Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017

Και η Α.Κι.Δ.Α συνυπογράφει το Δ.Τ για την Αποχή στις εκλογές της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ

Καταγγελία της ΕΝΟΤΗΤΑΣ


ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ "ENOTHTA"ΑΝΕΞΑΤΗΡΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
                                                           
                                                                                      Πάτρα:  20 / 02 / 2017                                                                                                                                        
                        Προς
Τον Πρόεδρο Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής
                        κ. Κωνσταντίνο Βαρσάμη
                                                    Κοιν.
Πρόεδρο Κεντρικής Διοικούσας  Επιτροπής (Κ.Δ.Ε.)
                                   κ. Δημήτριο  Δημόπουλο
                                   Την Διοικούσα Επιτροπή του Ν.Τ. Αχαΐας
                                                    Παρατάξεις Κ.Δ.Ε.

Κύριε Πρόεδρε,
Λόγω σοβαρών καταγγελιών που έχουν πραγματοποιηθεί από μέλη μας Πανελλαδικά, κατά την διεξαγωγή των Γενικών Συνελεύσεων των Νομαρχιακών Τμημάτων, σε πολλά τμήματα δεν έχουν τηρηθεί οι διατάξεις του Καταστατικού, ως εκ τούτου οι Γενικές Συνελεύσεις αυτές πρέπει να κυριχθούν παράνομες και αντικαταστατικές
Το καταστατικό ορίζει το άρθρο 27 παρ.4 ότι η Γ.Σ. έχει απαρτία όταν παρευρίσκεται σε αυτή το μισό (1/2) τουλάχιστον των μελών του Τμήματος. Όταν δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη Γ.Σ. στη δεύτερη αρκεί για την ύπαρξη απαρτίας να παρευρίσκεται το ένα τέταρτο (1/4) των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών του Τμήματος.
Οι Τ.Εφ. Ε. που έχουν εκλεγεί από ΜΗ προσυνεδριακές Γενικές Συνελεύσεις δεν υφίστανται διότι όπως ορίζει το άρθρο 28 παρ. 3, ΜΟΝΟ η προσυνεδριακή Γενική Συνέλευση ευρισκόμενη σε απαρτία εκλέγει Τ.Εφ.Ε.
Σας γνωρίζουμε ότι κανένα μέλος της Κ.Δ.Ε. δεν μπορεί να νομιμοποιήσει δια της παρουσίας του Γ.Σ. που δεν πληρεί  όλα τα άρθρα του καταστατικού.
Οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη ορίζονται ΜΟΝΟ τα μέλη αυτά που έχουν καταβάλλει ΟΛΕΣ τις συνδρομές του μέχρι και τη χρονολογία που πραγματοποιείται η εκάστοτε Γ.Σ.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

                                            Ο Υπεύθυνος συνδυασμού
                    
        ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Κοινό Δελτίο Τύπου ΔΑΚΕ Μηχανικών Τ.Ε & Ρ.Α.Σ

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails