Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2010

Αναμορφωμένα σχέδια ΠΔ για επαγγελματικά δικαιώματα

Απο το ypepth.opengov.gr
30/03/2010

Δίνονται σήμερα στην δημοσιότητα για δημόσια διαβούλευση τα αναμορφωμένα σχέδια προεδρικών διαταγμάτων για τα επαγγελματικά δικαιώματα.

Στην αναμόρφωση των σχεδίων ελήφθησαν υπόψη οι παρατηρήσεις των φορέων αλλά και των πολιτών που διατυπώθηκαν σε σχέση με τα αρχικά σχέδια.

Η διαβούλευση για τα σχέδια αυτά θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Απριλίου 2010.


Τα σχέδια διαταγμάτων αφορούν στα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων:

1. Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων των Ιδρυμάτων του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης
2. Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας
3. Αρχιτεκτονικής Τοπίου της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας
4. Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας
5. Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας
6. Οικολογίας και Περιβάλλοντος της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας
7. Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας
8. Μηχανικών του Τμήματος Ναυπηγικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών
9. Μηχανικών του Τμήματος Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών
10. Μηχανικών του Τμήματος Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών
11. Μηχανικών του Τμήματος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών
12. Μηχανικών του Τμήματος Ηλεκτρολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών
13. Μηχανικών του Τμήματος Μηχανολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών
14. Μηχανικών του Τμήματος Ενεργειακής Τεχνολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών
15. Μηχανικών του Τμήματος Αυτοματισμού της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών
16. Μηχανικών του Τμήματος Κλωστοϋφαντουργίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών
17. Μηχανικών του Τμήματος Οχημάτων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών
18. Μηχανικών του Τμήματος Τεχνολογίας Αεροσκαφών της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών
19. Μηχανικών του Τμήματος Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών
20. Μηχανικών του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών
21. Μηχανικών του Τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών
22. Μηχανικών του Τμήματος Τοπογραφίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών
23. Μηχανικών του Τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών
24. Βιολογίας των πανεπιστημίων
25. Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Τα σχέδια διαταγμάτων αφορούν στα επαγγελματικά δικαιώματα ΕΔΩ
LinkWithin

Related Posts with Thumbnails