Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2010

Η ανάγκη έκδοσης έγκαιρων και έγκυρων επαγγελματικών δικαιωμάτων πτυχιούχων ΤΕΙ

Απο το viotia.blogspot.com

Του Άρη Καρβούνη, ΜΕΛΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ν.ΠΑΣΟΚ

Τα προβλήματα της έκδοσης πολλών Προεδρικών Διαταγμάτων που αφορούν στα επαγγελματικά Δικαιώματα Πτυχιούχων ΤΕΙ εκκρεμεί ως γνωστόν από το 1984 . Κοινή είναι η εντύπωση , που εκφράζεται και ως πίεση ότι πρέπει να δοθεί επιτέλους λύση, με πολιτική ευθύνη , ευαισθησία και δικαιοσύνη . Δυστυχώς στη χώρα μας ακόμα και για τα αυτονόητα δεν έχουν δοθεί λύσεις , ενώ οι άλλες κοινωνίες της Ευρώπης και όχι μόνον , έχουν δώσει λύση στα ίδια προβλήματα , εδώ και δεκαετίες .
Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας , την αρχή της Ισονομίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο μεταξύ όσων κατέχουν Πτυχίο ΑΕΙ που έχει απονεμηθεί από ανεγνωρισμένη Αρχή . Στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς και των αρχών της Κινητικότητας και των Δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών , τα ζητήματα της Αναγνώρισης , Ακαδημαϊκής και Επαγγελματικής , έχουν αντιμετωπιστεί και ρυθμιστεί αποτελεσματικά και Δημοκρατικά . Πρέπει να απεμπλακούμε από τη Λερναία Ύδρα των διαφόρων τύπων Αναγνωρίσεων και να δώσουμε γενική λύση στους χιλιάδες που αγωνιούν . Η πολιτική της ίσης αντιμετώπισης η των ίσων ευκαιριών που αποτελούν δεσμεύσεις της κυβέρνησης μας και για τους πτυχιούχους ΤΕΙ κ ΑΕΙ , θα πρέπει να αποτελέσει πολιτικό διακύβευμα για την πορεία διακυβέρνησης της χώρας .

Χρειάζονται επιτακτικά πολιτικές που να ανατρέπουν τις παραδοσιακές αντιλήψεις που επικρατούν στη χώρα μας , ως προς τα επαγγελματικά δικαιώματα . Η διαβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων σύμφωνα με την σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Υπουργών , που αφορά στη θέσπιση Ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων για τη Δια Βίου Μάθηση επιχειρεί διαφοροποίηση στο ύψος επαγγελματικών δραστηριοτήτων , ανάλογα με το Πτυχίο , τον Μεταπτυχιακό τίτλο η το Διδακτορικό Δίπλωμα ,ενώ το εύρος και η ποικιλία των επαγγελματικών δραστηριοτήτων εδράζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών .
Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό οι Πτυχιούχοι ΤΕΙ ‘’τειτζιδες’’ να αντιμετωπίζονται από την Πολιτεία κατά υποδεέστερο τρόπο σε σχέση με τους ‘’πτυχιούχους’’ που παρακολούθησαν σπουδές σε ΚΕΣ(Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών) , τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Παιδείας και η Υπουργός Άννα Διαμαντοπούλου οφείλουν να πράξουν ότι πρέπει για να διασφαλίσουν την Δημόσια Ανωτάτη Εκπαίδευση . Τα ΤΕΙ αποτελούν σκέλος της Ανώτατης Παιδείας στη χώρα μας με το ν.2916/2001 και το ν.3549/07 επομένως οι Πτυχιούχοι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ανάλογα η αντίστοιχα με τους Πτυχιούχους ή Διπλωματούχους των Πανεπιστήμιων τηρουμένων των Ακαδημαϊκών αναλογιών . Τα ΚΕΚ και ΙΕΚ με μια αναδιάρθρωση της μετα-Λυκειακης Εκπαίδευσης στη χώρα θα δίνουν στους πτυχιούχους τους δικαίωμα ένταξης στο 3ο και 4ο επίπεδο , ενώ στο 5ο θα εντάσσονται καταρχήν όσοι είναι Πτυχιούχοι 3-χρονων σπουδών .
Όσον αφορά την Επαγγελματική Αναγνώριση Πτυχίων που έχουν απονεμηθεί σε χώρες του εξωτερικού θα πρέπει τα δυο σώματα ΔΟΑΤΑΠ και ΣΑΕΙΤΤΕ να ανασυγκροτηθούν ή και αν ενταχτούν σε ένα ενιαίο φορέα , καθώς έχει επέλθει χάος ως προς τις αναγνωρίσεις και είναι χιλιάδες οι αιτούντες και οι διαμαρτυρόμενοι . Βάσει της απόφασης του ΣΤΕ , 1329 1333/03 που αφορά τους πτυχιούχους του εξωτερικού , θα ήταν πραγματική καινοτομία επ’ευκαιρεια της έκδοσης των επαγγελματικών Δικαιωμάτων για τους Πτυχιούχους ΤΕΙ , να καταβληθεί προσπάθεια να ζητηθούν αλλαγές στο Καταστατικό για παράδειγμα του ΤΕΕ ώστε να εγγράφονται ως μέλη και οι Πτυχιούχοι ΤΕΙ αντίστοιχης ειδικότητας .
Έτσι ειδικότητες όπως οι Μηχανικοί των ΤΕΙ που θα πρέπει να πιστοποιούνται και να επικυρώνονται από ένα φορέα όπως ένα διευρυμένο ΤΕΕ έτσι και οι Πτυχιούχοι των Σχολών Διοίκησης και Οικονομίας , ιδίως οι Λογιστές που δεν μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα του ορκωτού λογιστή λόγο της μη ύπαρξης τους στο Οικονομικό Επιμελητήριο θα μπορούσαν να πιστοποιηθούν από ένα τέτοιο φορέα .
Όλα τα ανωτέρω θα πρέπει να μελετηθούν για να αντιμετωπιστεί συνολικά το πρόβλημα υπέρ του Κοινωνικού συνόλου , με βάση την Ευρωπαϊκή Πρακτική και τις Οδηγίες , όσον αφορά στην οργάνωση των Σπουδών , την Αναγνώριση και το Επάγγελμα , όπως ακριβώς έπραξαν άλλες χώρες όπως η Ιρλανδία , Πορτογαλία , Νορβηγία , Βέλγιο , Ολλανδία , Βρετανία , με τις αλλαγές που επιχείρησαν στο εκπαιδευτικό τους κυρίως σύστημα μετά την συνθήκη της Bologna .
ΣΤΟΧΟΣ μας να συμβάλλουμε για να πάψει η ταλαιπωρία όχι μόνο των χιλιάδων Πτυχιούχων ΤΕΙ , και αυτών με σπουδές που αποδεικνύονται με Πτυχίο από το εξωτερικό , αλλά και αυτής της φήμης του Εκπαιδευτικού μας συστήματος το όποιο θα πρέπει να φτάσει σε υψηλό επίπεδο επιδόσεων ώστε να διακρίνεται παγκοσμίως και να μην αποθέτουμε τα όνειρα μας στις ατομικές διακρίσεις των Ελλήνων Πτυχιούχων .

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails