Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2010

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ Τ.Ε.Ι.

Η Σύνοδος των Προέδρων συνήλθε σήμερα εκτάκτως, ημέρα Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2010, για να συζητήσει – αποφασίσει για τρέχοντα κρίσιμα ζητήματα – θέματα της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Η Σύνοδος,

Α. Επαναβεβαίωσε την ομόφωνη απόφαση της Συνόδου των Προέδρων – Αντιπροέδρων (Μεσολόγγι 3-4/12/2009) για αναστολή της λειτουργίας των Ιδρυμάτων από την έναρξη του εαρινού εξαμήνου αν μέχρι τότε δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης των εκκρεμούντων (για 26 χρόνια!) επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι., με την επισήμανση ότι,

- Είναι αδιανόητο και ηθικά απαράδεκτο για την Πολιτεία να ψηφίσει επαγγελματικά δικαιώματα για τους αποφοίτους κολλεγίων και να μην εκδίδει τα ζητούμενα επαγγελματικά δικαιώματα
- Αναφερόμαστε στα συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα που έχουν αποφασισθεί ομόφωνα από το Σ.Α.Τ.Ε. έως το τέλος του 2008.

Β. Διευκρινίζει προς κάθε κατεύθυνση ότι από τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 του Ν.3549/2007 σε συνδυασμό με τις αποφάσεις που έχουν ψηφισθεί από τους Υπουργούς Παιδείας της Ε.Ε. αλλά και την ακολουθητέα Ευρωπαϊκή πρακτική στην Ανώτατη Εκπαίδευση είναι σαφές ότι σε ένα πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων με οκτώ (8) επίπεδα όλα τα Ιδρύματα του Τεχνολογικού και του Πανεπιστημιακού τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης θα καταταγούν στο επίπεδο έξη (6)
- Η Σύνοδος θεωρεί θετική την δήλωση του ειδικού γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων κ. Παπάζογλου ότι η ένταξη των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. θα γίνει στο ίδιο επίπεδο με αυτό των πτυχιούχων των Πανεπιστημίων ίσης διάρκειας φοίτησης.Η 3μελής γραμματεία


Σταύρος Καρκάνης Ιωάννης Κόκκορας Ευάγγελος Πολίτης-Στεργίου
Πρόεδρος Τ.Ε.Ι. Λαμίας Πρόεδρος Τ.Ε.Ι. Λάρισας Πρόεδρος Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails