Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2019

Επιστολή ΔΑΚΕ Μηχανικών Τ.Ε προς Υφυπουργό Παιδείας κ. Διγαλάκη
                                                                         ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΑΚΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
www.dake-eetem.gr
                                                                                             

     
      Αθήνα 08/10/ 2019                                             
                        
Προς : κ. Διγαλάκη Βασίλειο,  Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: «Επαγγελματικά Δικαιώματα Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης»
  
Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,
Αφορμής δοθείσης της απάντησης σας στην Βουλή στην επίκαιρη ερώτηση για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου του βουλευτή κ. Καραθανασόπουλου, σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, νιώθουμε την ανάγκη να σας διευκρινίσουμε την κατάσταση αναφορικά με τα δικαιώματα των Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
            Προφανώς και αναφέρεστε σε σειρά Προεδρικών Διαταγμάτων (Π.Δ 108/2013, Π.Δ 112,114,115/12), τα οποία και αφορούν την ενοποίηση παλαιότερων επαγγελματικών αδειών εγκατάστασης, εκτέλεσης, επισκευής και συντήρησης ΟΛΩΝ των ειδικοτήτων του τεχνικού κόσμου και ΟΛΩΝ των βαθμίδων. Για αυτό και δεν προβλέπεται πουθενά η μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Προφανώς λοιπόν δεν αφορούν τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των Μηχανικών Τ.Ε, αλλά ρυθμίζουν – συγχωνεύουν τις επαγγελματικές άδειες όλου του τεχνικού κόσμου. Δεν αφορούν Επαγγελματικά Δικαιώματα που απορρέουν από τον Ακαδημαϊκό τίτλο των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, καθώς όπως ήδη ξέρετε, τα Ε.Δ των αποφοίτων δεν έχουν ακόμη ρυθμιστεί, παρότι κάτι τέτοιο προβλεπόταν και στον Ιδρυτικό Νόμο των Τ.Ε.Ι (Ν.1404/83). Άλλωστε, και το Σ.Τ.Ε έχει αποφανθεί περί αυτού και μάλιστα έχει εκδικάσει και αποζημιώσεις σε συναδέλφους Ηλεκτρολόγους και Μηχανολόγους Μηχανικούς Τ.Ε εις βάρος της πολιτείας για την μη έκδοση Ε.Δ. 

Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2019

Επιστολή ΔΑΚΕ Μηχανικών Τ.Ε προς τον Υπουργό Εργασίας


Αθήνα 28/08/2019                                             
                         
Προς : κο Γιάννη Βρούτση
            Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων


Θέμα: Παρατηρήσεις και Επισημάνσεις αναφορικά με την Υπουργική Απόφαση  – 43726/ 8 Ιουνίου 2019- ΑΡ. ΦΕΚ : 2208Αξιότιμε κύριε υπουργέ,
Σας ευχόμαστε συγχαρητήρια και καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που σας έχει ανατεθεί από τον πρωθυπουργό μας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη. Στα πλαίσια της άσκησης των αρμοδιοτήτων μας ως Τεχνικοί Ασφαλείας, θα θέλαμε να σας εκθέσουμε ένα σημαντικό ζήτημα που αντιμετωπίζουμε κατά την προσπάθειά μας να υποστηρίξουμε την έγκαιρη εφαρμογή των  διατάξεων και να ζητήσουμε τη βοήθειά σας ως προς την επίλυσή του.
Η εν λόγω αναφερόμενη απόφαση (43726/ 8 Ιουνίου 2019- ΑΡ. ΦΕΚ : 2208 Παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας σε υπαλλήλους των Ο.Τ.Α Α ΚΑΙ Β βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής ) επί της αρχής ,θα μπορούσε  να θεωρηθεί έως θετικό βήμα στο τμήμα που αφορά την εισαγωγή των νέων ειδικοτήτων απασχόλησης στους ΟΤΑ Α ΚΑΙ Β  Βαθμού  και την κάλυψη αυτών με μέσα ατομικής προστασίας λύνοντας σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα που είχε παρατηρηθεί με την απόρριψη κονδυλίων από τα ελεγκτικά όργανα καθώς δεν υπήρχε προηγούμενη αναφορά σε προηγούμενα Προεδρικά Διατάγματα , Αποφάσεις κ.λ.π. Παρόλα αυτά, παρατηρούνται πάρα πολλά σημεία, τα οποία αντί  να επιλύουν τα προβλήματα, θεωρούμε ότι  δημιουργούν καινούρια. Αναλυτικότερα θεωρούμε ότι :

Τετάρτη, 24 Απριλίου 2019

Επιστολή ΔΑΚΕ Μηχανικών Τ.Ε στον Υπουργό Παιδείας σχετικά με ΠολυνομοσχέδιοΠρος : κ. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου
                Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
                                                                                                       
                 
Αθήνα, 23/04/2019             

 Κύριε Υπουργέ,
Το Δεκέμβριο του 2017, αρχίζουν να συστήνονται επιτροπές από το Υπουργείο Παιδείας υπό την εποπτεία σας, για την υποβολή εισήγησης σχετικά με το πλαίσιο πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες, βάσει προσόντων που προσδίδουν οι τίτλοι σπουδών που αποκτούν οι πτυχιούχοι Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.Ι. Ενδεικτικά παραθέτουμε το Αρ. Φύλλου 689 -20/12/2017- Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. Με αντίστοιχο τρόπο συστήνονται επιτροπές για  Ηλεκτρολόγους, Μηχανολόγους, Πληροφορικής, όπου και συνεδριάζουν κανονικά για περισσότερο από ένα χρόνο.

Η συμμετοχή συναδέλφων μας Μηχανικών Τ.Ε στην Επιτροπή έδωσε μια ελπίδα, μετά και τις δηλώσεις σας ότι υπάρχει διάθεση και πολιτική βούληση να επιλυθεί με τρόπο αντικειμενικό και δίκαιο το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Μηχανικών Πανεπιστημιακής  Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Τεχνολογικού Τομέα, που εκκρεμεί τουλάχιστον τα τελευταία 36 χρόνια. Αυτή σας λοιπόν η δήλωση βούλησής σας, θεωρήθηκε από μεριά μας ως μια καλή εξέλιξη, προκειμένου να σπάσει μια αγκύλωση ετών και επιτέλους να βρεθεί μια δίκαιη κοινά αποδεκτή λύση στο θέμα των Επαγγελματικών Δικαιωμάτων. Πιστεύαμε ότι οι συνάδελφοι μας, μπορούσαν να συμβάλουν με την εμπειρία τους στο διάλογο, στην επίλυση του ζητήματος αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα χωρίς αγκυλώσεις και στείρο συντεχνιασμό.

Το Δεκέμβριο του 2018 επίσημο Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας  μας ενημέρωνε :

Πρόσφατα ολοκληρώθηκε το σχέδιο πρότασης για το πλαίσιο πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες, βάσει προσόντων που προσδίδουν οι τίτλοι σπουδών που αποκτούν οι πτυχιούχοι Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Δομικών Έργων ή Έργων Υποδομής (ή ισοδύναμης κατεύθυνσης) το οποίο συνέταξε επιτροπή που προέβλεπε ο 4485/2017, ορίστηκε από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και στην οποία συμμετείχαν διπλωματούχοι και πτυχιούχοι μηχανικοί. Στο πλαίσιο της συμβολής στον δημόσιο διάλογο και της ανάδειξης των πτυχών του πολύπλοκου αυτού ζητήματος παραθέτουμε μια σειρά από στοιχεία….

Είχαμε υπόψη μας, ότι το εγχείρημα θα είχε πολλές δυσκολίες, δυστυχώς όμως δεν περιμέναμε, ότι μετά από τόσες συνεδριάσεις, την καταγραφή του γνωστικού αντικειμένου όλων των σχολών και την πλήρως αποδεδειγμένη αιτιολόγηση  των προσόντων που αποκτούν οι απόφοιτοι  Μηχανικοί Τ.Ε., αυτό το εγχείρημα θα γκρεμιζόταν όχι από τους πολλούς εξωτερικούς παράγοντες που επιθυμούσαν κάτι τέτοιο, ούτε από τις διαφορετικές απόψεις των μελών των επιτροπών, αλλά από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και της  Κυβέρνησης που δήλωνε σε όλα τα επίπεδα ότι επιθυμεί την λύση.


Σάββατο, 23 Μαρτίου 2019

Το Τμήμα Μητρώου των Μηχανικών ΤΕ στο ΤΕΕ είναι πλέον γεγονός!
                       Αθήνα, 22/03/2019
                                                                                                                  


Ένα πάγιο αίτημα του κλάδου των Μηχανικών επιτέλους ικανοποιείται. Το Τμήμα Μητρώου των Μηχανικών Τ.Ε. στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, είναι πλέον γεγονός
Υπενθυμίζουμε ότι η παράταξη μας, πρωτοπόρα στις εξελίξεις του κλάδου, ήταν αυτή η οποία πάγια θεωρούσε πως η εγγραφή των Μηχανικών Τ.Ε στο Τ.Ε.Ε. ήταν προς την σωστή κατεύθυνση και για αυτό το σκοπό, στελέχη μας με επικεφαλής τον αείμνηστο Δημήτρη Σιάχο, Πρόεδρο της ΔΑΚΕ Μηχανικών Τ.Ε, είχαν αποστείλει επιστολή προς τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε κ. Γιώργο Στασινό στην οποία μεταξύ άλλων ζητούσαμε την εγγραφή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Χαρακτηριστικά στην επιστολή αναφερόταν: «Ταυτόχρονα σας καλούμε, αίροντας τις αγκυλώσεις του παρελθόντος, να προχωρήσετε στην αποδοχή της εγγραφής των Μηχανικών Τ.Ε. στο Επιμελητήριο. Γνωρίζοντας ότι κάτι τέτοιο απαιτεί Νομοθετική ρύθμιση, προτείνουμε –σε πρώτη φάση- τη σύσταση  Τμήματος Μηχανικών Τ.Ε. μέσα στις δομές του Τεχνικού Επιμελητηρίου.
Σκοπός της κίνησης αυτής είναι η έναρξη διαδικασιών ώσμωσης και διαλόγου μεταξύ του συνόλου των Μηχανικών της Χώρας, με στόχο την από κοινού επίλυση των χρόνιων προβλημάτων του Κλάδου. Ταυτόχρονα θα δυναμώσει τη φωνή μας απέναντι σε αυτούς που απεργάζονται τη δημιουργία».
Χαιρετίζουμε και στηρίζουμε τις ενέργειες του Τ.Ε.Ε και ειδικότερα του Πρόεδρου κ. Γ. Στασινού, για την υλοποίηση του Μητρώου Μηχανικών Τ.Ε. του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος. Είναι πεποίθησή μας, ότι αποτελεί το πρώτο και ουσιαστικό βήμα, για την ενιαία έκφραση του κλάδου των Μηχανικών της χώρας, στο φυσικό χώρο έκφρασής τους, στο ΝΠΔΔ του Τ.Ε.Ε.
Στόχος και όραμα μας ήταν και παραμένει, το Ενιαίο Μητρώο Μηχανικών, μακριά από αγκυλώσεις και εντάσεις του παρελθόντος.
Η αρχή λοιπόν έγινε. Η συνέχεια είναι στο χέρι μας. Σας καλούμε να στηρίξετε μαζικά αυτή την απόφαση, με την εγγραφή όλων των συναδέλφων Μηχανικών Τ.Ε  στο Μητρώο.Το Δελτιο Τύπου του ΤΕΕ και τις αιτήσεις εγγραφής, θα τις βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:


Για την  ΔΑΚΕ  Μηχανικών Τ.Ε

Το γραφείο Τύπου

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails