Τετάρτη, 24 Απριλίου 2019

Επιστολή ΔΑΚΕ Μηχανικών Τ.Ε στον Υπουργό Παιδείας σχετικά με ΠολυνομοσχέδιοΠρος : κ. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου
                Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
                                                                                                       
                 
Αθήνα, 23/04/2019             

 Κύριε Υπουργέ,
Το Δεκέμβριο του 2017, αρχίζουν να συστήνονται επιτροπές από το Υπουργείο Παιδείας υπό την εποπτεία σας, για την υποβολή εισήγησης σχετικά με το πλαίσιο πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες, βάσει προσόντων που προσδίδουν οι τίτλοι σπουδών που αποκτούν οι πτυχιούχοι Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.Ι. Ενδεικτικά παραθέτουμε το Αρ. Φύλλου 689 -20/12/2017- Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. Με αντίστοιχο τρόπο συστήνονται επιτροπές για  Ηλεκτρολόγους, Μηχανολόγους, Πληροφορικής, όπου και συνεδριάζουν κανονικά για περισσότερο από ένα χρόνο.

Η συμμετοχή συναδέλφων μας Μηχανικών Τ.Ε στην Επιτροπή έδωσε μια ελπίδα, μετά και τις δηλώσεις σας ότι υπάρχει διάθεση και πολιτική βούληση να επιλυθεί με τρόπο αντικειμενικό και δίκαιο το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Μηχανικών Πανεπιστημιακής  Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Τεχνολογικού Τομέα, που εκκρεμεί τουλάχιστον τα τελευταία 36 χρόνια. Αυτή σας λοιπόν η δήλωση βούλησής σας, θεωρήθηκε από μεριά μας ως μια καλή εξέλιξη, προκειμένου να σπάσει μια αγκύλωση ετών και επιτέλους να βρεθεί μια δίκαιη κοινά αποδεκτή λύση στο θέμα των Επαγγελματικών Δικαιωμάτων. Πιστεύαμε ότι οι συνάδελφοι μας, μπορούσαν να συμβάλουν με την εμπειρία τους στο διάλογο, στην επίλυση του ζητήματος αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα χωρίς αγκυλώσεις και στείρο συντεχνιασμό.

Το Δεκέμβριο του 2018 επίσημο Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας  μας ενημέρωνε :

Πρόσφατα ολοκληρώθηκε το σχέδιο πρότασης για το πλαίσιο πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες, βάσει προσόντων που προσδίδουν οι τίτλοι σπουδών που αποκτούν οι πτυχιούχοι Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Δομικών Έργων ή Έργων Υποδομής (ή ισοδύναμης κατεύθυνσης) το οποίο συνέταξε επιτροπή που προέβλεπε ο 4485/2017, ορίστηκε από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και στην οποία συμμετείχαν διπλωματούχοι και πτυχιούχοι μηχανικοί. Στο πλαίσιο της συμβολής στον δημόσιο διάλογο και της ανάδειξης των πτυχών του πολύπλοκου αυτού ζητήματος παραθέτουμε μια σειρά από στοιχεία….

Είχαμε υπόψη μας, ότι το εγχείρημα θα είχε πολλές δυσκολίες, δυστυχώς όμως δεν περιμέναμε, ότι μετά από τόσες συνεδριάσεις, την καταγραφή του γνωστικού αντικειμένου όλων των σχολών και την πλήρως αποδεδειγμένη αιτιολόγηση  των προσόντων που αποκτούν οι απόφοιτοι  Μηχανικοί Τ.Ε., αυτό το εγχείρημα θα γκρεμιζόταν όχι από τους πολλούς εξωτερικούς παράγοντες που επιθυμούσαν κάτι τέτοιο, ούτε από τις διαφορετικές απόψεις των μελών των επιτροπών, αλλά από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και της  Κυβέρνησης που δήλωνε σε όλα τα επίπεδα ότι επιθυμεί την λύση.


LinkWithin

Related Posts with Thumbnails