Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2019

Επιστολή ΔΑΚΕ Μηχανικών Τ.Ε προς τον Υπουργό Εργασίας


Αθήνα 28/08/2019                                             
                         
Προς : κο Γιάννη Βρούτση
            Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων


Θέμα: Παρατηρήσεις και Επισημάνσεις αναφορικά με την Υπουργική Απόφαση  – 43726/ 8 Ιουνίου 2019- ΑΡ. ΦΕΚ : 2208Αξιότιμε κύριε υπουργέ,
Σας ευχόμαστε συγχαρητήρια και καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που σας έχει ανατεθεί από τον πρωθυπουργό μας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη. Στα πλαίσια της άσκησης των αρμοδιοτήτων μας ως Τεχνικοί Ασφαλείας, θα θέλαμε να σας εκθέσουμε ένα σημαντικό ζήτημα που αντιμετωπίζουμε κατά την προσπάθειά μας να υποστηρίξουμε την έγκαιρη εφαρμογή των  διατάξεων και να ζητήσουμε τη βοήθειά σας ως προς την επίλυσή του.
Η εν λόγω αναφερόμενη απόφαση (43726/ 8 Ιουνίου 2019- ΑΡ. ΦΕΚ : 2208 Παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας σε υπαλλήλους των Ο.Τ.Α Α ΚΑΙ Β βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής ) επί της αρχής ,θα μπορούσε  να θεωρηθεί έως θετικό βήμα στο τμήμα που αφορά την εισαγωγή των νέων ειδικοτήτων απασχόλησης στους ΟΤΑ Α ΚΑΙ Β  Βαθμού  και την κάλυψη αυτών με μέσα ατομικής προστασίας λύνοντας σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα που είχε παρατηρηθεί με την απόρριψη κονδυλίων από τα ελεγκτικά όργανα καθώς δεν υπήρχε προηγούμενη αναφορά σε προηγούμενα Προεδρικά Διατάγματα , Αποφάσεις κ.λ.π. Παρόλα αυτά, παρατηρούνται πάρα πολλά σημεία, τα οποία αντί  να επιλύουν τα προβλήματα, θεωρούμε ότι  δημιουργούν καινούρια. Αναλυτικότερα θεωρούμε ότι :

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails