Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2010

Κατώτερα τα ΤΕΙ, λένε τα πανεπιστήμια

Απο το Βήμα
Της Μάρνυ Παπαματθαίου

Φωτιές ανάβει το αίτημα των πολυτεχνικών και γεωπονικών σχολών για Μάστερ στις πενταετείς σπουδές
Ενα επίπεδο... επάνω από τα υπόλοιπα ΑΕΙ στο νέο πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων που επεξεργάζεται το υπουργείο Παιδείας ζητούν να καταταχθούν οι εκπρόσωποι πολυτεχνικών και γεωπονικών σχολών της χώρας.

Οι διοικήσεις των σχολών με 5ετείς σπουδές ζητούν από το υπουργείο Παιδείας να τις κατατάξει στο έβδομο επίπεδο του νέου πλαισίου, με ανώτερο επίπεδο προσόντων το όγδοο (διδακτορικοί τίτλοι) και τα απλό πανεπιστημιακό πτυχίο στο έκτο. Οι απαιτήσεις των πολυτεχνείων και των γεωπονικών σχολών απειλούν με διχασμό την ανώτατη εκπαίδευση, καθώς με το ίδιο σχέδιο προσόντων το υπουργείο Παιδείας καλείται να λύσει όλες τις εκκρεμότητες σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ, αλλά και τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων τεχνολογικών ιδρυμάτων, που σε πολλές περιπτώσεις συγκρούονται με τα «συμφέροντα» των ΑΕΙ λόγω συναφών επιστημονικών αντικειμένων.

Η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας αντιμετωπίζει το αίτημα με επιφυλάξεις, ενώ σύντομα ολοκληρώνει το πρώτο κείμενο αρχών για το νέο πλαίσιο προσόντων. Τα πανεπιστήμια αλλά και τα ΤΕΙ αναμένεται ότι θα ενταχθούν από κοινού στο έκτο επίπεδο, ως δύο παράλληλοι πυλώνες της ανώτατης εκπαίδευσης.

Ω στόσο ομάδα πανεπιστημιακών τα μέλη της οποίας συμμετείχαν στις συνεδριάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας συνεδρίασε στις 19 Ιανουαρίου και κατέληξε στη σύνταξη μνημονίου προς το υπουργείο Παιδείας, που αφορά ειδικά το επάγγελμα του μηχανικού- για το οποίο έχουν εκφραστεί στο παρελθόν διαφωνίες στην πανεπιστημιακή κοινότητα- αλλά και όλες τις περιπτώσεις 5ετών σπουδών. Με το μνημόνιο ζητείται να προσμετρείται ένα Μάστερ στις 5ετείς σπουδές πολυτεχνείων και γεωπονικών σπουδών και να καταταχθούν τα πτυχία τους στο έβδομο επίπεδο του νέου πλαισίου επαγγελματικών προσόντων. Παράλληλα όμως η επιτροπή των πανεπιστημιακών προτείνει τα πτυχία των ΤΕΙ να καταταχθούν σε κατώτερο επίπεδο από εκείνα των πανεπιστημίων σε επίπεδο επαγγελματικών δικαιωμάτων. Στην επιτροπή συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου κ. Κ. Μουτζούρης, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Στ. Κουμπιάς, ο πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Ιωακ. Γρυσπολάκης , ο πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γ. Ζέρβας, ο κοσμήτωρ της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Ν.Μουσιόπουλος κ.ά.

Οπως αναφέρεται στο μνημόνιο που διαβιβάστηκε στο υπουργείο Παιδείας:

Οι πτυχιούχοι των ΤΕΙ πρέπει να καταταχθούν στο επίπεδο πέντε του νέου πλαισίου επαγγελματικών προσόντων. Δεν αποκλείεται όμως η «διείσδυσή» τους και στο έκτο επίπεδο «με εκπαιδευτική γέφυρα σε πανεπιστημιακή εκπαίδευση» (δηλαδή επιπλέον τίτλους σπουδών ή επαγγελματική εμπειρία).

Οι πτυχιούχοι των πανεπιστημίων πρέπει να καταταχθούν στο επίπεδο έξι του νέου πλαισίου, καθώς μπορούν να διαχειριστούν σύνθετες τεχνικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες.

Οι διπλωματούχοι πενταετούς κύκλου σπουδών ή όσοι προέρχονται από πανεπιστημιακή εκπαίδευση και κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής κατατάσσονται στο επίπεδο επτά των νέου πλαισίου προσόντων, με τους κατόχους διδακτορικών διπλωμάτων στο όγδοο και ύψιστο επίπεδο.

Παράλληλα, με το ίδιο μνημόνιο ζητείται η δημιουργία ενιαίου φορέα που θα πιστοποιεί την πρόσβαση σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων σε όλα τα τεχνικά επαγγέλματα. Η επιτροπή θεωρεί, τέλος, «επικίνδυνη» για το δημόσιο συμφέρον την απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων μηχανικών ή γεωτεχνικών στους τεχνολόγους αποφοίτους ΤΕΙ, καθώς και την απόδοση του τίτλου των μηχανικών.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails