Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2013

Ενίσχυση Δικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή


Απο το ΥΠΕΚΑ ανακοινώθηκε Ανοιχτή Πρόσκληση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα ΄΄Ενίσχυση Δικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι φυσικά πρόσωπα  Μηχανικοί .

Οι κατηγορίες ενίσχυσης είναι οι εξής :


Κατηγορία 1. Ενίσχυση Ενεργειακών Επιθεωρητών κτηρίων


Κατηγορία 2.Ενίσχυση Ενεργειακών Επιθεωρητών συστημάτων θέρμανσης


Κατηγορία 3.Ενίσχυση Ενεργειακών Επιθεωρητών συστημάτων κλιματισμού

Η επιλογή των δικαιούχων  θα γίνει με Εισοδηματικά , Ηλικιακά και Γεωγραφικά Κριτήρια.

Διαβαστε την Πρόσκληση


LinkWithin

Related Posts with Thumbnails