Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2009

Επιστολές προς ΤΟ ΒΗΜΑ - Η αξία των πτυχίων των ΤΕΙ

Ο κ. Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής , Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθηνών, γράφει:

Οι απόψεις που εκφράζονται από τους πρυτάνεις των Πολυτεχνικών Σχολών, τον πρόεδρο του ΤΕΕ, τους κ. Ξανθόπουλο, κ. Βερέμη, έχουν στόχο με λανθασμένα επιχειρήματα να συκοφαντήσουν και να υποβαθμίσουν τα ΤΕΙ, τους σπουδαστές, το εκπαιδευτικό προσωπικό, προβληματίζοντας και τους γονείς.

Κύριοι πρυτάνεις των Πολυτεχνικών Σχολών και όσοι έχετε ίδιες απόψεις, τα ΤΕΙ:

- Ανήκουν στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Νόμος 2916/2001).

- Αποτελούν τον Τεχνολογικό τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Νόμος 3549/2007).

Αυτό, είτε σας αρέσει είτε όχι, είναι η σημερινή πραγματικότητα.

Οι καθηγητές των ΤΕΙ έχουν πλήρη ακαδημαϊκά προσόντα και υπερτερούν σε επαγγελματική εμπειρία. Οι σπουδές στα ΤΕΙ παρέχουν θεωρητική κατάρτιση και εφαρμογή σε πραγματικά προβλήματα του αντικειμένου της Επιστήμης. Αυτό, είτε σας αρέσει είτε όχι, είναι η σημερινή πραγματικότητα. Τα ΤΕΙ συμμετέχουν ολοένα περισσότερο σε ερευνητικά προγράμματα, οι απόφοιτοί τους απορροφώνται άμεσα στην αγορά εργασίας. Αυτό, είτε σας αρέσει είτε όχι, είναι η σημερινή πραγματικότητα.

Οι κκ. Γρυσπολάκης- Βερέμης δηλώνουν ότι «τα ΤΕΙεκπαιδεύουν τεχνίτες» . Τεχνίτης είναι ο επαγγελματίας που ασκεί μια τέχνη, συνήθως χειρωνακτικό επάγγελμα. Η επαναλαμβανόμενη αυτή άποψη είναι περίεργη, εξωπραγματική και φανερώνει σύγχυση. Θα περίμενα περισσότερο εποικοδομητική κριτική και θετική παρέμβαση απέναντι σε έναν καταξιωμένο Εκπαιδευτικό θεσμό, όπως είναι τα ΤΕΙ, από επιστήμονες που πιστεύω ότι ενδιαφέρονται για την εκπαίδευση και την παιδεία στην Ελλάδα. Και όχι να υποστηρίζουν ότι πρέπει να κλείσουν τα ΤΕΙ ή να... συγχωνευθούν με τα Πανεπιστήμια- Πολυτεχνεία. Διευκολύνονται βέβαια με κάτι τέτοιο διότι θα αποκτήσουν αυτό που δεν έχουν και δεν μεταφέρουν στους φοιτητές τους: Την εμπειρία στη εφαρμογήπου έχουν μόνο τα ΤΕΙ. Με κάθε σεβασμό, τούς προτείνω: 1. Να αλλάξουν τον Νόμο από το 1934 που καθορίζει το επάγγελμα του Μηχανικού, όταν τα ΤΕΙ έχουν Νόμους μέχρι και το 2008. 2. Να κατανοήσουν ότι η πρακτική άσκηση είναι απαραίτητη. 3. Να αλλάξουν τα προγράμματα σπουδών τους ώστε αυτά να συνδέονται με την εφαρμογή και όχι με την απόλυτη θεωρία. 4. Να πάψουν να ζητούν από την Ελληνική Πολιτεία να τους χορηγήσει 2 τίτλους σπουδών (ΔίπλωμαΜaster) με έναν ενιαίο 5ετή κύκλο σπουδών, όταν αυτό δεν δικαιολογείται και δεν το δικαιούνται. 5. Να κατανοήσουν ότι όσα μέχρι σήμερα με κόπο έχουν καταφέρει τα ΤΕΙ, τα έχουν καταφέρει με πολύ λιγότερη χρηματοδότηση, σχεδόν 4 φορές μικρότερη από όση έχουν τα ΠανεπιστήμιαΠολυτεχνεία, και με τουλάχιστον 5 φορές λιγότερα μέλη Εκπαιδευτικού προσωπικού, όταν ο αριθμός των φοιτούντων είναι περίπου ο ίδιος. 6. Να κατανοήσουν ότι σωστά αποτελέσματα και πρόοδος επιτυγχάνονται με σύνθεση, με συνεργασία και όχι με αφορισμούς και με συντεχνιακές αντιλήψεις.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails