Πέμπτη, 24 Απριλίου 2014

Επιστολή ΔΑΚΕ Μηχανικών Τ.Ε στον Πρόεδρο της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ

                                                                                                                                              
                                                                                                                                               16.04.2014

Θέμα: «Επείγουσα ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών  για αξιοποίηση των διατάξεων που ψηφίστηκαν στην υποπαράγραφο ΙΓ.12 του Ν.4254, ΦΕΚ (85Α/2014), με στόχο την εγγραφή των Μηχανικών Τ.Ε. στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος»

                                      
Κύριε Πρόεδρε,
Ζητούμε την έκτακτη σύγκλιση της ΚΔΕ με θέμα την αξιολόγηση των δεδομένων που δημιουργεί η ψήφιση της υποπαραγράφου ΙΓ.12 του Ν.4254 και η κατάργηση των άρθρων 1, 2, 3 και 4 του ν. 4663/1930 «Περί εξασκήσεως του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτέκτονος και Τοπογράφου» (84 χρόνια μετά την θεσμοθέτησή τους).
Θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη να αξιοποιήσουμε το νέο περιβάλλον που δημιουργείται και να αξιώσουμε το αυτονόητο: την εγγραφή των Μηχανικών Τ.Ε. στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.
Πρέπει να αξιοποιήσουμε:
1.     Τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης με τις οποίες υποχρεώθηκε το ΤΕΕ να εγγράψει ως μέλη του και να δώσει άδειες ασκήσεως επαγγέλματος στους συναδέλφους αποφοίτους Ιδρυμάτων της Ε.Ε. (τριετούς διάρκειας φοίτησης σε αρκετές περιπτώσεις), π.χ. την απόφαση 1331/2003 του Συμβουλίου της Επικρατείας  (παραθέτουμε χαρακτηριστικό απόσπασμα της συγκεκριμένης απόφασης: «..ο ενδιαφερόμενος…  έχει δικαίωμα να ασκεί στην Ελλάδα επάγγελμα εξ εκείνων που απαριθμούνται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 του Π.Δ. της 27.11/14.12.1926 «περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως Τεχνικού Επιμελητηρίου κειμένων διατάξεων», ο μεν ενδιαφερόμενος αποκτά το δικαίωμα να ασκεί το αντίστοιχο επάγγελμα στην Ελλάδα, το δε Τ.Ε.Ε. υποχρεούται, επί υποβολής σχετικής αιτήσεως, να εγγράψει αμέσως τον ενδιαφερόμενο στα μητρώα του, έτσι ώστε ο τελευταίος να είναι σε θέση να ασκεί όλα τα δικαιώματα και να απολαύει όλων των ευεργετημάτων που απονέμει η ελληνική νομοθεσία στα μέλη του Τ.Ε.Ε.».
 
2.     Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.4663/1930 –οι οποίες παραμένουν σε ισχύ-, με βάση τις οποίες: «Πάντες οι δυνάμει του παρόντος νόμου ασκούντες το επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτέκτονος και Τοπογράφου, ….. , αποτελούσιν υποχρεωτικώς και αυτοδικαίως μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος».
3.     Την πρακτική των μαζικών προσφυγών που έχουν δρομολογήσει – όπως ενημερωνόμαστε από τα ΜΜΕ- οι απόφοιτοι Ιδρυμάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του π.δ.38/2010 (κολλέγια).
4.     Την πολιτική συγκυρία και την δηλωμένη θέση της Κυβέρνησης να συγκρουστεί με τις συντεχνίες

Πρέπει να κινηθούμε άμεσα σε δύο κατευθύνσεις: α) Πολιτική Πίεση, αξιοποιώντας όλες μας τις δυνάμεις σε όλους τους χώρους. β) Νομική- Δικαστική διεκδίκηση.
Περιμένουμε άμεσα την απάντησή σας, δηλώνοντας ότι θεωρούμε λάθος σας το γεγονός ότι ακόμα δεν έχει υπάρξει καμία συνεδρίαση του κεντρικού μας Οργάνου για να αξιολογήσει τις εξελίξεις.

Για την Πανελλήνια ΔΑΚΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε
Τα μέλη της ΚΔΕ της ΕΕΤΕΜ

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails