Τετάρτη, 8 Σεπτεμβρίου 2010

ΔΕΗ : Νέο σύστημα τιμολόγησης στη μέση τάση

Απο το Lamia News

Τη δυνατότητα να συγκρίνουν το λογαριασμό του ηλεκτρικού με τις χρεώσεις που θα πλήρωναν αν είχαν επιλέξει διαφορετικό τιμολόγιο, από τις εναλλακτικές επιλογές που παρέχει η ΔΕΗ, θα έχουν σύντομα οι πελάτες που τροφοδοτούνται από το δίκτυο μέσης τάσης, στους οποίους περιλαμβάνονται κυρίως μεγάλες επιχειρήσεις [...]


Το νέο σύστημα που θέτει σε εφαρμογή η ΔΕΗ, με την επωνυμία "ΑΡΤΕΜΙΣ", παρέχει επίσης στους χρήστες το ιστορικό της διακύμανσης των καταναλώσεων και της αέργου ισχύος και την παρακολούθηση της πορείας του συντελεστή χρησιμοποίησης της ισχύος που καταναλώνεται και τα περιθώρια για τη βελτίωσή του.
Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με τη ΔΕΗ, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να προγραμματίζουν τη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού και των ηλεκτρικών εγκαταστάσεών τους, επιτυγχάνοντας καλύτερη ενεργειακή απόδοση και μείωση του λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας.
Η πρώτη επίδειξη του συστήματος θα πραγματοποιηθεί στη ΔΕΘ από 11 - 21 Σεπτεμβρίου 2010, στο περίπτερο της ΔΕΗ.LinkWithin

Related Posts with Thumbnails