Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2008

ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Aπό το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών ανακοινώθηκε ότι:

-Έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) με θέμα «Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών για τα εσωτερικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών» εώς 30 Σεπτέμβρη 2008.

Σκοπός του προτεινόμενου σχεδίου είναι η ορθή κατασκευή και λειτουργία των εσωτερικών δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών των κτιρίων, προκειμένου ο τελικός χρήστης να έχει απρόσκοπτη πρόσβαση στα δημόσια δίκτυα τηλεφωνίας, στα ευρυζωνικά δίκτυα (καλωδιακά και οπτικών ινών), στα δίκτυα ευρυεκπομπής (ραδιοφωνίας και τηλεόρασης) και στα δίκτυα αυτοματισμού και ελέγχου.

Τα κύρια σημεία του σχεδίου είναι:
-Αφορά σχεδόν όλα τα νέα κτίρια με παραπάνω από έναν όροφο.
-Περιλάμβάνει όλες τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που μέχρι τώρα ήταν γνωστες σαν ''εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων''
-Δημιουγείται ''Μητρώο κατασκευαστών εσωτερικών δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών''.
-Δημιουγείται ''Μητρώο πιστοποιητών εσωτερικών δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών''.
-Δημιουγείται ''Τεχνικός Κανονισμός Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών''.
-Καταργείται ο ''Κανονισμός Εσωτερικών Τηλεπικοινωνιών Δικτύων Οικοδομών''
-Συνδέονται πολλά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.
Μπορείται να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της διαβούλευσης...

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails