Σάββατο, 25 Σεπτεμβρίου 2010

Διευκρινίσεις Ε. Βενιζέλου λίγο πριν ψηφιστεί η διάταξη που δεν εντάσσει τα ΤΕΙ στα ΑΕΙ

Απο το Esos.gr

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άμυνας): Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω ορισμένες διευκρινήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άμυνας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί στο σύνολο, όπως είναι διαμορφωμένο από τις υπηρεσίες της Βουλής. Δεν έχω να κάνω κάποια αλλαγή. Έχουμε ελέγξει τα στοιχεία, τα οποία εισάγονται προς ψήφιση.

Θα ήθελα όμως, μετά και από τη συζήτηση που είχαμε στη συνεδρίαση της Πέμπτης με τον πρώην Πρόεδρο της Βουλής τον κ. Απόστολο Κακλαμάνη, με την άδειά σας να επαναλάβω με επίσημο και κατηγορηματικό τρόπο μία ερμηνευτική δήλωση για τα Πρακτικά.

Τα αναφερόμενα στο άρθρο 1, στο εδάφιο ιστ) δεν αφορούν καθόλου αυτή καθ’ αυτή τη νομοθεσία περί Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ούτε θίγουν σε τίποτα τον τεχνολογικό τομέα της Ανωτάτης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Απλώς για τις ανάγκες της ερμηνείας και εφαρμογής του νόμου εμείς προσδίδουμε ένα συγκεκριμένο νόημα στην έννοια «ΑΕΙ» γιατί, όπως αντιλαμβάνεστε, μας ενδιαφέρει να διαφυλάξουμε και το status των παραγωγικών σχολών, των Σχολών Αξιωματικών και των Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Άρα, η αναφορά στο εδάφιο ιστ) του άρθρου 1 έχει αυτήν την περιορισμένη στόχευση και αυτό το πολύ συγκεκριμένο κανονιστικό και ερμηνευτικό περιεχόμενο.

Ευχαριστώ πολύ.Τι ορίζει το άρθρο 1

Το άρθρο 1 παρ ιστ του νέου νομοσχεδίου που ψηφίστηκε από τη Βουλή ορίζει τα εξής:

« Ως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) νοούνται τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης πανεπιστημιακού τομέα που αναφέρονται στην υποπερίπτωση αα) της παραγράφου 1α του άρθρου 2 του ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69Α΄/20.3.2007).LinkWithin

Related Posts with Thumbnails