Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2010

Πού είναι το Σχέδιο του ΚΕΝΑΚ που θέσατε σε Δημόσια Διαβούλεση Κα Μπιρμπιλή?

Σχέδιο ΚΕΝΑΚ σε Δημόσια Διαβούλευση ακούμε αλλά σχέδιο δεν βλέπουμε...
Μπορείτε κα Υπουργέ εφόσον το θέσατε χθές σε Δημόσια Διαβούλευση να ενημερώσετε και εμάς τους κοινούς Θνητούς??
Πάντως στο περιβόητο opengov ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ..
Αυτό το συμπληρωματικά κείμενο όπου αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες,που λέτε και εσείς στο Δελτίο Τύπου του Υπουργείου θέλουμε να δούμε, που αφορούν τόσο στον τρόπο εγγραφής των Ενεργειακών Επιθεωρητών στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, και στην χορήγηση Άδειας Ενεργειακού Επιθεωρητή, όσο και στα προσόντα που πρέπει να συγκεντρώνουν, καθώς επίσης αναπτύσσονται περισσότερο όλες οι σχετικές διατάξεις .

Μήπως είναι και αυτό σε κανένα blog και δεν το ξέρουμε???

Βέβαια μπορεί να θέλετε να μας κάνετε έκπληξη..

Σας παραθέτω το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣΑθήνα 11 Ιανουαρίου 2010


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ»: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3661/2008

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προχώρησε στην ολοκλήρωση των αναγκαίων κανονιστικών ρυθμίσεων, προκειμένου να αρχίσει και στη χώρα μας, η εφαρμογή της Οδηγίας 2001/91 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (έπρεπε να εφαρμόζεται από τις 4 Ιανουαρίου 2006) και σήμερα, Δευτέρα, 11-01-10, τις θέτει σε δημόσια διαβούλευση.
Οι ρυθμίσεις αυτές ήταν απαραίτητες για την εφαρμογή του ν. 3661/08 «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις», με τον οποίο εναρμονίστηκε η ελληνική νομοθεσία με την Οδηγία 2002/91/ΕΚ.
Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε ένα σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης, με το οποίο θα εκδοθεί ο ΚΕΝΑΚ, καθώς και ένα σχέδιο π. δ/γματος για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές. Τα σχέδια αυτά εκπονήθηκαν από ομάδα στελεχών του Υπουργείου ΠΕΚΑ, του ΚΑΠΕ, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και του ΤΕΕ, έχοντας λάβει υπόψη και σχετικά κείμενα που είχαν ήδη προετοιμασθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση, είχαν τύχει επεξεργασίας από υπηρεσιακούς παράγοντες και είχαν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και τυγχάνουν της ομόφωνης αποδοχής των μελών της Ομάδας.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του ΚΕΝΑΚ είναι τα εξής

1. Για την έκδοση οικοδομικών αδειών νέων κτιρίων απαιτείται Εκπόνηση Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων η οποία πρακτικά αντικαθιστά και αναβαθμίζει την παλιά μελέτη θερμομόνωσης .
2. Εισάγεται η διαδικασία της Ενεργειακής Επιθεώρησης και Ενεργειακής Κατάταξης Κτιρίων (έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης ισχύος δέκα – 10 – χρόνων).
3. Απαιτούνται περιοδικές Ενεργειακές Επιθεωρήσεις Λεβήτων & εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού ανά τετραετία.
4. Θεσπίζεται η διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων, που θα διενεργούνται από ιδιώτες Ενεργειακούς Επιθεωρητές
5. Θεσπίζεται διαδικασία ελέγχου της αξιοπιστίας των επιθεωρήσεων και της εφαρμογής των σχετικών κανονιστικών ρυθμίσεων, καθώς και επιβολής κυρώσεων, που θα γίνεται μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, που συγκροτείται άμεσα στην Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Παρατίθεται συμπληρωματικά κείμενο όπου αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες, που αφορούν τόσο στον τρόπο εγγραφής των Ενεργειακών Επιθεωρητών στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, και στην χορήγηση Άδειας Ενεργειακού Επιθεωρητή, όσο και στα προσόντα που πρέπει να συγκεντρώνουν, καθώς επίσης αναπτύσσονται περισσότερο όλες οι σχετικές διατάξεις .
Τέλος, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η πιο φτηνή ενέργεια και η πιο φιλική στο περιβάλλον δεν είναι αυτή που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές αλλά αυτή που δεν καταναλώθηκε ποτέ. Η σημασία της εξοικονόμησης ενέργειας τόσο για την επίτευξη των εθνικών στόχων, όσο και για την μείωση των αερίων του θερμοκηπίου είναι μεγάλη και δεν πρέπει να παραγνωρίζεται.
Για να εξυπηρετήσουμε αυτό τον σκοπό καταργούμε τον Κανονισμό Θερμομόνωσης που ισχύει από το 1980 και στη θέση του φτιάξαμε έναν νέο ενεργειακό κανονισμό, που θα είναι εύχρηστος, άμεσα εφαρμόσιμος, που δίνει σαφείς οδηγίες και κατευθύνσεις για τη μελέτη των κτιρίων και που επιτρέπει την γρήγορη και μη δαπανηρή επιθεώρηση των κτιρίων.
Από το Γραφείο Τύπου

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails