Η εγκύκλιος 8321.6/01/12/12-03-2012 της Γενικής Γραμματείας Λιμένων & Λιμενικής Πολιτικής απέκλειε τους Πτυχιούχους Μηχανικούς από την υπογραφή τοπογραφικών διαγραμμάτων για τις παραχωρήσεις του δικαιώματος χρήσης χώρων της «Ζώνης Λιμένα», καθώς για τις περιπτώσεις:
α) Παραχωρήσεις του δικαιώματος απλής χρήσης χώρων χρονικής διάρκειας μικρότερης των τριών ετών,
β) Παραχωρήσεις του δικαιώματος απλής χρήσης χώρων χρονικής διάρκειας μεγαλύτερης των τριών ετών
ανέφερε ότι: «Απαιτείται κατ’ αρχήν υποβολή στον οικείο φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα σχετικής αίτησης του ενδιαφερόμενου μαζί με τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο θα είναι υπογεγραμμένο από Διπλωματούχο Μηχανικό ανάλογης ειδικότητας και θεωρημένο από αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία».

Tο Υπουργείο Ναυτιλίας, με το υπ’αριθ.:725/10-05-2013 έγγραφο της, η εν λόγω εγκύκλιος τροποποιήθηκε, με εντολή του αρμόδιου Υπουργού, ως εξής:

«Απαιτείται κατ’ αρχήν υποβολή στον οικείο φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα σχετικής αίτησης του ενδιαφερόμενου μαζί με τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο θα είναι υπογεγραμμένο από Διπλωματούχο ή Πτυχιούχο Μηχανικό ανάλογης ειδικότητας και θεωρημένο από αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία».