Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2009

Τί δηλώνουν προς το ΤΕΕ οι κλαδικές ομοσπονδίες τεχνικών επαγγελμάτων

Απο το περιοδικό Ηλεκτρολόγος

Οι κλαδικές ομοσπονδίες των τεχνικών επαγγελμάτων ΠΟΣΕΗ, ΟΒΥΕ, ΠΟΒΕΣΑ, ΠΟΒΣΚΞ, ΠΟΒΑΣ και ΟΨΕ σε σύσκεψη που πραγματοποίησαν στης 18 Ιουνίου 2009 για τη διήμερη συνάντηση εργασίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (18-19/6/09) με θέμα «Πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας για την άσκηση τεχνικών επαγγελμάτων και εξειδικεύσεων», αποφάσισαν και δηλώνουν ομόφωνα προς το Τ.Ε.Ε, προς την πολιτεία και τα αρμόδια Υπουργεία τα παρακάτω:

- Οι κλαδικές ομοσπονδίες των τεχνικών επαγγελμάτων που εκπροσωπούν τεχνικά επαγγέλματα θεσμοθετημένα – πιστοποιημένα με κρατικές άδειες ασκήσεως επαγγέλματος, αλλά και τεχνικά επαγγέλματα τα οποία δεν έχουν κρατικές άδειες ασκήσεως επαγγέλματος, εκφράζουν την αντίθεσή τους στην δημιουργία φορέα ή φορέων με αντικείμενο την «Πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας για την άσκηση τεχνικών επαγγελμάτων και εξειδικεύσεων».

- Δηλώνουν ότι για τα τεχνικά επαγγέλματα που είναι θεσμοθετημένα – πιστοποιημένα με κρατικές άδειες ασκήσεως επαγγέλματος δεν υφίσταται κανένας απολύτως λόγος οποιασδήποτε πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής επάρκειας και πολύ περισσότερο επαναλαμβανόμενης. Οι κρατικές άδειες ασκήσεως επαγγέλματος τις οποίες κατέχουν, προκύπτουν από ένα ισχυρό και στέρεο Νομοθετικό Πλαίσιο, το οποίο διασφαλίζεται από ένα ολοκληρωμένο σύστημα τεχνικής εκπαίδευσης που έχει δομηθεί εδώ και δεκαετίες από την πολιτεία και με συγκεκριμένες νομοθετικές διαδικασίες που καθορίζουν: τα επαγγελματικά δικαιώματα, τις επαγγελματικές υποχρεώσεις έναντι στον καταναλωτή και την πολιτεία και τα πρότυπα ή τους τεχνικούς κανονισμούς της τέχνης και της τεχνικής που υποχρεωτικά εφαρμόζονται σε κάθε τεχνικό επάγγελμα.

- Δηλώνουν ότι για τα τεχνικά επαγγέλματα τα οποία σήμερα δεν έχουν κρατικές άδειες άσκησης επαγγέλματος, αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα των συνδικαλιστικών φορέων τους να επιλέξουν τον χρόνο, τον τρόπο και τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν σε συνεργασία με την πολιτεία και τα αρμόδια Υπουργεία, προς μία και μοναδική κατεύθυνση η οποία θα οδηγεί στην έκδοση κρατικών αδειών ασκήσεως επαγγέλματος και μόνο. Ακολουθώντας το ήδη υπάρχον δοκιμασμένο ισχυρό και στέρεο σύστημα αδειοδότησης που χρόνια εφαρμόζεται από την πολιτεία για όλους τους επαγγελματικούς κλάδους.

- Εκφράζουν την έντονη διαμαρτυρία και δυσαρέσκεια προς την διοίκηση του ΤΕΕ, για το γεγονός ότι κλήθηκαν σε μία διήμερη συνάντηση που υποτίθεται ότι θα κατέθεταν τις απόψεις τους για την πρόθεση δημιουργίας του Τ.Ε.Ε φορέα πιστοποίησης τεχνικών επαγγελμάτων, ενώ από την διαδικασία είναι ξεκάθαρο ότι το Τ.Ε.Ε έχει ήδη ολοκληρώσει την έρευνα και τις απαραίτητες μελέτες για την υλοποίηση του φορέα αυτού.

- Δηλώνουν ξεκάθαρα προς το Τ.Ε.Ε και προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν στηρίζουν αυτό το εγχείρημα.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails