Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2010

Προτάσεις εργοληπτών για τα δημόσια έργα

Απο την Καθημερινή
Του Γιώργου Λιαλιου
11/02/2010

Διαφανής νόμος για τα δημόσια έργα που να βασίζεται στην απόλυτη μειοδοσία δεν μπορεί να υπάρξει, καθώς εκλείπουν βασικές προϋποθέσεις, όπως η ευνομούμενη δημόσια διοίκηση.

Από αυτή τη διαπίστωση ξεκινούν την τοποθέτησή τους στη διαδικασία διαβούλευσης για το νέο πλαίσιο για τα δημόσια έργα και τις μελέτες οι εργοληπτικές οργανώσεις ΣΑΤΕ, ΠΕΣΕΔΕ και ΠΕΔΜΗΕΔΕ. Οι τρεις οργανώσεις ζητούν να αποκλειστεί κάθε κριτήριο αξιολόγησης που επιδέχεται υποκειμενική κρίση και να καταργηθούν οι «φωτογραφικές» διατάξεις. Οι τρεις εργοληπτικές οργανώσεις ζητούν να περιοριστεί η μελετοκατασκευή και να καταργηθούν οι απευθείας αναθέσεις ή η ανάθεση με πρόσκληση σε περιορισμένο αριθμό εταιρειών. Οπως επισημαίνουν, στο νέο πλαίσιο θα πρέπει να καταργηθούν οι «φωτογραφικές» διατάξεις (λ.χ. ειδικοί όροι) και να εγκριθούν πρότυπα τεχνικών προδιαγραφών ανά κατηγορία έργων.

Οσον αφορά τις ευθύνες του κράτους, οι εργοληπτικές οργανώσεις ζητούν από το νέο πλαίσιο να διασφαλίζει τις απαλλοτριώσεις και να περιορίζει το όριο ανεκτέλεστων συμβάσεων. Ταυτόχρονα δηλώνουν υπέρ της ίδρυσης ανεξάρτητης αρχής ελέγχου ποιότητας των έργων.

Οι τρεις εργοληπτικές οργανώσεις εκπροσωπούν το 40% των εταιρειών 7ης τάξης, το 70% της 6ης τάξης, το 90% των εταιρειών 5ης, 4ης και 3ης τάξης, το 80% των ατομικών επιχειρήσεων και σχεδόν το σύνολο των ηλεκτρολόγων-μηχανολόγων εργοληπτών, συνολικά περίπου 6.500 επιχειρήσεις.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails