Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2019

Επιστολή ΔΑΚΕ Μηχανικών Τ.Ε προς τον Υπουργό Εργασίας


Αθήνα 28/08/2019                                             
                         
Προς : κο Γιάννη Βρούτση
            Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων


Θέμα: Παρατηρήσεις και Επισημάνσεις αναφορικά με την Υπουργική Απόφαση  – 43726/ 8 Ιουνίου 2019- ΑΡ. ΦΕΚ : 2208Αξιότιμε κύριε υπουργέ,
Σας ευχόμαστε συγχαρητήρια και καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που σας έχει ανατεθεί από τον πρωθυπουργό μας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη. Στα πλαίσια της άσκησης των αρμοδιοτήτων μας ως Τεχνικοί Ασφαλείας, θα θέλαμε να σας εκθέσουμε ένα σημαντικό ζήτημα που αντιμετωπίζουμε κατά την προσπάθειά μας να υποστηρίξουμε την έγκαιρη εφαρμογή των  διατάξεων και να ζητήσουμε τη βοήθειά σας ως προς την επίλυσή του.
Η εν λόγω αναφερόμενη απόφαση (43726/ 8 Ιουνίου 2019- ΑΡ. ΦΕΚ : 2208 Παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας σε υπαλλήλους των Ο.Τ.Α Α ΚΑΙ Β βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής ) επί της αρχής ,θα μπορούσε  να θεωρηθεί έως θετικό βήμα στο τμήμα που αφορά την εισαγωγή των νέων ειδικοτήτων απασχόλησης στους ΟΤΑ Α ΚΑΙ Β  Βαθμού  και την κάλυψη αυτών με μέσα ατομικής προστασίας λύνοντας σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα που είχε παρατηρηθεί με την απόρριψη κονδυλίων από τα ελεγκτικά όργανα καθώς δεν υπήρχε προηγούμενη αναφορά σε προηγούμενα Προεδρικά Διατάγματα , Αποφάσεις κ.λ.π. Παρόλα αυτά, παρατηρούνται πάρα πολλά σημεία, τα οποία αντί  να επιλύουν τα προβλήματα, θεωρούμε ότι  δημιουργούν καινούρια. Αναλυτικότερα θεωρούμε ότι :

Τετάρτη, 24 Απριλίου 2019

Επιστολή ΔΑΚΕ Μηχανικών Τ.Ε στον Υπουργό Παιδείας σχετικά με ΠολυνομοσχέδιοΠρος : κ. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου
                Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
                                                                                                       
                 
Αθήνα, 23/04/2019             

 Κύριε Υπουργέ,
Το Δεκέμβριο του 2017, αρχίζουν να συστήνονται επιτροπές από το Υπουργείο Παιδείας υπό την εποπτεία σας, για την υποβολή εισήγησης σχετικά με το πλαίσιο πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες, βάσει προσόντων που προσδίδουν οι τίτλοι σπουδών που αποκτούν οι πτυχιούχοι Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.Ι. Ενδεικτικά παραθέτουμε το Αρ. Φύλλου 689 -20/12/2017- Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. Με αντίστοιχο τρόπο συστήνονται επιτροπές για  Ηλεκτρολόγους, Μηχανολόγους, Πληροφορικής, όπου και συνεδριάζουν κανονικά για περισσότερο από ένα χρόνο.

Η συμμετοχή συναδέλφων μας Μηχανικών Τ.Ε στην Επιτροπή έδωσε μια ελπίδα, μετά και τις δηλώσεις σας ότι υπάρχει διάθεση και πολιτική βούληση να επιλυθεί με τρόπο αντικειμενικό και δίκαιο το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Μηχανικών Πανεπιστημιακής  Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Τεχνολογικού Τομέα, που εκκρεμεί τουλάχιστον τα τελευταία 36 χρόνια. Αυτή σας λοιπόν η δήλωση βούλησής σας, θεωρήθηκε από μεριά μας ως μια καλή εξέλιξη, προκειμένου να σπάσει μια αγκύλωση ετών και επιτέλους να βρεθεί μια δίκαιη κοινά αποδεκτή λύση στο θέμα των Επαγγελματικών Δικαιωμάτων. Πιστεύαμε ότι οι συνάδελφοι μας, μπορούσαν να συμβάλουν με την εμπειρία τους στο διάλογο, στην επίλυση του ζητήματος αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα χωρίς αγκυλώσεις και στείρο συντεχνιασμό.

Το Δεκέμβριο του 2018 επίσημο Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας  μας ενημέρωνε :

Πρόσφατα ολοκληρώθηκε το σχέδιο πρότασης για το πλαίσιο πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες, βάσει προσόντων που προσδίδουν οι τίτλοι σπουδών που αποκτούν οι πτυχιούχοι Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Δομικών Έργων ή Έργων Υποδομής (ή ισοδύναμης κατεύθυνσης) το οποίο συνέταξε επιτροπή που προέβλεπε ο 4485/2017, ορίστηκε από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και στην οποία συμμετείχαν διπλωματούχοι και πτυχιούχοι μηχανικοί. Στο πλαίσιο της συμβολής στον δημόσιο διάλογο και της ανάδειξης των πτυχών του πολύπλοκου αυτού ζητήματος παραθέτουμε μια σειρά από στοιχεία….

Είχαμε υπόψη μας, ότι το εγχείρημα θα είχε πολλές δυσκολίες, δυστυχώς όμως δεν περιμέναμε, ότι μετά από τόσες συνεδριάσεις, την καταγραφή του γνωστικού αντικειμένου όλων των σχολών και την πλήρως αποδεδειγμένη αιτιολόγηση  των προσόντων που αποκτούν οι απόφοιτοι  Μηχανικοί Τ.Ε., αυτό το εγχείρημα θα γκρεμιζόταν όχι από τους πολλούς εξωτερικούς παράγοντες που επιθυμούσαν κάτι τέτοιο, ούτε από τις διαφορετικές απόψεις των μελών των επιτροπών, αλλά από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και της  Κυβέρνησης που δήλωνε σε όλα τα επίπεδα ότι επιθυμεί την λύση.


Σάββατο, 23 Μαρτίου 2019

Το Τμήμα Μητρώου των Μηχανικών ΤΕ στο ΤΕΕ είναι πλέον γεγονός!
                       Αθήνα, 22/03/2019
                                                                                                                  


Ένα πάγιο αίτημα του κλάδου των Μηχανικών επιτέλους ικανοποιείται. Το Τμήμα Μητρώου των Μηχανικών Τ.Ε. στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, είναι πλέον γεγονός
Υπενθυμίζουμε ότι η παράταξη μας, πρωτοπόρα στις εξελίξεις του κλάδου, ήταν αυτή η οποία πάγια θεωρούσε πως η εγγραφή των Μηχανικών Τ.Ε στο Τ.Ε.Ε. ήταν προς την σωστή κατεύθυνση και για αυτό το σκοπό, στελέχη μας με επικεφαλής τον αείμνηστο Δημήτρη Σιάχο, Πρόεδρο της ΔΑΚΕ Μηχανικών Τ.Ε, είχαν αποστείλει επιστολή προς τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε κ. Γιώργο Στασινό στην οποία μεταξύ άλλων ζητούσαμε την εγγραφή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Χαρακτηριστικά στην επιστολή αναφερόταν: «Ταυτόχρονα σας καλούμε, αίροντας τις αγκυλώσεις του παρελθόντος, να προχωρήσετε στην αποδοχή της εγγραφής των Μηχανικών Τ.Ε. στο Επιμελητήριο. Γνωρίζοντας ότι κάτι τέτοιο απαιτεί Νομοθετική ρύθμιση, προτείνουμε –σε πρώτη φάση- τη σύσταση  Τμήματος Μηχανικών Τ.Ε. μέσα στις δομές του Τεχνικού Επιμελητηρίου.
Σκοπός της κίνησης αυτής είναι η έναρξη διαδικασιών ώσμωσης και διαλόγου μεταξύ του συνόλου των Μηχανικών της Χώρας, με στόχο την από κοινού επίλυση των χρόνιων προβλημάτων του Κλάδου. Ταυτόχρονα θα δυναμώσει τη φωνή μας απέναντι σε αυτούς που απεργάζονται τη δημιουργία».
Χαιρετίζουμε και στηρίζουμε τις ενέργειες του Τ.Ε.Ε και ειδικότερα του Πρόεδρου κ. Γ. Στασινού, για την υλοποίηση του Μητρώου Μηχανικών Τ.Ε. του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος. Είναι πεποίθησή μας, ότι αποτελεί το πρώτο και ουσιαστικό βήμα, για την ενιαία έκφραση του κλάδου των Μηχανικών της χώρας, στο φυσικό χώρο έκφρασής τους, στο ΝΠΔΔ του Τ.Ε.Ε.
Στόχος και όραμα μας ήταν και παραμένει, το Ενιαίο Μητρώο Μηχανικών, μακριά από αγκυλώσεις και εντάσεις του παρελθόντος.
Η αρχή λοιπόν έγινε. Η συνέχεια είναι στο χέρι μας. Σας καλούμε να στηρίξετε μαζικά αυτή την απόφαση, με την εγγραφή όλων των συναδέλφων Μηχανικών Τ.Ε  στο Μητρώο.Το Δελτιο Τύπου του ΤΕΕ και τις αιτήσεις εγγραφής, θα τις βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:


Για την  ΔΑΚΕ  Μηχανικών Τ.Ε

Το γραφείο Τύπου

Τρίτη, 14 Αυγούστου 2018

Η Ώρα Μηδέν της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης


Άρθρο μου όπως δημοσιεύθηκε στα Parapolitika.gr την 07.08.2018

΄΄ Να μην διεξάγουμε δονκιχωτικούς αγώνες ΄΄

Ήταν ο τίτλος του άρθρου τον Ιούλιο του 2009 στο περιοδικό του Τεχνικού Επιμελητηρίου του τότε Πρύτανη του Ε.Μ.Π και νύν Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κ. Κ.Μουτζούρη. Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι εικόνα από το μέλλον της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων μας. Από τότε, θα μπορούσε κανείς, εφόσον είχε μια ψύχραιμη και ανεπηρέαστη ματιά, να δει την εξέλιξη αυτών και να αντιληφθεί την φυσική τους πορεία. Ξεκινώντας απο το 2013, με το Σχέδιο Αθηνά και τις μεταρρυθμίσεις του τότε Υπουργού Παιδείας κ. Κ. Αρβανιτόπουλου, οι οποίες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως Τομή και ως η "αρχή του τέλους" αυτού του περίεργου δυισμού στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Ο σημερινός Υπουργός Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου, συνεχίζει, κατά κάποιο τρόπο, στην λογική των συγχωνεύσεων για την δημιουργία νέων Πανεπιστημίων ή νέων Πανεπιστημιακών Σχολών. Ήδη έχουμε δει τμήμα του σχεδίου μεταρρύθμισης του, όπως την δημιουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, τις συγχωνεύσεις Περιφερειακών Τεχνολογικών Ιδρυμάτων με εκείνα των υφιστάμενων Πανεπιστημίων.

Το 2018, με την κρίση να καταρρακώνει και να διαλύει τον τεχνικό ιστό και την έννοια του τεχνικού έργου στην χώρα μας, βρίσκει τον μηχανικό να εκτελεί χρέη εισπράκτορα - "τακτοποίητη", τροφοδότη ρευστού, της κρατικής μηχανής. Σε αυτό το περιβάλλον, οι μεταρρυθμίσεις, η εξοικονόμηση ανθρώπινου δυναμικού, πόρων και χρημάτων, γίνεται πλέον ακόμη πιο επιτακτική για την πορεία της χώρας που διανύει με πόνο το τέταρτο μνημόνιο. Είναι η ώρα που η πολιτεία, η Κυβέρνηση, θα πρέπει να λάβει κρίσιμες και σοβαρές αποφάσεις για την ανασυγκρότηση και την απόκτηση οράματος για το μέλλον της χώρας και των πολιτών της σε όλα τα επίπεδα. Ένας από τους τομείς που θα πρέπει να βρεθούν λύσεις, είναι και αυτός της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης αλλά και των Αποφοίτων της. Στην ίδια λογική, θα πρέπει να βρεθούν και οι παραγωγικοί φορείς της χώρας, όπως και ο καθένας μας από την πλευρά του, ξεχωριστά.

Ξεκινώντας από το ατομικό, ας καταλήξουμε στο συλλογικό. Ας αφήσουμε πίσω τον κακό εαυτό μας και ας δούμε για μια φορά επιτέλους κατάματα το πρόβλημα. Όλοι. Μόνο έτσι θα υπάρξει λύση ενός προβλήματος που χωρίς ίχνος υπερβολής ταλανίζει τους Πτυχιούχους Μηχανικούς και τις οικογένειες τους, 30 χρόνια τώρα. Έξω από παρωπίδες προσωπικές, συντεχνιακές, παραταξιακές, ακαδημαϊκές. Ας αφήσουμε τα βαρίδια του παρελθόντος στην άκρη και ας προσπαθήσουμε να κάνουμε μια νέα αρχή. Αναπόφευκτα τα πράγματα αλλάζουν και όποιος δεν μπορεί να δει την ωμή πραγματικότητα, προφανώς είναι εκτός τόπου και χρόνου. Η λύση των Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των Πτυχιούχων Μηχανικών μπορεί να έλθει μόνο μέσα από την ουσιώδη συζήτηση, την διαβούλευση και την αποδοχή των νέων δεδομένων. Νέων δεδομένων, που θα πρέπει να αποδεχθούν όλα τα ΄΄ εμπλεκόμενα μέρη΄΄ και να προχωρήσουν σε αμοιβαίους ΄΄συμβιβασμούς΄΄.

Το Τμήμα των Μηχανικών ΤΕ μέσα στο ΤΕΕ θα ήταν μια αρχή συνεννόησης. Η Ενιαία Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, τα νέα Πανεπιστήμια που νομοθετεί και εξαγγέλλει ο Υπουργός Παιδείας κ. Κ Γαβρόγλου, επίσης θα μπορούσαν να είναι πεδίο τομών σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά δεδομένα και την κείμενη νομοθεσία ή μια ακόμη επικοινωνιακή ΄΄μεταρρύθμιση΄΄ με αποκλειστική χρήση στην πολιτική σκακιέρα. Ο Υπουργός έχει την επιλογή. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών Τ.Ε, είναι ακόμη ένα κομβικό σημείο που θα πρέπει να βρεθεί κοινός τόπος. Ο Υπουργός είναι εκείνος που έχει ορίσει εδώ και καιρό εισηγητικές επιτροπές, έχει πλέον αρκετό υλικό και όλα τα δεδομένα για την απόφαση του. Είναι ο αρμόδιος για το επόμενο βήμα. Ο Υπουργός Παιδείας, θα πρέπει να δει το πρόβλημα σε όλες τις πτυχές και να δράσει ΑΜΕΣΑ κατά το δίκαιο και το νόμιμο. Είναι εκείνος, που θα πρέπει να κάνει την υπέρβαση, ως εκφραστής του κράτους και της βούλησης της Κυβέρνησης και να λύσει ή και να κόψει αυτό το Γόρδιο Δεσμό. Έτσι και αλλιώς η Ακαδημαϊκότητα των Ιδρυμάτων αλλά και των Πτυχιούχων τους είναι από χρόνια γνωστή σε όλους. Η βούληση της αποτύπωσης αυτής σε Επαγγελματικά προσόντα και Δικαιώματα εκκρεμεί τόσα χρόνια..

Όπως είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ο τ. Πρύτανης Ε.Μ.Π και νύν Πρύτανης Δυτικής Αττικής στο άρθρο του: Η διαμορφωμένη σήμερα (2009) πραγματικότητα είναι ότι τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ έχουν συγκλίνει τόσο, ώστε να είναι δυσδιάκριτες οι διαφορές τους, τουλάχιστον στο επίπεδο του νομικού πλαισίου λειτουργίας τους. Η πραγματικότητα αυτή δεν αλλάζει. Όλοι οφείλουμε να προσαρμοστούμε και να μην διεξάγουμε δονκιχωτικούς αγώνες ή να εθελοτυφλούμε.

Ακαδημαϊκά λοιπόν, ήμασταν από καιρό έτοιμοι θα συμπληρώσω. Το επαγγελματικό μέλλον των αποφοίτων Μηχανικών τους είναι το μεγάλο αγκάθι. Αυτό πρέπει να θεραπευθεί. Ας εργαστούμε στην κατεύθυνση της συνεννόησης, της σύνθεσης και όχι στην λογική έντασης και της καταγγελίας. Ας κάνουμε μια προσπάθεια και ας δώσουμε μια ευκαιρία στον διάλογο. Στον Ειλικρινή διάλογο. Να γίνει έστω για μια φορά αυτό που δεν έγινε ποτέ μέχρι σήμερα. Αν τελικώς το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που πρέπει, τουλάχιστον θα έχουμε προσπαθήσει να βγούμε από το τέλμα και την εμπόλεμη κατάσταση που κρατάει χρόνια και που είναι απαραίτητο να λυθεί σε τούτη την δύσκολη οικονομική & ηθική κρίση.
Ας προσπαθήσουμε να πάμε ένα βήμα μπροστά.
*Ο Αίσωπος Ιωάννης είναι ο Γραμματέας της ΔΑΚΕ Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
Μέλος Πανελλήνιου Συλλόγου Μηχανικών Τ.Ε Ο.Σ.Ε
τ. Μέλος Κεντρικής Διοικούσας Ε.Ε.Τ.Ε.Μ

Πηγή: https://www.parapolitika.gr/article/ora-miden-tis-anotatis-technologikis-ekpedefsis

Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2018

Άρση αναστολής της μισθολογικής εξέλιξης της παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν.4354/2015

Διευκρινιστική εγκύκλιο για «την άρση αναστολής της μισθολογικής εξέλιξης της παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν.4354/2015 ΓΛΚ» εξέδωσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Με την εγκύκλιο τονίζεται ότι, όπως προβλέπεται το άρθρο 11 του ιδίου νόμου 4354/2015, από 1.1.2018 ξεκινούν οι αυξήσεις των μισθών στους δημοσίους υπαλλήλους «συνυπολογιζομένου και του τυχόν πλεονάζοντος χρόνου που είχε υπολογιστεί κατά την αρχική κατάταξη, χωρίς όμως να λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από 1-1-2016 μέχρι και 31-12-2017».

Ολόκληρη η εγκύκλιος ΕΔΩ

Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018

Συνάντηση αντιπροσωπείας ΔΑΚΕ Μηχανικών Τ.Ε με την Τομεάρχη Παιδείας της ΝΔ κ. Νίκης Κεραμέως
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Αθήνα 19/1/2018

Αντιπροσωπεία της ΔΑΚΕ Μηχανικών Τ.Ε συναντήθηκε χθές με την Υπεύθυνη του Τομέα Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Νέας Δημοκρατίας,  Βουλευτή Επικρατείας κ. Νίκη Κεραμέως. Κατά την διάρκεια τηςσυνάντησης, έγινε αναλυτική ενημέρωση για τις θέσεις μας επί του ΣΝ που είχε αναρτηθεί σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Παιδείας. Ενημερώσαμε την κ. Τομεάρχη για τις ενστάσεις καθώς και τις παρατηρήσεις μας επί του νομοσχεδίου. Κατατέθηκε σχετικό υπόμνημα με τις θέσεις μας και συμφωνήθηκε η από κοινού πιο στενή συνεργασία μας επί του νομοσχεδίου, όταν αυτό γίνει γνωστό και κατατεθεί στην Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.Σάββατο, 13 Ιανουαρίου 2018

Επιστολή Συλλόγου Αποφοίτων Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ προς την κα Κεραμέως Τομεάρχη παιδείας,έρευνας & Θρησκευμάτων Ν.Δ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.
ΕΤΟΣ  ΙΔΡΥΣΕΩΣ  2013

Δ/νση: Π. Ράλλη & Θηβών 250, 122 44  Α Ι Γ Α Λ Ε Ω
Προς: Νίκη Κ. Κεραμέως, Βουλευτή Επικρατείας ΝΔ, Τομεάρχη Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων


                     

Αξιότιμη κυρία  Κεραμέως,
Την Δευτέρα 18/12/2017 δόθηκε προς διαβούλευση το σχέδιο Νόμου  για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Ο Σύλλογος Αποφοίτων Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., υποδέχτηκε το νομοσχέδιο με μεγάλη προσμονή και ελπίδες, αφού όλο το προηγούμενο διάστημα οι δηλώσεις των εμπλεκομένων μερών προοιώνιζαν την οριστική διευθέτηση του θέματος των Ιδρυμάτων μας.
Δυστυχώς όμως, αποτέλεσε δυσάρεστη έκπληξη για εμάς η διαπίστωση ότι στο σχέδιο Νόμου δεν αφιερώθηκε ούτε μια παράγραφος, μια γραμμή ή έστω μια λέξη για τους απόφοιτους των απορροφούμενων  Ιδρυμάτων: του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. Αποτελεί παγκόσμια ίσως πρωτοτυπία, δύο Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα να «απορροφώνται» και να κληροδοτούν σε ένα νέο Α.Ε.Ι. τα πάντα, πλην των Αποφοίτων τους.
Οι Επιστήμες, όπως και τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα περνούν από διάφορες φάσεις μετασχηματισμού, εξελίσσονται, ακμάζουν, αλλά ποτέ δεν προκύπτει κάτι νέο από παρθενογένεση.  Υπάρχει ιστορική συνέχεια και συνέπεια  δεδομένου ότι βασικός πυλώνας εξέλιξης αποτελεί το έμψυχο δυναμικό τόσο σε επίπεδο Διδασκόντων, όσο και σε επίπεδο διοικητικής υποστήριξης, αλλά και φοιτητών και αποφοίτων.
Τα Ιδρύματα που απορροφώνται, δεν κλείνουν, δεν καταργούνται, αλλά τα διαδέχεται ένα Πανεπιστήμιο, «κληρονομώντας» την περιουσία τους, το προσωπικό τους, τα αρχεία τους και τους φοιτητές τους. Όχι όμως και τους αποφοίτους τους που ατυχώς δεν συμπεριλαμβάνει το Σχέδιο Νόμου. Εξέλιξη που μας υποχρεώνει να εκφράσουμε την έντονη δυσφορία μας, μη επιτρέποντας να συντελεστεί κάτι που αφενός δεν έχει προηγούμενο και αφετέρου διαπιστώνεται ότι η Πολιτεία και συγκεκριμένα το Υπουργείο Παιδείας, κρίνει με δυο μέτρα και δυο σταθμά χιλιάδες αποφοίτους θεωρώντας αυτούς παιδιά ενός κατώτερου θεού.
Δέσμευσή μας αποτελεί κάθε νόμιμη ενέργεια αποκατάστασης αυτής της κατάφορης αδικίας απέναντι σε χιλιάδες και ήδη σταδιοδρομούντες αποφοίτους οι οποίοι τιμούν το Ίδρυμα από όπου προήλθαν και αποτέλεσαν παράλληλα άρρηκτο κρίκο της εξέλιξης και της έξωθεν καλής μαρτυρίας για το επίπεδο σπουδών και την καταξίωση του Ιδρύματος εν γένει, δεδομένο που καταδεικνύεται περίτρανα και στις εξωτερικές αξιολογήσεις που διενέργησε η ΑΔΙΠ στο Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. και έχουν δημοσιευθεί.

Επιστολή Συλλόγου Αποφοίτων Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ προς τον Υπουργό Παιδείας κο Κ. ΓαβρόγλουΠαρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2017

4 Χρόνια πρίν..4 χρόνια πριν σαν σήμερα, στο 20 Συνέδριο της ΕΕΤΕΜ στην Καστοριά. Απο
τότε μέχρι σήμερα, ελάχιστα πράγματα έχουν αλλάξει και ακόμη πιο λίγα
έχουν διορθωθεί. Οι λάθος πρακτικές και τακτικές μας πρέπει να αλλάζουν.
Αν δεν το κάνουμε, είμαστε υπεύθυνοι.
Νιώθω απόλυτα δικαιωμένος και
ικανοποιημένος απο την απόφαση της παράταξης ΔΑΚΕ Μηχανικών ΤΕ, της
παράταξης μας, να αποχωρήσουμε απο το τελευταίο συνέδριο ( οχι το
Έκτακτο και την ίδια στιγμή Καταστατικό ) καθώς και τις τελευταίες εκλογες της Ένωσης.

Θα επαναλάβω την θέση μας. Ενιαία Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Ενιαίο Τεχνικό Επιμελητήριο. Το
Επιμελητήριο όλων των Μηχανικών της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Αυτός είναι ο
στόχος μας και προς εκεί πρέπει να πορευτούμε. Ο δρόμος θα είναι
δύσκολος αλλά οχι αδιάβατος.

Τοποθετήσεις απο το ίδιο Συνέδριο:

Βασίλης Χριστόπουλος
Άλκης Λαθουράς


Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017

Αδυναμία άσκησης επαγγέλματος ενεργειακού επιθεωρητή Β΄ τάξης

Παρέμβαση Γραμματέα ΠΕ ΝΔ κ. Λ. Αυγενάκη 

Στην αδυναμία απόκτησης επαγγελµατικών δικαιωµάτων ενεργειακού επιθεωρητή Β΄ τάξης από Μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης, αναφέρεται ο Γραμματέας ΠΕ ΝΔ-Βουλευτής Ηρακλείου κ. Λευτέρης Αυγενάκης, με κοινοβουλευτική του παρέμβαση προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργιο Σταθάκη και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κώστα Γαβρόγλου έπειτα και απο την παρέμβαση του Συνήγορου του Πολίτη για το εν λόγω ζήτημα.
                         
Στην Ερώτηση επισημαίνεται ότι: «Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4409/2016 (ΦΕΚ Α’, 136/28-07-16), οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τ.Ε. έχουν καταστεί ενεργειακοί επιθεωρητές. Ειδικότερα, οι διατάξεις του άρθρου 52 του ως άνω νόμου ορίζουν ότι η δραστηριότητα του ενεργειακού επιθεωρητή ασκείται, μεταξύ άλλων, από πτυχιούχους μηχανικούς Τ.Ε., οι οποίοι έχουν δικαίωμα υπογραφής Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης, όπως αυτή ορίζεται στη σχετική νομοθεσία και σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία περί επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017

Και η Α.Κι.Δ.Α συνυπογράφει το Δ.Τ για την Αποχή στις εκλογές της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ

Καταγγελία της ΕΝΟΤΗΤΑΣ


ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ "ENOTHTA"ΑΝΕΞΑΤΗΡΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
                                                           
                                                                                      Πάτρα:  20 / 02 / 2017                                                                                                                                        
                        Προς
Τον Πρόεδρο Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής
                        κ. Κωνσταντίνο Βαρσάμη
                                                    Κοιν.
Πρόεδρο Κεντρικής Διοικούσας  Επιτροπής (Κ.Δ.Ε.)
                                   κ. Δημήτριο  Δημόπουλο
                                   Την Διοικούσα Επιτροπή του Ν.Τ. Αχαΐας
                                                    Παρατάξεις Κ.Δ.Ε.

Κύριε Πρόεδρε,
Λόγω σοβαρών καταγγελιών που έχουν πραγματοποιηθεί από μέλη μας Πανελλαδικά, κατά την διεξαγωγή των Γενικών Συνελεύσεων των Νομαρχιακών Τμημάτων, σε πολλά τμήματα δεν έχουν τηρηθεί οι διατάξεις του Καταστατικού, ως εκ τούτου οι Γενικές Συνελεύσεις αυτές πρέπει να κυριχθούν παράνομες και αντικαταστατικές
Το καταστατικό ορίζει το άρθρο 27 παρ.4 ότι η Γ.Σ. έχει απαρτία όταν παρευρίσκεται σε αυτή το μισό (1/2) τουλάχιστον των μελών του Τμήματος. Όταν δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη Γ.Σ. στη δεύτερη αρκεί για την ύπαρξη απαρτίας να παρευρίσκεται το ένα τέταρτο (1/4) των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών του Τμήματος.
Οι Τ.Εφ. Ε. που έχουν εκλεγεί από ΜΗ προσυνεδριακές Γενικές Συνελεύσεις δεν υφίστανται διότι όπως ορίζει το άρθρο 28 παρ. 3, ΜΟΝΟ η προσυνεδριακή Γενική Συνέλευση ευρισκόμενη σε απαρτία εκλέγει Τ.Εφ.Ε.
Σας γνωρίζουμε ότι κανένα μέλος της Κ.Δ.Ε. δεν μπορεί να νομιμοποιήσει δια της παρουσίας του Γ.Σ. που δεν πληρεί  όλα τα άρθρα του καταστατικού.
Οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη ορίζονται ΜΟΝΟ τα μέλη αυτά που έχουν καταβάλλει ΟΛΕΣ τις συνδρομές του μέχρι και τη χρονολογία που πραγματοποιείται η εκάστοτε Γ.Σ.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

                                            Ο Υπεύθυνος συνδυασμού
                    
        ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Κοινό Δελτίο Τύπου ΔΑΚΕ Μηχανικών Τ.Ε & Ρ.Α.Σ

Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2016

Αποχή απο το 21ο Συνέδριο της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ

Προς: α) Προεδρείο 21ου  Συνεδρίου Ε.Ε.Τ.Ε.Μ
          β) Πρόεδρο Κ.Δ.Ε Ε.Ε.Τ.Ε.Μ
          γ) Μέλη Κ.Δ.Ε Ε.Ε.Τ.Ε.Μ
          δ) Συνέδρους 21ου Συνεδρίου Ε.Ε.Τ.Ε.Μ
          ε) Παρατάξεις


                                                                                                                 Αθήνα, 21/11/2016ΑΠΕΧΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ 21ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕΤΕΜ ΑΡΝΟΥΜΕΝΟΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΝΟΜΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ


Συνάδελφοι,

Στη συνεδρίαση της ΚΔΕ της 4ης Νοεμβρίου, δια στόματος Κώστα Ευθυμιάδη επανέφεραμε το σοβαρό ζήτημα της ανάγκης παρουσίας Δικαστικού Αντιπροσώπου στις εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη Κεντρικής Διοίκησης της ΕΕΤΕΜ - κάτι που επιμόνως ζητούμε τα τελευταία τουλάχιστον είκοσι χρόνια-.
Η παρουσία Δικαστικού Αντιπροσώπου θα διασφαλίσει το αδιάβλητο των διαδικασιών ενώ ταυτόχρονα θα προσδώσει κύρος στην Ένωση τόσο στο εσωτερικό του Κλάδου, όσο και έναντι των τρίτων.
Δυστυχώς, ο επί σχεδόν τριάντα συναπτά έτη πρόεδρος της Ένωσης για άλλη μια φορά αρνήθηκε να συμφωνήσει. Οδηγώντας έτσι την Ένωση στην περαιτέρω απαξίωση με διαβλητές εκλογικές διαδικασίες, αρνούμενος μάλιστα να δεχθεί την εφαρμογή της Δικαστικής Απόφασης ύστερα από τα Ασφαλιστικά Μέτρα που υποχρεωθήκαμε να καταθέσουμε ως Παράταξη ζητώντας να δοθεί στις Παρατάξεις πρόσβαση στον Εκλογικό Κατάλογο και τον Κατάλογο Μελών. Για άλλη μία φορά η ΕΕΤΕΜ οδηγείται σε εκλογές δίχως να τηρούνται ούτε οι στοιχειώδεις κανόνες δημοκρατικής λειτουργίας και χωρίς κανείς να έχει εικόνα του καταλόγου των μελών, χωρίς να έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει μαζί τους και χωρίς να γνωρίζει κανείς την ταμειακή κατάσταση των μελών, πλην της ίδιας της κεντρικής διοίκησης.
Στην ίδια συνεδρίαση επαναφέραμε επιτακτικά την ανάγκη λειτουργίας Περιφερειακού Τμήματος Αττικής. Παρότι το αίτημα κατατίθεται σταθερά εδώ και δεκαετίες και παρότι έχουν κατατεθεί χιλιάδες υπογραφές μελών σε αυτή την κατεύθυνση, η κεντρική διοίκηση επιμένει να αφήνει το μαζικότερο και πολυπληθέστερο κομμάτι συναδέλφων του Κλάδου που βρίσκονται αντιμέτωποι με δεκάδες κεντρικές υπηρεσίες και πολεοδομίες, δίχως τη στοιχειώδη εκπροσώπηση και ενημέρωση.
Παρότι όλα αυτά είναι βασικά ζητήματα για την εύρυθμη λειτουργία της οποιασδήποτε ένωσης προσώπων τα οποία καταστρατηγούνται συστηματικά από τα ίδια πρόσωπα που οδηγούν την ΕΕΤΕΜ στην πλήρη απαξίωση και ανυποληψία, επιλογή μας όλα αυτά τα χρόνια ήταν η συμμετοχή στις διαβλητές αυτές διαδικασίες προτάσσοντας το συμφέρον του Κλάδου, θεωρώντας ότι ο Κεντρικός στόχος της επίλυσης των πάγιων προβλημάτων του Κλάδου ήταν κοινός.
Πλέον όμως είναι ξεκάθαρο.
Τα συμφέροντα του Κλάδου και των συναδέλφων δεν ταυτίζονται με τις κεντρικές επιδιώξεις της ΕΕΤΕΜ…

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails