Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2010

Συνέντευξη του Υφυπουργού Παιδείας στην City Press

Τμήμα της συνέντευξης απο το προσωπικό blog του Υφυπουργού κου Γ. Πανάρετου


Παρ’ ό,τι φέτος καταργήθηκε η «βάση του δέκα», και πάλι υπήρξαν χιλιάδες κενές θέσεις σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Πού αποδίδετε αυτό το φαινόμενο;

Υφυπουργός: Σε διαχρονικά λάθη σχεδιασμού. Έχουν ιδρυθεί άκρως εξειδικευμένα τμήματα σε λάθος αντικείμενα, χωρίς αυτά να έχουν απήχηση τόσο στους υποψηφίους όσο και στην αγορά. Ήταν επίσης λάθος η έμφαση στην ίδρυση νέων τμημάτων που απαιτούν μεγάλες οργανωτικές υποδομές και προσωπικό και όχι στην διαμόρφωση ευέλικτων προγραμμάτων σπουδών. Η διαμόρφωση προγραμμάτων σπουδών, σε αντίθεση με την ίδρυση τμημάτων που απονέμουν ένα και μοναδικό πτυχίο, επιτρέπει την δυνατότητα προσαρμογής των προγραμμάτων αυτών στα νέα δεδομένα, όπως επίσης και την ευκολότερη μετεξέλιξή τους ή ακόμη και κατάργησή τους. Αντίθετα, η σύνδεση πτυχίου με την δημιουργία τμήματος είναι ανελαστική και δημιουργεί τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα.

Ένα από τα μεγάλα εκκρεμή ζητήματα για την ανώτατη εκπαίδευση αφορά στα επαγγελματικά προσόντα πολλών ειδικοτήτων των ΤΕΙ. Σε ποια φάση βρίσκεται η διαδικασία νομοθετικού καθορισμού τους;

Υφυπουργός: Μετά από μακρά διαβούλευση, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάρτισης των σχεδίων των ΠΔ. Τα σχέδια αυτά έχουν υπογραφεί από μένα και έχουν σταλεί στα συναρμόδια υπουργεία για υπογραφή. Ο ανασχηματισμός της Κυβέρνησης και η αλλαγή Υπουργών και Υφυπουργών είναι φυσικό να προκαλέσουν κάποια καθυστέρηση στην ολοκλήρωση και αυτής της φάσης της διαδικασίας.

Υπάρχει όμως και άλλη μια διάσταση που πρέπει να τονιστεί: Στον διάλογο που έχουμε ανοίξει με τα Πανεπιστήμια, τα ΤΕΙ και τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια, έχει συμφωνηθεί ότι θα πρέπει τα Επιμελητήρια που υφίστανται σήμερα να διευρυνθούν για να καλύπτουν όλους τους πτυχιούχους της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Θα πρέπει επίσης να δημιουργηθούν νέα Επιμελητήρια σε αντικείμενα που δεν υφίστανται. Τα Επιμελητήρια αυτά θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη της αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, αλλά και των διαδικασιών εκείνων με τις οποίες τα δικαιώματα που θα απονέμονται, θα αυξάνονται ανάλογα με την αύξηση των προσόντων, είτε αυτή αναφέρεται στην ακαδημαϊκή πλευρά είτε στην επαγγελματική εμπειρία.LinkWithin

Related Posts with Thumbnails