Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2010

Πήρε αυτοδύναμο μεταπτυχιακό

Απο το Έθνος
Της Νικολ. Τρίγκα
16/02/2010

Θα ξεκινήσει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο και θα δέχεται και πτυχιούχους από πανεπιστήμια. Τον Μάιο θα δημοσιευτεί η προκήρυξη

Η αξιολόγηση δίνει «μπόνους» στα Τεχνολογικά Ιδρύματα της χώρας. Για το ΤΕΙ Λάρισας το «δώρο» μεταφράζεται στην άδεια για τη δημιουργία του πρώτου αυτοδύναμου μεταπτυχιακού προγράμματος, το οποίο θα ξεκινήσει να λειτουργεί από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο και θα δέχεται πτυχιούχους και από πανεπιστήμια!

Η επιτυχία ανήκει στο Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Εργων, το οποίο αφού έκανε την εσωτερική αξιολόγηση, και κατέθεσε αίτηση ώστε να προχωρήσει και η εξωτερική αξιολόγησή του, πήρε την άδεια να διοργανώσει και να λειτουργήσει μόνο του και μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

«Τον Μάιο θα δημοσιευτεί η προκήρυξη για την απορρόφηση των πρώτων τριάντα φοιτητών του προγράμματος» τόνισε στο «Εθνος» ο προϊστάμενος του τμήματος καθηγητής δρ Πάνος Φιτσιλής και υπογράμμισε ότι η ίδρυση και λειτουργία του προγράμματος δημοσιεύτηκε ήδη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (αρ. Φύλλου 1906). Αναφερόμενος στο πρόγραμμα, ο κ. Φιτσιλής υπογραμμίζει ότι η «προσπάθεια για την αναβάθμιση της ποιότητας των σπουδών του τμήματος Διοίκησης και Διαχείρισης Εργων είναι συνεχής και δεν περιορίζεται απλά σε αυτά που προβλέπονται στο σύστημα που εφαρμόστηκε με βάση τις οδηγίες της ΑΔΙΠ, αλλά πάει ένα βήμα παραπέρα.

Καινούργιες
Ετσι στο νέο αυτοδύναμο μεταπτυχιακό θα εφαρμοστούν διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας που είναι καινούργιες για την ελληνική πραγματικότητα. Για παράδειγμα, θα εφαρμοστεί διαδικασία αξιολόγησης θεμάτων ασκήσεων και εξετάσεων από δεύτερο καθηγητή ή ακόμη διπλή βαθμολόγηση των γραπτών των φοιτητών. Σε αυτά έρχεται να προστεθεί η μετεγκατάσταση του τμήματος σε νέο κτίριο υψηλών προδιαγραφών, γεγονός που δίνει άλλο αέρα στην προσπάθεια αυτή». Το μεταπτυχιακό με τον τίτλο «Διοίκηση και στη Διαχείριση Εργων και Προγραμμάτων», όπως υπογραμμίζουν οι υπεύθυνοί του, στοχεύει:

Στην προετοιμασία εξειδικευμένων και ικανών στελεχών για απασχόληση σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που θα προωθήσουν την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων και της ελληνικής οικονομίας γενικότερα

Στην προετοιμασία εξειδικευμένων και ικανών στελεχών για απασχόληση σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που εκτελούν έργα

Στην προαγωγή των γνώσεων στο συγκεκριμένο αντικείμενο του προγράμματος

Στην ανάπτυξη της έρευνας στα αντικείμενο της Διοίκησης και Διαχείρισης Εργων

Στην προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Υποψήφιοι
Ποιοι θα γίνουν δεκτοί στο πρόγραμμα του ΤΕΙ

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί: Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και ΤΕΙ συναφούς ειδικότητας, πτυχιούχοι Θετικών Επιστημών των Πανεπιστημίων, διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών, καθώς και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ με πενταετή (5) εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της «Διαχείρισης Εργων».

Η αξιολόγηση των υποψηφίων οι οποίοι μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες έχουν προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά γίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια: Τον γενικό βαθμό πτυχίου, τη γνώση ξένων γλωσσών, προϋπηρεσία, προσωπικότητα υποψηφίου και συστατικές επιστολές.

Η ελάχιστη διάρκεια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι τρία (3) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται ένα εξάμηνο σπουδών για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Η ολοκλήρωση των σπουδών των φοιτητών των Π.Μ.Σ. δεν μπορεί να υπερβεί την κανονική διάρκεια σπουδών συν δύο επιπλέον εξάμηνα.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails