της χώρας δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να δεχθεί ως Φορέα Πιστοποίησης το ΤΕΕ, το οποίο αντί να λειτουργεί ως Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας, λειτουργεί απλά ως φορέας συντεχνιακής υποστήριξης των συμφερόντων μόνο των μελών του, αντιδρώντας σε κάθε αναβάθμιση των ΤΕΙ εμποδίζοντας ακόμα και την εφαρμογή των Νόμων για τους αποφοίτους τους.
Τέλος, με δεδομένο ότι ο Νόμος 3661/2008, εναρμονίζει το Ελληνικό Δίκαιο με την Κοινοτική Οδηγία 2002/91, είναι οξύμωρο η χώρα μας να μην αναγνωρίζει τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές της Ε.Ε και να τους υποχρεώνει σε εξετάσεις από το ΤΕΕ...
Αξιότιμοι κύριοι Βουλευτές,
Ζητούμε την παρέμβασή σας ώστε να αλλάξει το Σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης δεν φέρει ευθύνη για τη σύνταξη αυτού του σχεδίου Π.Δ. Είμαστε σίγουροι ότι το συνέταξαν συγκεκριμένοι υπηρεσιακοί υπάλληλοι με αποκλειστικό γνώμονα το προσωπικό τους συμφέρον.
Για την Πανελλήνια ΔΑΚΕ Μηχανικών ΤΕ
Ο Πρόεδρος
Σιάχος Δημήτρης
Τα μέλη του ΚΔΣ της ΕΕΤΕΜ
Αίσωπος Ιωάννης Τσιρογιάννης Παναγιώτης
Καραγιάννης Γιώργος Μητσιόπουλος Αποστόλης

Απάντηση της ΔΑΚΕ Μηχανικών Τ.Ε. στο ΤΕΕ

Aπο το ESOS.GR
Απο το AlfaVita.gr

Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2008

Παρέμβαση Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη στον Υπουργό Ανάπτυξης για τους Ενεργ. Επιθεωρητές

Δελτίο τύπου ΔΑΚΕ ΕΕΤΕΜ σχετικά με Δελτίο τύπου ΤΕΕ

12 Δεκεμβρίου 2008
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αφορμή το απαράδεκτο Δελτίο Τύπου που εξέδωσε εχθές το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος η ΔΑΚΕ Μηχανικών Τ.Ε. εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:
Από τα γραφόμενα του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς ότι ο κος Αλαβάνος βρίσκεται σε απόλυτη σύγχυση και πανικό.
Από τη μια αξιώνει να είναι πρόεδρος του Φορέα που λειτουργεί ως Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας και από την άλλη αγνοεί ότι δεν υπάρχει ΔΑΚΕ Τεχνολόγων αλλά ΔΑΚΕ Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Προφανώς ο Πρόεδρος δεν θέλει να αποδεχθεί ότι οι απόφοιτοι των Τμημάτων ΣΤΕΦ των ΤΕΙ είναι Μηχανικοί και ότι τα ΤΕΙ ανήκουν στην Ανώτατη Εκπαίδευση μαζί με τα Πανεπιστήμια και τα Πολυτεχνεία κατά την έννοια του άρθρου 16, παρ. 5 του Συντάγματος.
Μας κάνει εντύπωση η επίθεση του κου Αλαβάνου εναντίον μας, όταν η φωνή της παράταξής μας είναι η μοναδική οργανωμένη φωνή του χώρου μας, η οποία πάγια δηλώνει ότι αντίπαλός μας δεν είναι το ΤΕΕ αλλά η αδράνεια της Πολιτείας.
Είμαστε οι μοναδικοί που αγωνιζόμαστε εδώ και χρόνια για Ένα Νέο Ενιαίο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος του οποίου μέλη θα είναι όλοι οι Μηχανικοί της χώρας (ΠΕ & ΤΕ).
Επίσης είμαστε οι πρώτοι που έχουμε επιμείνει στην πρόταση για διάλογο μεταξύ ΕΕΤΕΜ και ΤΕΕ.
Δυστυχώς με τη στάση του ο Πρόεδρος του ΤΕΕ επιβεβαιώνει αυτούς που υποστηρίζουν ότι το ΤΕΕ είναι η χειρότερη συντεχνία της Χώρας, ότι υπάρχει μόνο και μόνο για να εξυπηρετεί τα συμφέροντα μιας κλειστής ομάδας ανθρώπων και ότι κανείς δεν πρέπει να μπαίνει στην παγίδα να συνδιαλέγεται μαζί τους.
Άλλωστε η υποκρισία τους ξεχειλίζει. Τους ενοχλούν τα Ανώτατα, Τετραετούς φοίτησης ΤΕΙ αλλά δεν μιλάνε για τους αποφοίτους Ιδρυμάτων Τριετούς Διάρκειας Φοίτησης της Ε.Ε. που είναι υποχρεωμένοι πλέον να εγγράφουν στα Μητρώα του ΤΕΕ και να τους δίνουν Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος, δεν μιλάνε για τις αμφιβόλου ποιότητας σπουδές σε Πολυτεχνεία των πρώην Ανατολικών χωρών τους αποφοίτους των οποίων έχουν επίσης εγγράψει στα Μητρώα τους, δεν λένε καν ότι ο ίδιος ο Πρόεδρος του ΤΕΕ έχει το δίπλωμά του μετά από τετραετείς σπουδές.. Δεν τολμούν να μιλήσουν καν για την ανάγκη εκσυγχρονισμού του Επαγγέλματος του Μηχανικού στη χώρα, δεν αναφέρουν καν ότι το Επάγγελμα του Μηχανικού στη χώρα μας ρυθμίζεται από Νομοθετικές ρυθμίσεις της δεκαετίας του 1930.
Συγχαίρουμε τον Υπουργό Παιδείας κο Στυλιανίδη καθώς είναι ο πρώτος εν ενεργεία Υπουργός Παιδείας που κατήγγειλε το ΤΕΕ από το Βήμα της Βουλής. Θυμίζουμε επίσης ότι και ο Απόστολος Κακλαμάνης είχε πέρυσι καταγγείλει το ΤΕΕ από το Βήμα της Βουλής.
Καλούμε την Κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην υλοποίηση των προεκλογικών της δεσμεύσεων για έκδοση Επαγγελματικών Δικαιωμάτων και το Υπουργείο Ανάπτυξης να διορθώσει άμεσα το Σχέδιο ΠΔ για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές, αδιαφορώντας για τους λεονταρισμούς της γνωστής παλαιολιθικής Συντεχνίας του ΤΕΕ.
Σε ότι αφορά την επίμαχη επιστολή μας προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σημειώνουμε ότι αυτοί που πρέπει να απολογηθούν είναι οι συντάκτες του Σχεδίου του Π.Δ. για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές οι οποίοι συνέταξαν το συγκεκριμένο σχέδιο «κομμένο και ραμμένο στα μέτρα μιας συγκεκριμένης ομάδας Μηχανικών». Αντιδράσαμε και αντιδρούμε στην πρόταση να λειτουργήσει το ΤΕΕ ως Φορέας διεξαγωγής εξετάσεων και Πιστοποίησης των Ενεργειακών Επιθεωρητών στη χώρα μας, καθώς η μέχρι σήμερα στάση του ΤΕΕ, δεν μας πείθει ότι οι Μηχανικοί Τ.Ε. θα τύχουν αμερόληπτης αντιμετώπισης. Γιατί να οριστεί το ΤΕΕ ως Φορέας Πιστοποίησης όταν στη χώρα μας ήδη λειτουργεί το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ως εγκεκριμένος Φορέας Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων;
Με ποιο σκεπτικό θα πρέπει να περνούν από τη διαδικασία των εξετάσεων του ΤΕΕ, οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές που έχουν πιστοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν ο Νόμος 3661/2008, εναρμονίζει το Ελληνικό Δίκαιο με την Κοινοτική Οδηγία 2002/91;
Παρά την απαράδεκτη μέχρι σήμερα στάση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, η ΔΑΚΕ Μηχανικών Τ.Ε. καλεί τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ σε διάλογο με θέμα την αναμόρφωση του Επαγγέλματος του Μηχανικού στη χώρα, ώστε με από κοινού συνεργασία να λήξει επιτέλους το αναχρονιστικό καθεστώς του 1930.Γραφείο Τύπου
Πανελλήνιας ΔΑΚΕ Μηχανικών Τ.Ε.

Δελτιο Τύπου ΤΕΕ...

Κύριοι,
Κατ΄ αρχήν ΔΕΝ είμαστε τεχνολόγοι αλλά μηχανικοί ΤΕ. Συνεχίζοντας ,θα ήθελα να σας ενημερώσω οτι με την επιστολή μας στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης, ΔΕΝ ζητάμε το να μη συνεργάζεται το υπουργείο με το ΤΕΕ. Ζητάμε απλά να συνεργασθεί με όλους τους φορείς και να μην δημιουργηθεί με τον ΚΕΝΑΚ άλλο ένα κακό προηγούμενο για τους Μηχανικούς ΤΕ. Επαναλαμβάνω λοιπόν, ότι με την επιστολή μας ζητάμε να μην ορίζεται το ΤΕΕ ως διαπιστευμένος φορέας πιστοποίησης. Δεν θα υπήρχε αντίρρηση ούτε για αυτό, εάν το ΤΕΕ είχε μέλη ΟΛΟΥΣ τους Μηχανικούς της χώρας και δεν λειτουργούσε ως συνδικαλιστικός φορέας των μελών του. Προτείνουμε την σύσταση ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ φορέα για τα σεμινάρια. Έχουμε αντίρρηση στο όριο των 1000 τ.μ και τον τρόπο ορισμού της Α΄ Τάξης. Θεωρώ ότι το κείμενο της επιστολής είναι αρκετά ξεκάθαρο και είναι άσχημο αυτή την στιγμή να προσπαθείτε να δημιουργήσετε πιέσεις στο Υπουργείο Παιδείας πετώντας φωτοβολίδες...


Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2008

Θετικά Νέα για το Τμήμα Ενεργειακής ΤεχνολογίαςΜε το παραπάνω έγγραφο φαίνεται οτι λύθηκε το πρόβλημα που είχε προκύψει μετά την κατάργηση του ΙΤΕ και την έλλειψη φορέα που να βεβαιώνει την κατεύθυνση των σπουδών τους με αποτέλεσμα μην μπορούν να εγγραφούν στα μητρώα των αντίστοιχων ειδικοτήτων στις υπηρεσίες των Νομαρχιών.

Σχολιασμός της ΔΑΚΕ για την συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας

Συνάδελφοι,

Την Δευτέρα 8/12 πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπίας του ΚΔΣ της ΕΕΤΕΜ με τον Υπουργό Παιδείας, κο Ευριπίδη Στυλιανίδη. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε -παρά τις "κορώνες" στην ανακοίνωση της ΕΕΤΕΜ-, μετά από από παρέμβαση της παράταξης της ΔΑΚΕ, καθώς ζητήσαμε η προγραμματισμένη συνάντηση του Υπουργού με την παράταξη, που είχε οριστεί για την ίδια ημέρα και ώρα, να γίνει με το ΚΔΣ της ΕΕΤΕΜ.

Μετά τη συνάντηση, δηλώνουμε σαφώς αισιόδοξοι. Είμαστε ικανοποιημένοι από τις τοποθετήσεις και τη στάση του Υπουργού. Σημειώνουμε ότι εποικοδομητική ήταν και η στάση του προέδρου της ΕΕΤΕΜ. Αναμένουμε την προσεχή συνεδρίαση του ΣΑΤΕ στις 19/12 για τη συζήτηση των ΠΔ για τα Επ.Δικαιώματα των υπολοίπων κρίσιμων ειδικοτήτων μας. Σε κάθε περίπτωση οφείλουμε να είμαστε επιφυλακτικοί και να βρισκόμαστε πάντα σε ετοιμότητα για κινητοποιήσεις. (σας στέλνουμε και την σχετική ανακοίνωση της ΕΕΤΕΜ)

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι η προσεχής συνεδρίαση του ΚΔΣ της ΕΕΤΕΜ θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 15/12 στις 2.30 μμ στα Κεντρικά Γραφεία της Ένωσης. Θυμίζουμε ότι όλες οι συνεδριάσεις είναι "ανοικτές" στα μέλη της Ένωσης.

Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2008

Αντίο Συνάδελφε Κώστα..

«Έφυγε» ξαφνικά από κοντά μας ο Κώστας Τριανταφυλλάκης,
Γραμματέας Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων του Κ.Δ.Σ της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.

Αναπάντεχα «έφυγε» από κοντά μας ο συνάδελφος Κώστας Τριανταφυλλάκης, σε ηλικία 26 ετών, καθώς η καρδιά του τον πρόδωσε.

Ο Κώστας Τριανταφυλλάκης, Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός Δομικών Έργων, είχε εκλεγεί μέλος του Κ.Δ.Σ της ΕΕΤΕΜ για πρώτη φορά στις εκλογές του 2008.
Είχε εκλεγεί, επίσης, και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Τ. Ηρακλείου.

Άτομο δραστήριο, που μοίραζε τον χρόνο του ανάμεσα στην Αθήνα και τη γενέτειρά του, το Ηράκλειο, για τις συνδικαλιστικές και επαγγελματικές του δραστηριότητες.

Είχε πολλά ακόμα να ζήσει, αλλά και να δώσει, στον εαυτό του, στους δικούς του και στον κλάδο.
Πάντα μαχητικός, αλλά αυτή την μάχη δεν έμελλε να την κερδίσει.

Καλό ταξίδι, Κώστα – ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει …

Έκτακτη συνάντηση του Κ.Δ.Σ. με τον Υπουργό Παιδείας

Αθήνα 9-12-2008
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Έκτακτη συνάντηση του Κ.Δ.Σ. με τον Υπουργό Παιδείας
Με αφορμή το έγγραφο διαμαρτυρίας της Ένωσης που εστάλη στον πρωθυπουργό στις 1-12-2008 αλλά και τα προηγούμενα επαναλαμβανόμενα αιτήματα μας, πραγματοποιήθηκε εκτάκτως την Δευτέρα 8-12-2008, συνάντηση του Προέδρου της ΕΕΤΕΜ και μελών του Κ.Δ.Σ. με τον Υπουργό Παιδείας κ. Ε. Στυλιανίδη.
Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα εκκρεμή προβλήματα του κλάδου μας όπως η καθυστέρηση έκδοσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕΙ, η ορθή ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας 05/36 μέσω Π.Δ, την υπ’αριθ. 144/2008 (Ολομ. ΣτΕ) απόφαση με βάση την οποία κρίνεται η συνταγματική νομιμότητα των ν.2916/2001 και ν.3549/2007.


Επίσης ζητήσαμε από τον Υπουργό να παρέμβει στο Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας για την άρση του αποκλεισμού των Πτυχιούχων ΤΕΙ από το νέο οργανισμό καθώς και στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για την αποκατάσταση των λαθών που περιέχονται στο πληροφοριακό υλικό για τα επαγγέλματα των Μηχανικών ΤΕΙ .
Στη συνέχεια δηλώσαμε την διαφωνία μας με το περιεχόμενο των ΠΔ που έχουν δημοσιευτεί για τις ειδικότητες πληροφορικής και Βιομηχανικού Σχεδιασμού, την πολιτική διαπραγματεύσεων με το ΤΕΕ στα επαγγελματικά ζητήματα των Πτυχιούχων ΤΕΙ.
Επίσης δηλώσαμε την αντίθεση μας στην τακτική αντικατάστασης του ΠΔ 318/94 το περιεχόμενο του οποίου κρατείται ως επτασφράγιστο μυστικό και προτείναμε εναλλακτικές λύσεις μόνιμου χαρακτήρα για την συντομότερη επίλυση του.
Ο Υπουργός στην προσπάθεια του να μαζέψει τα ασυμμάζευτα, αναγνώρισε το δίκαιο των αιτημάτων μας και δεσμεύτηκε να στηρίξει τα σχέδια ΠΔ που θα προωθηθούν στο ΣΑΤΕ στις επόμενες μέρες.

Την Δευτέρα 15/12/2008 συγκαλείται τακτικό ΚΔΣ για την εξέταση μεταξύ των άλλων και των ανωτέρω θεμάτων.

Μαζική κινητοποίηση μαθητών
Τα πρωτοφανή χθεσινοβραδινά γεγονότα που συγκλόνισαν το Κέντρο της Αθήνας αλλά και σχεδόν όλες τις Πόλεις της Ελλάδος με αφορμή την δολοφονία από ειδικό φρουρό, του δεκαπεντάχρονου μαθητή πέραν των προβοκατόρικων ενεργειών, καταδεικνύουν την δεινή θέση στην οποία έχουν περιέλθει ευρύτερα στρώματα της νεολαίας καθώς και την πλήρη απορύθμιση του κρατικού μηχανισμού.
Η άθλια οικονομική κατάσταση από την ασκούμενη κυβερνητική πολιτική και την ληστρική συμπεριφορά των χρηματοπιστωτικών οργανισμών σε συνδυασμό με τα χθεσινά γεγονότα αποτελούν προμήνυμα κοινωνικών εκρήξεων με απροσδιόριστες διαστάσεις .
Καταδικάζουμε τις χθεσινές πράξεις βανδαλισμού και την τεράστια καταστροφή περιουσιών ανά την επικράτεια, εκφράζουμε την βαθύτατη θλίψη μας για τον άδικο χαμό του δεκαπεντάχρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και ζητάμε την παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων.


Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2008

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Συνάδελφοι,

Σας καλούμε να κατακλύσετε με διαμαρτυρίες την ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξη(gga@ypan.gr), παίρνοντας στοιχεία από την επιστολή που σας έχουμε ήδη δημοσιοποιήσει. Σημειώνουμε ότι από την πρώτη στιγμή επικοινωνήσαμε με όλα τα ΤΕΙ (Προέδρους, Διευθυντές ΣΤΕΦ, Προϊσταμένους Τμημάτων, Σπουδαστικούς Συλλόγους) ζητώντας να κάνουν όλοι παρέμβαση. Επίσης ζητήσαμε την παρέμβαση όσων Βουλευτών γνωρίζουμε. Οι συνάδελφοι Βουλευτές ανταποκρίθηκαν άμεσα στο κάλεσμά μας.

Η ΕΕΤΕΜ έχει αναθέσει σε νομικούς τη χάραξη στρατηγικής για τη δικαστική προσβολή του Σχεδίου Διατάγματος που έδωσε στη Δημοσιότητα το Υπ.ΑΝ.

Ο Γ.Γ. του Υπουργείου Ανάπτυξης επικοινώνησε εχθές μαζί μας, λέγοντάς μας ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε καθώς το σχέδιο βρίσκεται στην αρχή της διαβούλευσης και ότι θα διορθωθούν τα επίμαχα σημεία, ενώ θα πραγματοποιηθεί άμεσα νέα συνάντηση μαζί μας. Με δεδομένο όμως ότι το Σχεδιο που είδαμε είναι πολύ αρνητικό, δεν εφησυχάζουμε. Πιστεύουμε ότι τώρα πρέπει να κλιμακώσουμε τις αντιδράσεις μας, ώστε να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα.

ΔΑΚΕ ΕΕΤΕΜ

Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2008

Υπεγράφη το Π.Δ για τα επαγγελματικά δικαιώματα εννέα τμημάτων


Ειδικότερα το ΠΔ προβλέπει τα εξής

Άρθρο 1

Οι πτυχιούχοι των Τμημάτων α) Πληροφορικής, β) Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων, γ) Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης των Ιδρυμάτων του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις τους, απασχολούνται στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, στους τομείς ανάλυσης, σχεδιασμού και διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων, ανάπτυξης και συντήρησης συστημάτων λογισμικού, σχεδιασμού και διαχείρισης συστημάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και υπηρεσιών. Ειδικότερα, το αντικείμενο των πτυχιούχων των προαναφερομένων Τμημάτων καλύπτει ενδεικτικά τους παρακάτω περιγραφόμενους τομείς:

α) ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Σχεδιασμό και διαχείριση δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και υπηρεσιών, εγκατάσταση λογισμικού επικοινωνιών, διαχείριση επικοινωνιακών πόρων, εγκατάσταση κινητών υπολογιστικών συστημάτων, διαχείριση κινητών υπολογιστικών πόρων.

β) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ:

Καθορισμό απαιτήσεων πληροφοριακών συστημάτων, σχεδιασμό, ανάπτυξη, εγκατάσταση, συντήρηση και αλλαγή πληροφοριακών συστημάτων. Σχεδιασμό συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων, εγκατάσταση λογισμικού ανάκτησης, μοντελοποίηση, σχεδιασμό και διαχείριση βάσεων δεδομένων. Σχεδιασμό ανάπτυξης και διαχείριση πληροφοριακών και υπολογιστικών πόρων, εγκατάσταση/αναβάθμιση υλικού και λογισμικού υπολογιστικών συστημάτων. Ανάπτυξη και ολοκλήρωση συστημάτων επιχειρησιακών εφαρμογών, διαχείριση της παρουσίας οργανισμών στο διαδίκτυο, ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών, ανάπτυξη και ένταξη συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου, ηλεκτρονικής μάθησης και διαχείρισης περιεχομένου. Σχεδιασμό, ανάπτυξη, εγκατάσταση και διαχείριση της ασφάλειας και ιδιωτικότητας πληροφοριακών συστημάτων.

γ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ:

Προγραμματισμό μικρής και μεγάλης κλίμακας, προγραμματισμό συστήματος, ανάπτυξη συστημάτων λογισμικού, δημιουργία διεπαφών χρήστη−λογισμικού, σχεδιασμό εργονομικών συστημάτων, παραγωγή λογισμικού ανάλυσης και σύνθεσης εικόνας, σχεδιασμό και εγκατάσταση νοημόνων και ευφυών συστημάτων.Δημιουργία συστημάτων πραγματικού χρόνου και ελεγχόμενης διαθεσιμότητας και ασφάλειας.

Άρθρο 2

Οι πτυχιούχοι των Τμημάτων α) Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, β) Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, γ) Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, δ) Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ε) Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων, στ) Βιομηχανικής Πληροφορικής των Ιδρυμάτων του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις τους, απασχολούνται στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, στους τομείς ανάπτυξης και συντήρησης συστημάτων υλικού, ανάπτυξης και συντήρησης συστημάτων λογισμικού και σχεδιασμού και διαχείρισης συστημάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και υπηρεσιών. Ειδικότερα, το αντικείμενο των πτυχιούχων των προαναφερομένων Τμημάτων καλύπτει ενδεικτικά τους παρακάτω περιγραφόμενους τομείς:

α) ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Σχεδιασμό και διαχείριση δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και υπηρεσιών, εγκατάσταση λογισμικού επικοινωνιών, διαχείριση επικοινωνιακών πόρων, εγκατάσταση κινητών υπολογιστικών συστημάτων, διαχείριση κινητών υπολογιστικών πόρων. Σχεδιασμό, υλοποίηση, εγκατάσταση, συντήρηση και διαχείριση τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων και συστημάτων.

β) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ:

Προγραμματισμό μικρής και μεγάλης κλίμακας, προγραμματισμό συστήματος, ανάπτυξη συστημάτων λογισμικού, δημιουργία διεπαφών χρήστη−λογισμικού, σχεδιασμό εργονομικών συστημάτων, παραγωγή λογισμικού ανάλυσης και σύνθεσης εικόνας, σχεδιασμό και εγκατάσταση νοημόνων και ευφυών συστημάτων. Δημιουργία συστημάτων πραγματικού χρόνου και ελεγχόμενης διαθεσιμότητας και ασφάλειας.

γ) ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ:

Σχεδιασμό, ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση περιφερειακών Η/Υ, ενσωματωμένων συστημάτων, σύνθετων συστημάτων αισθητήρων. Σχεδιασμό και προγραμματισμό ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, σχεδιασμό υπολογιστικών συστημάτων. Σχεδιασμό, υλοποίηση, εγκατάσταση και συντήρηση βιομηχανικών συστημάτων υποστηριζόμενων από υπολογιστές και λογισμικού συστημάτων παραγωγής.

Άρθρο 3

Οι απόφοιτοι των Τμημάτων που αναφέρονται στα άρθρα 1 και 2 έχουν επιπλέον δικαίωμα:

α) Εργασίας σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. Επίσης, μπορούν να απασχολούνται ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.

β) Απασχόλησης στο δημόσιο και εξέλιξης στις βαθμίδες της ιεραρχίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

γ) Συμμετοχής στην εκπόνηση μελετών, παροχής συναφών υπηρεσιών και έργων, στις κατηγορίες που καλύπτονται από το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους, τόσο δημοσίων όσο και ιδιωτικών, με βάση την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 4

Καταργείται το π.δ. 345/1989 (Α΄158), με το οποίο καθορίζονταν τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του Τμήματος Πληροφορικής και του Τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων των Τ.Ε.Ι.


Απο το ESOS.GR

Υπεγράφη από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια το Προεδρικό Διάταγμα το οποίο καθορίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των Τμημάτων α) Πληροφορικής, β) Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων, γ) Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης, δ) Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, ε) Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, στ) Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ζ) Πληροφορικής και Επικοινωνιών, η) Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων, θ) Βιομηχανικής Πληροφορικής των Ιδρυμάτων του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ι)

Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2008

Καθορίστηκαν τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του Τμήματος Βιομηχανικού Σχεδιασμού του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Επιστολή ΔΑΚΕ ΕΕΤΕΜ σε Προέδρους Τ.Ε.Ι

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΑΚΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
www.dake-eetem.grΠρος κ.κ. Πρόεδρους Τ.Ε.Ι.
Κοινοποίηση: κ.κ. Διευθυντές ΣΤΕΦ
κ.κ. Προϊσταμένους ΣΤΕΦ


3 Δεκεμβρίου 2008

Θέμα: «Σχέδιο ΠΔ για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές»

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,

Σας στέλνουμε την επιστολή διαμαρτυρίας που στείλαμε σήμερα στο Υπουργείο Ανάπτυξης, σχετικά με το Σχέδιο ΠΔ για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές.
Δυστυχώς, το συγκεκριμένο Σχέδιο αντιμετωπίζει υποτιμητικά όχι μόνο τους Μηχανικούς ΤΕΙ, αλλά συνολικά τα Ιδρύματά μας.
Ζητούμε και τη δική σας παρέμβαση ώστε το τελικό Προεδρικό Διάταγμα να μην εξακολουθήσει να αγνοεί τους Ν.2916/2001 και 3549/2006.
Σημειώνουμε ότι το συγκεκριμένο Σχέδιο ΠΔ εκδόθηκε σε συνέχεια του Νόμου 3661/2008 «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων».
Με τις διατάξεις του συγκεκριμένου νόμου, εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με την Οδηγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002 «Για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων» (ΕΕ L1 της 4.1.2003).

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία.

Με τιμή
Για την Πανελλήνια ΔΑΚΕ Μηχανικών ΤΕ
Ο Πρόεδρος
Σιάχος Δημήτρης

Τα μέλη του ΚΔΣ της ΕΕΤΕΜ

Αίσωπος Ιωάννης Τσιρογιάννης Παναγιώτης
Καραγιάννης Γιώργος Μητσιόπουλος Αποστόλης

Επιστολή ΔΑΚΕ σε Γ.Γ Υπουργείου Ανάπτυξης

Προς κο Κωνσταντίνο Μουσουρούλη
Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Ανάπτυξης

3 Δεκεμβρίου 2008

Θέμα: «Σχέδιο ΠΔ για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές»

Αξιότιμε κύριε Γενικέ,

Δυστυχώς, παρά τις επανειλημμένες μας επισημάνσεις, μετά τη συνάντηση που είχαμε μαζί σας στις 26 Αυγούστου, το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος που δόθηκε εχθές στη δημόσια διαβούλευση, σχετικά με τους όρους πιστοποίησης των ειδικευμένων ενεργειακών επιθεωρητών, αγνοεί τους Νόμους 2916/2001 και 3549/2006 και υποτιμά ολόκληρη την Ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση της χώρας.
Την ίδια στιγμή που η χώρα μας είναι υποχρεωμένη να αναγνωρίσει ακαδημαϊκά και επαγγελματικά τα πτυχία των Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών, οι απόφοιτοι των ΤΕΙ τυγχάνουν ξανά ρατσιστικής αντιμετώπισης.
Την ίδια στιγμή που το Υπουργείο Παιδείας ανοίγει μέτωπο με τη Διοίκηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος την οποία καταγγέλλει για παλαιολιθική και σκληρά συντεχνιακή στάση απέναντι στα σοβαρά ζητήματα που απασχολούν την Παιδεία και την Αγορά, είναι προκλητικό να ορίζεται ως διαπιστευμένος φορέας πιστοποίησης το ΤΕΕ.
Γιατί το ΤΕΕ;
Δεν θα είχαμε αντίρρηση να είναι το ΤΕΕ εάν το ΤΕΕ ήταν ανεξάρτητος Φορέας και μέλη του ήταν όλοι οι Μηχανικοί της χώρας (οι Μηχανικοί των ΤΕΙ –παρότι έχουν φοιτήσει σε Ανώτατα Ιδρύματα 4ετούς διάρκειας φοίτησης- δεν γίνονται δεκτοί στο ΤΕΕ, όμως οι απόφοιτοι Ιδρυμάτων τριετούς διάρκειας φοίτησης –μετά την εφαρμογή της Κ.Ο.89/48- γίνονται πλήρη μέλη του)
Σήμερα το ΤΕΕ λειτουργεί αποκλειστικά ως συνδικαλιστικός φορέας προάσπισης των συντεχνιακών συμφερόντων των αποφοίτων του Πολυτεχνείου και των Πολυτεχνικών Σχολών.
Επίσης με ποιο σκεπτικό οι Μηχανικοί ΤΕΙ δεν έχουν δικαίωμα απόκτησης Άδειας Ενεργειακού Επιθεωρητή Α΄ τάξης;
Την ίδια στιγμή που η Κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι τα ΤΕΙ είναι ισότιμα Ανώτατα Ιδρύματα είναι προσβλητικό να απαιτούνται 5 χρόνια εργασιακής εμπειρίας για να αποκτήσει ο μηχανικός ΤΕΙ Άδεια Β΄ Τάξης. Η εμπειρία θα πρέπει να είναι υποχρεωτική, αλλά για όλες τις κατηγορίες.
Γνωρίζετε ότι τα Τμήματα Μηχανολογίας, Ενεργειακής Τεχνολογίας, Δομικών και Ηλεκτρολογίας των ΤΕΙ κάνουν πολύ περισσότερα μαθήματα σχετικά με την Ενεργειακή Κατανάλωση Κτιρίων και τις εγκαταστάσεις θέρμανσης και κλιματισμού από αρκετές από τις Πολυτεχνικές Σχολές;
Είναι προφανές ότι αυτός που συνέταξε το Σχέδιο του ΠΔ είναι μέλος του ΤΕΕ και ενδιαφέρεται αποκλειστικά για το συντεχνιακό του συμφέρον και όχι για την ορθή εφαρμογή της Σχετικής Κοινοτικής Οδηγίας στη Χώρα μας.
Άλλωστε το όριο των 1000 τ.μ. στην Α΄ τάξη, είναι τόσο χαμηλό που κάνει εξόφθαλμη την προσπάθεια να μείνουν οι Μηχανικοί ΤΕΙ εκτός αγοράς.
Πως είναι δυνατόν να εκχωρείτε στο ΤΕΕ το δικαίωμα να είναι αυτός ο Φορέας που θα εγκρίνει τα σχετικά σεμινάρια και θα διενεργεί εξετάσεις;
Γιατί δεν προχωράτε στη σύσταση ενός ανεξάρτητου Φορέα. Θυμίζουμε ότι κατά τη σχετική μας συνάντηση, μας είχατε μιλήσει για ανεξάρτητο Φορέα και είχατε καθησυχάσει τους φόβους μας.
Επίσης προκλητική είναι η σύνθεση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ενεργειακών Επιθεωρητών (Γ.ΕΠ.Ε.Ε.). Είναι απαράδεκτη η πρόταση να αποτελείται από επτά μέλη ΤΕΕ!!!
Με ποιο σκεπτικό οι εκπρόσωποι των Υπουργείων προτείνεται να είναι βαθμού Α΄ κατηγορίας ΠΕ και όχι και ΤΕ;
Γιατί αψηφάτε τους Νόμους και υποτιμάτε έτσι τους ΤΕ υπαλλήλους;
Γιατί μιλάτε μόνο για εμπειρογνώμονες μέλη ΤΕΕ και όχι και μέλη ΕΕΤΕΜ (Επιστημονικός και Επαγγελματικός Φορέας Μηχανικών ΤΕΙ);
Γιατί προτείνετε μόνο καθηγητές Πολυτεχνικών Σχολών και όχι και καθηγητές ΤΕΙ;
Γνωρίζετε τη δουλειά και το ερευνητικό έργο σειράς καθηγητών ΤΕΙ, όπως του κου Καλδέλη στο Εργαστήριο Ηπίων Μορφών Ενέργειας του ΤΕΙ Πειραιά και του κου Καπλάνη στο αντίστοιχο Εργαστήριο του ΤΕΙ Πάτρας; Γιατί υποτιμάτε έτσι την Τεχνολογική Εκπαίδευση;
Είναι προφανές ότι εάν το συγκεκριμένο σχέδιο προχωρήσει χωρίς αλλαγές για να εκδοθεί σε ΠΔ, θα προσβληθεί από εμάς τόσο στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όσο και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καθώς είναι ανακόλουθο με την υπόλοιπη Νομοθεσία της χώρας μας και δεν τηρεί την αρχή της «Ισότητας» και της «Ισονομίας» για το μισό και πλέον δυναμικό των Μηχανικών της χώρας.
Αξιότιμε κύριε Γενικέ,
Είμαστε απόλυτα σίγουροι εσείς προσωπικά δεν φέρετε ευθύνη για τη σύνταξη αυτού του απαράδεκτου σχεδίου Π.Δ. Είμαστε σίγουροι ότι το συνέταξαν συγκεκριμένοι υπηρεσιακοί υπάλληλοι με αποκλειστικό γνώμονα το προσωπικό τους συμφέρον.
Ζητούμε άμεση συνάντηση μαζί σας για να σας βοηθήσουμε –μαζί με το Προεδρείο της ΕΕΤΕΜ- να διορθώσετε όλα τα λάθη του σχεδίου Νόμου και να είστε εσείς αυτός που θα βάλει τη σφραγίδα του σε ένα τόσο σημαντικό νομοθέτημα για τη χώρα μας, το οποίο θα εναρμονίσει τη νομοθεσία μας με το κοινοτικό δίκαιο συμβάλλοντας αποφασιστικά στην εξοικονόμηση Ενέργειας, την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και την τόνωση της αγοράς.
*Επιφυλασσόμαστε να σας καταθέσουμε πλήρες κείμενο προτάσεων.

Με τιμή
Για την Πανελλήνια ΔΑΚΕ Μηχανικών ΤΕ
Ο Πρόεδρος
Σιάχος Δημήτρης

Τα μέλη του ΚΔΣ της ΕΕΤΕΜ

Αίσωπος Ιωάννης Τσιρογιάννης Παναγιώτης
Καραγιάννης Γιώργος Μητσιόπουλος Αποστόλης

Εριδες για τα επαγγελματικά δικαιώματα

Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2008

Σύσκεψη στο Πολυτεχνείο

Ενσωμάτωση των ΤΕΙ στα ΑΕΙ ζητεί ο πρύτανης του Πολυτεχνείου

Συνάντηση εξηγήσεων ή έκδοσης Επαγγελματικών Δικαιωμάτων?

Προς: κο Γιάννη Αλαβάνο,
Πρόεδρο Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
1/12/2008

ΘΕΜΑ: «Συνάντηση εξηγήσεων ή έκδοσης Επαγγελματικών Δικαιωμάτων?»

Κύριε Πρόεδρε,
Σήμερα για άλλη μια φορά, ενημερωθήκαμε από τα Δελτία Τύπου ότι θα συζητηθούν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή την περίοδο (και μόνον τώρα άραγε ή τουλάχιστον τα τελευταία 50 έτη?) η Τριτοβάθμια Τεχνική Εκπαίδευση. Επίσης μάθαμε ότι αύριο θα συζητηθούν τα ζητήματα των επαγγελματικών δικαιωμάτων που απασχολούν τους αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ.
Από όσο μπορώ να γνωρίζω από το έτος 2007 και μετά τη ψήφιση του Νόμου 3549 της Υπουργού κας Μ.Γιαννάκου έχει ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΤΕΙ και πλήρως θεσμοθετηθεί η Ανώτατοποίηση των ΤΕΙ. Κύριοι όσο και αν δεν εξυπηρετεί κάποιους, ΤΑ ΤΕΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ!
Η σύσκεψη που θα γίνει αύριο μπορεί να έχει μόνον απολογητικό χαρακτήρα για όσα έχουν ειπωθεί τον τελευταίο καιρό για τα ΤΕΙ και τους απόφοιτους τους. Σε καμία περίπτωση το μέλλον της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν καθορίζεται ούτε από το ΤΕΕ , ούτε από τον Πρύτανη, ούτε από τον Πρόεδρο του ΤΕΙ ή της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών ΤΕΙ.
Το μέλλον της τεχνικής εκπαίδευσης εξαρτάται από τον Υπουργό Παιδείας και τους συναρμόδιους για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα Υπουργούς και μόνον.
Όλα τα υπόλοιπα θεωρούμε ότι είναι προσπάθειες εκμετάλλευσης και δημιουργίας εντυπώσεων.

Αίσωπος Α. Ιωάννης
Ηλεκτρολόγος Μηχ/κος ΤΕ
Μέλος ΚΔΣ ΕΕΤΕΜ

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails