Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2014

Παρέμβαση ΔΑΚΕ Μηχανικών Τ.Ε προς Γ.Γ Κυβέρνησης
Προς :                κο Φώτη Καϋμενάκη
                                 Γενικό Γραμματέα Κυβέρνησης
Κοινοποίηση:   κο Κυριάκο Μητσοτάκη
                                Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης
                           κ.κ. Βουλευτές του Γ’ Τμήματος Διακοπής Εργασιών της Βουλής

Θέμα: «Τροπολογία υπ΄αριθ. 1855/213/26-9-2014 στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας»


Κύριε Γενικέ,


Ζητούμε την παρέμβασή σας, καθώς με τον Νόμο 4275/2014 (ΦΕΚ 149Α’ ), με τίτλο «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3526/2007) – Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις», οι πτυχιούχοι της κατηγορίας Τ.Ε. μπορούν να κριθούν και για τις θέσεις Γενικών Διευθυντών στο δημόσιο (άρθρο 1).
Ωστόσο, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, επιχειρεί εκ νέου, με την κατάθεση της τροπολογίας 1855/213/26-9-2014, την επί της ουσίας μη εφαρμογή του άρθρου 1 του προαναφερόμενου νόμου, καθώς στη συγκεκριμένη τροπολογία αναφέρεται ότι, κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου, δικαίωμα για την πλήρωση των θέσεων προϊσταμένων των οριζοντίων Γενικών Διευθύνσεων έχουν οι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων.
Η συγκεκριμένη τροπολογία εισάγεται για συζήτηση στη Βουλή, για δεύτερη φορά, ως προσθήκη στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, που συζητείται σήμερα – είχε προηγηθεί απόσυρσή της από σχέδιο νόμου που συζητήθηκε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα.
Κύριε Γενικέ,
Ζητούμε την άμεση παρέμβασή σας για την απόσυρση της επίμαχης τροπολογίας, καθώς πιθανή ψήφισή θα αποτελέσει πολύ σοβαρό πλήγμα για το κύρος και τη συνέχεια της Πολιτείας.

Τα μέλη της Πανελλήνιας ΔΑΚΕ Μηχανικών Τ.Ε. στην ΚΔΕ της ΕΕΤΕΜ

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails