Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2008

Η Πολιτεία οφείλει να εκδώσει επιτέλους τα Προεδρικά Διατάγματα με τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των Τ.Ε.Ι.

Το 1983 με το Νόμο 1404 ιδρύθηκαν τα Τ.Ε.Ι. (Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα).
Σήμερα, στα 15 Τ.Ε.Ι. της χώρας λειτουργούν Τμήματα 89 διαφορετικών ειδικοτήτων, ενώ περισσότεροι από 200.000 σπουδαστές φοιτούν στα 182 συνολικά Τμήματα Τ.Ε.Ι.
Δυστυχώς όμως 23 ολόκληρα χρόνια μετά την ίδρυση των Τ.Ε.Ι., ακόμη δεν έχουν εκδοθεί τα Προεδρικά Διατάγματα με τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των Αποφοίτων περισσότερων από 40 Τμήματα, παρά το ότι ο Νόμος 1404/1983 στο άρθρο 25 προέβλεπε: «Στους πτυχιούχους των Τ.Ε.Ι αναγνωρίζονται επαγγελματικά δικαιώματα, που καθορίζονται με προεδρικά διατάγματα, τα οποία εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μετά από γνώμη του Σ.Τ.Ε., το αργότερο έξι μήνες πριν από την αποφοίτηση των πρώτων σπουδαστών Τ.Ε.Ι. για τις υπάρχουσες ειδικότητες και προκειμένου για νέες ειδικότητες, ταυτόχρονα με τη δημιουργία τους ή με την ίδρυση αντίστοιχων τμημάτων. Με ίδια προεδρικά διατάγματα καθορίζονται οι προϋποθέσεις και κάθε λεπτομέρεια για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος όπου αυτή απαιτείται».

Η μη έκδοση των Προεδρικών Διαταγμάτων με τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των πτυχιούχων έχει τεράστιες συνέπειες για τους 300 χιλιάδες πτυχιούχους Τ.Ε.Ι., καθώς αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα στην άσκηση του επαγγέλματός τους.
Την ίδια στιγμή μάλιστα που οι χιλιάδες (τετραετούς φοίτησης) απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. δεν μπορούν να ασκήσουν ούτε στοιχειωδώς το επάγγελμά τους, οι απόφοιτοι των Ιδρυμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ακόμα και αυτών που έχουν τριετή διάρκεια φοίτησης) παίρνουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος αντίστοιχη με αυτή των αποφοίτων των Ελληνικών Πανεπιστημίων και εντάσσονται στο Δημόσιο στην κατηγορία Π.Ε...

Για τον παραπάνω λόγω συλλέγονται ηλεκτρονικές υπογραφές στο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΕΙ

Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2008

Παράταση Δημόσιας Διαβούλευσης για τον καθορισμό τεχνικών προδιαγραφων για τα εσωτερικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Νέα παράταση για τη Δημόσια Διαβούλευση Σχεδίου Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών για τα εσωτερικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών» έως τις 20/11/2008
Παρατείνεται εκ νέου η Δημόσια Διαβούλευση του Σχεδίου Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών για τα εσωτερικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών». Συγκεκριμένα, η καταληκτική ημερομηνία για αποστολή σχολίων είναι Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2008.

Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2008

ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. ΠΕΡΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΙΓΗ ΙΧΘΥΟΣ!

Δεκαεπτά νέα τμήματα και τρία νέα τριτοβάθμια ιδρύματα (ένα πανεπιστήμιο και δύο ΤΕΙ) ιδρύει το υπουργείο Παιδείας μέσα στο 2009-10. Παράλληλα ακόμη και σήμερα ,συνεχίζουν απο τα ήδη υπάρχοντα ΤΕΙ της χώρας να αποφοιτούν νέοι χωρις ορισμένα επαγγελματικά δικαιώματα.. Αφού δεν εκδίδεται επαγγελματικά δικαιώματα , κλείστε τα να τελειώνουμε!

ΤΑ ΝΕΑ

Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2008

ΣΥΝΤΟΜΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ο ΚΕΝΑΚ

Απο πληροφορίες μας σύντομα ο ΚΕΝΑΚ( Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων) θα δωθεί σε Δημόσια Διαβούλευση. Στην Ελλάδα, η προσπάθεια αυτή συντονίζεται απο το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης, το οποίο θα εκπονήσει τον κανονισμό σε συνεργασία με ΥΠΕΧΩΔΕ και άλλους φορείς. Κατά την διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης θα υπάρχει η δυνατότητα αποστολής παρατηρήσεων απο τους εμπλεκόμενους φορείς( μέσα σε αυτούς είναι και η ΕΕΤΕΜ).
Να υπενθυμίσουμε οτι απο τον Μαιο του 2008 ισχύει ο 3361/2008(ΦΕΚ 89Α 19-05-2008).Επίσης και με την ευρωπαική οδηγία 91/ΕΚ 2002 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων(EPBD) απαιτείται η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Αποδοσης. Σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις, απο το 2009(σύμφωνα με το νόμο απο 19/11/2008) θα απαιτείται η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης για κάθε κτίριο άνω των 50 m2 ,που θα πωλείται ή ενοικιάζεται και μάλιστα χωρίς να υπάρχει το δικαίωμα άρνησης απο κανένα απο τα δύο μέρη.Επίσης αναγκαία θα είναι και η ενεργειακή μελέτη για τα κτίρια (>1000m2) καθώς και υποχρεωτικός έλεγχος (Επιθεώρηση) λέβητων, εγκαταστάσεων κλιματισμού και θέρμανσης.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails