Πέμπτη, 3 Απριλίου 2014

Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων ( Αριθμ. πρωτ.: ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/1.4.2014 )

Αριθμ. πρωτ.: ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/1.4.2014

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails