Πέμπτη, 11 Μαρτίου 2010

Η τοποθέτησή μου στην Σύνοδο των ΤΕΙ για τα επαγγελματικά δικαιώματα 11 / 03 / 2010

Του Γιάννη Πανάρετου
Απο το http://ypepth.opengov.gr/panaretos/?p=990

Η παρούσα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας είναι αποφασισμένη να αντιμετωπίσει οριστικά την εκκρεμότητα με τα ΠΔ.
Οι ενέργειες που έχω κάνει μέχρι σήμερα σε σχέση με την έκδοση των Π.Δ. που εκκρεμούν είναι οι εξής:
-Αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο για διαβούλευση τα σχέδια ΠΔ που είχαν ήδη διαμορφωθεί.
-Συγκρότησα μια επιτροπή από Πρυτάνεις και Προέδρους ΤΕΙ προκειμένου να ανταλλάξουμε απόψεις για τις διαφορές και τις διαφωνίες που υφίστανται σε σχέση με τα υπό έκδοση ΠΔ.
-Είχα συναντήσεις με εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου, της ΕΕΤΕΜ, των εκπροσώπων των διδασκόντων στα ΤΕΙ και με εκπρόσωπους σπουδαστών των ΤΕΙ.
-Είχαμε συνάντηση με τους Προέδρους των ΤΕΙ στο Υπουργείο Παιδείας.
Με βάση τις συζητήσεις που προανέφερα και τις απόψεις που διατυπώθηκαν σε αυτές, επαναδιατυπώνονται τα σχέδια των ΠΔ. Η επαναδιατύπωση των σχεδίων γίνεται με βάση τις εξής αρχές :
 1. Οι Πτυχιούχοι των Τ.Ε.Ι. θα έχουν δικαίωμα ευρείας επαγγελματικής δραστηριοποίησης στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα με δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης στα πλαίσια και της Δια Βίου Μάθησης με αξιόπιστες διαδικασίες.
 2. Θα μπορούν να δραστηριοποιούνται σε μελέτες, εκτιμήσεις, επιβλέψεις, συντηρήσεις, κατασκευές, αξιολογήσεις, κλπ. ατομικά ή/και σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες.
 3. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος θα χορηγείται από διευρυμένο φορέα (π.χ. διευρυμένο ΤΕΕ ή διευρυμένο Οικονομικό Επιμελητήριο) με διαδικασίες που θα ορισθούν.
 4. Η επαγγελματική εξέλιξη στα διάφορα επίπεδα ευθύνης, π.χ. συνήθη έργα και προχωρημένα έργα θα γίνεται μετά από πιστοποίηση των απαραίτητων γνώσεων και εμπειρίας στο πλαίσιο προσόντων και τους φορείς.
  Η κατοχή μεταπτυχιακών τίτλων (Master και Διδακτορικού) είναι προφανές ότι θα λαμβάνεται υπ’ όψιν παράλληλα ή σε συνδυασμό και με αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο.
 5. Στα υπό έκδοση ΠΔ, λαμβάνεται υπόψη το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο και οι διεθνείς Πρακτικές.
 6. Προβλέπεται η ίδρυση ενιαίου φορέα, (π.χ. φορέα για τους Μηχανικούς), ο οποίος θα επιλαμβάνεται στην πράξη των ανωτέρω θεμάτων, όπως τα όρια και το επίπεδο τεχνικής ευθύνης.
  Η εξέλιξη σε επίπεδα ευθύνης κατοχυρώνεται αξιοκρατικά μέσα από Διαπίστευση με ευθύνη του ως άνω φορέα.
 7. Καταβάλλεται προσπάθεια εναρμόνισης των Επαγ/κών Δικ/των υπό τη νέα αυτή αντίληψη με την ισχύουσα νομοθεσία, π.χ. κατηγοριοποίηση έργων κατά ΝΕΑΚ.
Τα επόμενα βήματα:
Μέσα στις επόμενες μέρες, συγκαλώ συνάντηση με συμμετοχή εκπρόσωπου της Συνόδου των Πρυτάνεων, εκπρόσωπου της Συνόδου των ΤΕΙ, τους Προέδρους του ΤΕΕ, της ΕΕΤΕΜ, του Τεχνικού Επιμελητηρίου, του Οικονομικού Επιμελητηρίου, του Δικηγορικού Συλλόγου, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων πάνω στις αρχές που προανέφερα.
Εκτιμώ ότι πριν από το τέλος Μαρτίου, θα δοθούν στους ενδιαφερόμενους και θα τεθούν σε διαβούλευση τα νέα σχέδια ΠΔ που θα στηρίζονται στις αρχές που προαναφέρθηκαν.
Πριν από το τέλος Ιουνίου, θα συνέλθουν σε κοινή συνεδρίαση τα Συμβούλια Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης για να διατυπώσουν την γνώμη τους επί των σχεδίων, όπως απαιτεί ο νόμος.
Τα ΠΔ για όλες τις ειδικότητες που βρίσκονται σε εκκρεμότητα θα έχουν εκδοθεί πριν από την έναρξη του επομένου ακαδημαϊκού έτους.ΣΧΟΛΙΟ Τι βλέπω εγώ:  Παράταση του θέματος των Ε.Δ προσπαθώντας να μας πείσουν για σοβαρό έργο.  .
Επιτροπές των επιτροπών, για την οκταβάθμια κλίμακα ούτε κουβέντα( κάτι σπόντες έπιασα), Εμπλέκουμε και την δια βίου μάθηση και όταν κάποια στιγμή θα έχουμε Νέα Σχέδια Π.Δ , Γνωμοδοτήσεις ΣΑΤΕ &ΣΑΠΕ , Διευρυμένοι φορείς και μέχρι να βγούμε στην σύνταξη - που δεν θα βγούμε  -  όλα θα έχουν γίνει..
Κύριοι,το θέατρο καλά κρατεί..

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails