Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ « ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013»

AΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩN

Ε.Ε.Τ.Ε.Μ Π.Τ Λάρισας: Συνάντηση με Πρόεδρο Τ.Ε.Ι ΛάρισαςΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Με  τον πρόεδρο του ΤΕΙ Θεσσαλίας κ. Παναγιώτη Γούλα συναντήθηκε η ΝΔΕ και ο πρόεδρος του περιφερειακού τμήματος της ΠΕΠΤΕΓ. Στη διάρκεια της συνάντησης
επικράτησε γόνιμος διάλογος, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τους πτυχιούχους
των σχολών ΣΤΕΦ και ΣΤΕΓ όπως:
  - Θέματα σπουδών και επίπεδο κατάταξης των πτυχιούχων όπως διαμορφώθηκαν
στην τελευταία σύνοδο προέδρων ΤΕΙ στην Αθήνα.
   -Συνεργασία  με το ΙΔΒΕ/ΤΕΙ για την από κοινού υλοποίηση επιμορφωτικών
 σεμιναρίων για όλες τις ειδικότητες των πτυχιούχων.
    -Συνδιοργάνωση  Ημερίδων που θα αφορούν θέματα επαγγελματικής καταξίωσης
των πτυχιούχων και την προσφορά τους στον δημοσιονομικό τομέα, τον ιδιωτικό τομέα αλλά και στην κοινωνία γενικότερα.  

Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2014

Διαδικασία & έντυπα για την κατάρτιση του Μητρώου Πιστοποιημένων Επιθεωρητών


Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας κατάρτισης του Μητρώου Πιστοποιημένων Επιθεωρητών.
Έργο των Επιθεωρητών Άδειας Λειτουργίας είναι η διενέργεια περιοδικών επιθεωρήσεων σε μεταποιητικές ή συναφείς εγκαταστάσεις. Η διαδικασία ανάθεσης διενέργειας των επιθεωρήσεων γίνεται από τις Αδειοδοτούσες Αρχές κατόπιν ετήσιου προγραμματισμού περιοδικών επιθεωρήσεων των εγκαταστάσεων που αυτές έχουν αδειοδοτήσει. Τα μέλη των κλιμακίων (μονομελή ή διμελή) ορίζονται από την Αδειοδοτούσα Αρχή, έπειτα από αυτόματη και τυχαίας προσπελάσεως ηλεκτρονική κλήρωση, μεταξύ των Επιθεωρητών που ανήκουν στο Μητρώο.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails