Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2012

Ανανέωση του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»

Ικανοποιητική κρίνεται η εξέλιξη του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», από την πρώτη απόφαση υπαγωγής που έχει εκδοθεί τον Ιούλιο 2011 έως σήμερα, δεδομένης της οικονομικής συγκυρίας και του γεγονότος ότι απευθύνεται σε νοικοκυριά.
Συγκεκριμένα, το πλήθος των αιτήσεων στις Τράπεζες ανέρχεται σε 47.000, από τις οποίες περίπου οι μισές έλαβαν προέγκριση δανείου, ενώ για άνω των 10.000 εξ αυτών, συνολικού προϋπολογισμού 95 εκ. ευρώ, έχουν ήδη εκδοθεί αποφάσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα. Επίσης, αναφορικά με τις εκταμιεύσεις, 4.400 αιτήσεις έχουν λάβει προκαταβολή δανείου ενώ 1.800 ολική εκταμίευση.
Στο πλαίσιο της αξιολόγησης και ανανέωσης του προγράμματος, το ΥΠΕΚΑ προχωρά σε αλλαγές του προγράμματος, κατόπιν διαπίστωσης της ανάγκης περαιτέρω στήριξης των χαμηλών εισοδημάτων, διευκόλυνσης των πολιτών για συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον», παροχής μεγαλύτερης ρευστότητας στην αγορά, και άρσης περιορισμών κατόπιν αποτύπωσης των ενεργειακών αναγκών των κτηρίων από τις έως σήμερα πραγματοποιηθείσες επιθεωρήσεις.
Οι αλλαγές του προγράμματος είναι:

Το 2011 ήταν μια καλή χρονιά για την Αιολική Ενέργεια

Τρίτη, 13 Μαρτίου 2012

ΥΠΕΚΑ: Αναδιάρθρωση των εγγυημένων τιμών για τα φωτοβολταϊκά

 Απο το epixeiro.gr

Το ΥΠΕΚΑ έχει θέσει την ανάπτυξη των ΑΠΕ στο κεντρικό κορμό του εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, την αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας μας και την υποστήριξη των τομέων εκείνων που οδηγούν σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα.
Η χώρα μας εδώ και μία εβδομάδα αποτελεί επίσημα το τέταρτο κράτος που συμμετέχει στη Διεθνή Συνεργασία για το μηχανισμό Feed-In Tariff (εγγυημένες τιμές με ταυτόχρονη προτεραιότητα στην απορρόφηση ενέργειας). Αυτό δείχνει έμπρακτα την πεποίθησή μας ότι ο υφιστάμενος μηχανισμός είναι ο πλέον αποτελεσματικός και αποδοτικός μηχανισμός για τη στήριξη των επενδύσεων σε έργα ΑΠΕ, μια διαπίστωση στην οποία συνηγορούν και όλοι οι φορείς που συνδιαμορφώνουν τον κλάδο της ενέργειας στην Ελλάδα.
Ο μηχανισμός των εγγυημένων τιμών έχει συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη σημαντικής εγκατεστημένης ισχύος για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Για αυτό και τα μέτρα που λαμβάνει το Υπουργείο είναι μέτρα ενίσχυσης του μηχανισμού αυτού και όχι αλλαγής του.
Η εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ σήμερα ξεπερνάει τα 2,4GW. Κυρίαρχες τεχνολογίες είναι τα αιολικά και τα φωτοβολταϊκά, ενώ ακολουθούν τα μικρά υδροηλεκτρικά και η βιομάζα. Ειδικότερα τα φωτοβολταϊκά, εμφανίζουν μία πολύ δυναμική εικόνα εξέλιξης. Η εγκατεστημένη ισχύς τους τον Σεπτέμβριο του 2011 ήταν 460MW (με εκτίμηση για 580MW το τέλος του 2011), από 198MW που ήταν στο τέλος του 2010, ενώ με σύμβαση αγοραπωλησίας («κλειδωμένες τιμές») βρίσκονται περίπου 2.000MW (300% αύξηση σε σύγκριση με το τέλος του 2010).
Με βάση αυτή την εξέλιξη, η χώρα μας αναμένεται να επιτύχει τους εθνικούς στόχους που έχουν τεθεί για ΑΠΕ από φωτοβολταϊκά το 2014 (1.500MW), ενώ η υλοποίηση και μόνο όσων επενδύσεων έχουν ήδη σύμβαση αγοραπωλησίας σημαίνει ότι οι στόχοι του 2020 (2.200MW) θα επιτευχθούν αρκετά χρόνια πριν την ημερομηνία αυτή (βλ. Γράφημα).
Στο σημερινό δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, η βιωσιμότητα του μηχανισμού χρηματοδότησης των ΑΠΕ είναι προϋπόθεση για τη διασφάλιση τόσο της συνέχισης της λειτουργίας των εγκατεστημένων μονάδων, όσο και της ανάπτυξης νέων.
Για τη βιωσιμότητα αυτού του μηχανισμού, και τη μείωση του σημερινού σημαντικού ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού για την πληρωμή των έργων ΑΠΕ του ΔΕΣΜΗΕ, το ΥΠΕΚΑ προχώρησε σε ευρεία διαβούλευση με τους φορείς της ενεργειακής αγοράς και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις. Οι απόψεις και οι προτάσεις των φορέων δημοσιοποιήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ.
Αξιοποιώντας τις προτάσεις των φορέων και λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση της ΡΑΕ για τη μείωση των εγγυημένων τιμών στα φωτοβολταϊκά, το ΥΠΕΚΑ με γνώμονα την απρόσκοπτη πληρωμή των παραγωγών ΑΠΕ και την εύρυθμη λειτουργία της ενεργειακής αγοράς, αποφάσισε να μειώσει τις εγγυημένες τιμές για τη συγκεκριμένη τεχνολογία, χωρίς αναδρομική ισχύ, όπως παρουσιάζεται παρακάτω:

«Καμπανάκι» των προέδρων των ΤΕΙ για τη λειτουργία των ιδρυμάτων

Απο την Ναυτεμπορική
12/03/2012

Mετά τους πρυτάνεις και οι πρόεδροι των ΤΕΙ κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τη λειτουργία των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων.
Οι πρόεδροι των ΤΕΙ αποφάσισαν να ζητήσουν από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας την άμεση υπογραφή του προϋπολογισμού του 2012, που καταρτίστηκε με βάση τις δαπάνες του οικονομικού έτους 2011 και με τις υποδείξεις του υπουργείου. Επίσης αποφασίσθηκε να ζητηθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση των Ιδρυμάτων, έτσι ώστε να καλυφθούν οι έκτακτες ανάγκες. Σημειώνεται ότι το κόστος σπουδών ανά φοιτητή στα Πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ είναι 6.200 ευρώ και 2.600 ευρώ το χρόνο.
Οι πρόεδροι προειδοποιούν πως «αν δεν ληφθούν υπ' όψιν τα παραπάνω, τα ιδρύματα θα αναγκαστούν σύντομα να αναστείλουν τη λειτουργία τους μόνα τους ή με αποφάσεις των διοικήσεών τους».

Κυριακή, 11 Μαρτίου 2012

Σεμινάρια Ενεργειακών Επιθεωρητών

Συνάδελφοι.
Το Νομαρχιακό μας τμήμα ολοκλήρωσε την διαδικασία οργάνωσης των σεμιναρίων των μόνιμων ενεργειακών επιθεωρητών, σε συνεργασία με το ΚΕΚ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Ναυπλίου.
Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι συμπληρώθηκε ο αριθμός των είκοσι ατόμων, που έχουν υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στα σεμινάρια των μόνιμων ενεργειακών επιθεωρητών. Αρα ήδη συγκροτήθηκε ένα τμήμα.
   Οσοι συνάδελφοι δεν το έχουν κάνει, θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία στο www.buldingcert.gr, όπως αυτή περιγράφεται σε προηγούμενη ανάρτηση της 23-02-2012, προκειμένου να τους παραχωρηθεί ο αριθμός ΚΑΣ, τον οποίο πρέπει στη συνέχεια, να κοινοποιήσουν στο Νομαρχιακό μας τμήμα ή στο ΚΕΚ Διάσταση (27520 99406).
  
Η υποβολή των αιτήσεων συνεχίζεται προκειμένου να συγκροτηθεί και δεύτερο τμήμα. Οσοι ενδιαφέρονται πρέπει να υποβάλλουν άμεσα τις αιτήσεις τους.
 
  Λεπτομέρειες, οδηγίες, στοιχεία εκπαιδευτών, κοστολόγια κλπ στο blog του τμήματος μας : www.eetemargolidas.blogspot.com.

Από το  N.T. της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Αργολίδας.

Ένα νέο βιβλίο για τους Έλληνες Ηλεκτρολόγους

Στο βιβλίο αυτό και στο CD που το συνοδεύει έχουν συγκεντρωθεί βασικές πληροφορίες, πρακτικές οδηγίες και εμπειρίες σχετικά με τους ελέγχους και τους επανελέγχους των κτιριακών ηλεκτρικών  εγκαταστάσεων. Στόχος και σκοπός είναι, να γίνουν όλα αυτά ένα βοήθημα για όσους θέλουν να ασχοληθούν μεθοδικά με ελέγχους και επανελέγχους. Aναλυτικότερα περιλαμβάνονται:
-Οι απαιτήσεις της ισχύουσας ηλεκτρολογικής Νομοθεσίας και του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 με έμφαση στο Μέρος 6.
-H δομή και ο τρόπος συμπλήρωσης των εγγράφων της νέας ΥΔΕ, με έμφαση στα πρωτόκολλα ελέγχου και επανελέγχου.
-Η παρουσίαση των δυνατοτήτων συμπλήρωσης της νέας ΥΔΕ με υπολογιστή.
-Οι μεθοδολογίες και η δομή του οπτικού ελέγχου με παραδείγματα από την πράξη.
-Οι τεχνικές δοκιμών και μετρήσεων με παραδείγματα και πρακτικές συμβουλές.
-Οδηγίες για τους επανελέγχους.
-Οι δυνατότητες και η αξιοποίηση σύγχρονων οργάνων  για δοκιμές και μετρήσεις.
-Προτάσεις για την καλύτερη προσέγγιση και την αποτελεσματικότερη ενημέρωση των καταναλωτών για την αξία και τα οφέλη από τους ελέγχους και τους επανελέγχους.

Το βιβλίο είναι διαθέσιμο από τις εκδόσεις Παπασωτηρίου. ISBN: 978-960-491-025-0

Ελληνική Νομοθεσία για τις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Αξιόλογη προσπάθεια συγκέντρωσης όλης της Νομοθεσίας απο τον συνάδελφο                Γιώργο Σαρρή.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails