Κυριακή, 11 Μαρτίου 2012

Ένα νέο βιβλίο για τους Έλληνες Ηλεκτρολόγους

Στο βιβλίο αυτό και στο CD που το συνοδεύει έχουν συγκεντρωθεί βασικές πληροφορίες, πρακτικές οδηγίες και εμπειρίες σχετικά με τους ελέγχους και τους επανελέγχους των κτιριακών ηλεκτρικών  εγκαταστάσεων. Στόχος και σκοπός είναι, να γίνουν όλα αυτά ένα βοήθημα για όσους θέλουν να ασχοληθούν μεθοδικά με ελέγχους και επανελέγχους. Aναλυτικότερα περιλαμβάνονται:
-Οι απαιτήσεις της ισχύουσας ηλεκτρολογικής Νομοθεσίας και του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 με έμφαση στο Μέρος 6.
-H δομή και ο τρόπος συμπλήρωσης των εγγράφων της νέας ΥΔΕ, με έμφαση στα πρωτόκολλα ελέγχου και επανελέγχου.
-Η παρουσίαση των δυνατοτήτων συμπλήρωσης της νέας ΥΔΕ με υπολογιστή.
-Οι μεθοδολογίες και η δομή του οπτικού ελέγχου με παραδείγματα από την πράξη.
-Οι τεχνικές δοκιμών και μετρήσεων με παραδείγματα και πρακτικές συμβουλές.
-Οδηγίες για τους επανελέγχους.
-Οι δυνατότητες και η αξιοποίηση σύγχρονων οργάνων  για δοκιμές και μετρήσεις.
-Προτάσεις για την καλύτερη προσέγγιση και την αποτελεσματικότερη ενημέρωση των καταναλωτών για την αξία και τα οφέλη από τους ελέγχους και τους επανελέγχους.

Το βιβλίο είναι διαθέσιμο από τις εκδόσεις Παπασωτηρίου. ISBN: 978-960-491-025-0

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails