Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2010

Ανακοίνωση Επιστημονικής Εταιρείας Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Επιστημονική Εταιρεία
Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος
Σωκράτους 73 104 32 Αθήνα,
τηλ.-fax :2105228081
Greek Scientific Society of Radiogical Technologists
e-mail: epetae@freemail.gr
www.aktinotechnologia.gr
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ ΗΑθήνα, 01 Φεβρουαρίου 2010

Χαιρετίζουμε την Απόφαση του Κ.∆.Σ. της Ο.Σ.Ε.Π/Τ.Ε.Ι. και την επαναβεβαίωση της απόφασης προηγούμενης Συνόδου Προέδρων Τ.Ε.Ι. -μέσω νέας έκτακτης (29-01-2010)- για αναστολή της λειτουργίας των Ιδρυμάτων από την έναρξη του εαρινού εξαμήνου, εάν μέχρι τότε δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης των εκκρεμών Π.∆. για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων.Υπενθυμίζουμε, ότι η απόφαση των Πρόεδρων των Τ.Ε.Ι. αναφέρεται σε συγκεκριμένα σχέδια Π.∆., για τα επαγγελματικά δικαιώματα που είχαν εγκριθεί ομόφωνα από το Σ.Α.Τ.Ε., έως το τέλος του 2008.
Στην ίδια απόφαση, δηλώνεται ότι σύμφωνα με όσα απορρέουν τόσο από τις διατάξεις ου Ν.3549/07 (άρθρο 2) όσο και σχετικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί από τους Υπουργούς Παιδείας της Ε.Ε. –σε συνδυασμό πάντοτε με την κατά κανόνα ακολουθούμενη Ευρωπαϊκή πρακτική στην Ανώτατη Εκπαίδευση– καθίσταται σαφές, ότι ένα πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων με οκτώ (8) επίπεδα, θα πρέπει απαραίτητα να συμπεριλαμβάνει όλα –ανεξαιρέτως– τα προπτυχιακά προγράμματα των Ιδρυμάτων Ανωτάτης Εκπαίδευσης (Τεχνολογικού και Πανεπιστημιακού Τομέα), στο έκτο (6) επίπεδο.
Ο ΠΑ.Σ.Τ.Α. θεωρεί ότι η ουσιαστική ενασχόληση των διοικήσεων των Τ.Ε.Ι. και των φορέων των διδασκόντων, με το ζήτημα της κατοχύρωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων, αποτελεί δικαίωση των πολυετών προσπαθειών των επαγγελματικών και επιστημονικών φορέων προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση.
Συντασσόμαστε με την εν λόγω απόφαση αναστολής της λειτουργίας των Τ.Ε.Ι., με δεδομένο ότι αυτή δικαιώνει τις μακροχρόνιες προσπάθειες των επαγγελματικών και επιστημονικών φορέων, που είχαν προτάξει το συγκεκριμένο ζήτημα ως άμεσης προτεραιότητας.
Τη στιγμή που όλοι μαζί, Πτυχιούχοι, Εκπαιδευτικοί και διοικήσεις των Τ.Ε.Ι. εντείνουν τις προσπάθειες τους για επίλυση των χρόνιων ζητημάτων που μας απασχολούν, θεωρούμε απαραίτητη τη συστράτευση και των φοιτητών –μέσα από τους οργανωμένους φορείς αντιπροσώπευσής τους (ΣπουδαστικοίΣύλλογοι, Κ.Σ/Ε.Σ.Ε.Ε.).– στη γενικότερη προσπάθεια διεκδίκησης των επαγγελματικών δικαιωμάτων, τα οποία πρέπει απαραίτητα να αντιστοιχούν σε Πτυχιούχους Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Καλούμε την Κυβέρνηση να περαιώσει τις ατέρμονες –και κατά κανόνα ατελέσφορες– διαδικασίες “δημόσιας διαβούλευσης”, των άτυπων επιτροπών και της λογικής των διαρροών από ανεύθυνους «κύκλους» και «απλούς σχολιαστές» και να προχωρήσει άμεσα στην επαγγελματική κατοχύρωση των Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι., δεδομένου ότι έχουν ολοκληρωθεί όλες οι προβλεπόμενες από το Νόμο διαδικασίες.
Τέλος, θεωρώντας ως κατ’ αρχήν θετική τη δήλωση του Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων κ. Παπάζογλου, προς τη Σύνοδο των Προέδρων Τ.Ε.Ι., ότι η κατάταξη των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι., σχεδιάζεται να γίνει στο ίδιο ακριβώς επίπεδο με εκείνο των πτυχιούχων των Πανεπιστημίων ίσης διάρκειας φοίτησης, αναμένουμε την έμπρακτη υλοποίησή της.Το Δ.Σ. της ΕΠ.Ε.Τ.Α.Ε


LinkWithin

Related Posts with Thumbnails