Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2010

Δεύτερο Τραπέζι Διαλόγου του Τομέα Παιδείας ΠΑΣΟΚ

Απο την σελίδα της Υπουργού Παιδείας κας Αννας Διαμαντοπούλου
08/03/2009

H αναμόρφωση του Λυκείου και η πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ήταν το θέμα του δεύτερου τραπεζιού διαλόγου που οργάνωσε ο Τομέας Παιδείας του ΠΑΣΟΚ, το Σάββατο 7 Μαρτίου 2009, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης επί των προτάσεων του Κινήματος για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στη χώρα μας.

Ανοίγοντας της εργασίες της ημερίδας το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, Συλβάνα Ράπτη, σημείωσε ότι στόχος της αναμόρφωσης του Λυκείου είναι η δημιουργία «Ευρωπαίων πολιτών του 21ου αιώνα».

Η Πολιτική Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ για θέματα Παιδείας, Άννα Διαμαντοπούλου, επανέλαβε τους άξονες πολιτικής για την Παιδεία του Κινήματος που είναι:

«Δημόσια Δωρεάν Παιδεία Υψηλής ποιότητας για όλους»...


Δεύτερο Τραπέζι Διαλόγου του Τομέα Παιδείας του ΠΑΣΟΚ με θέμα την αναμόρφωση του Λυκείου και την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

08.03.2009

H αναμόρφωση του Λυκείου και η πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ήταν το θέμα του δεύτερου τραπεζιού διαλόγου που οργάνωσε ο Τομέας Παιδείας του ΠΑΣΟΚ, το Σάββατο 7 Μαρτίου 2009, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης επί των προτάσεων του Κινήματος για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στη χώρα μας.

Ανοίγοντας της εργασίες της ημερίδας το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, Συλβάνα Ράπτη, σημείωσε ότι στόχος της αναμόρφωσης του Λυκείου είναι η δημιουργία «Ευρωπαίων πολιτών του 21ου αιώνα».

Η Πολιτική Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ για θέματα Παιδείας, Άννα Διαμαντοπούλου, επανέλαβε τους άξονες πολιτικής για την Παιδεία του Κινήματος που είναι:

«Δημόσια Δωρεάν Παιδεία Υψηλής ποιότητας για όλους».

Ανέφερε επιγραμματικά τα βασικά σημεία του προγράμματος για την Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την πρόσβαση που είναι:

1. Ουσιαστική αλλαγή στο Λύκειο, τόσο ως προς το πρόγραμμα σπουδών όσο και ως προς την παιδαγωγική προσέγγιση.

2. Αντικειμενικές πανελλαδικές εξετάσεις εντός του Λυκείου.

3. Εθνικό Απολυτήριο που θα αποτελεί «διαβατήριο» για την τριτοβάθμια εκπαίδευση για το μαθητή.

4. Καθορισμός από κάθε σχολή των μαθημάτων και του συντελεστή βαρύτητας αυτών για την επιλογή των φοιτητών τους.

5. Χρηματοδότηση των σχολών με κατάθεση συγκεκριμένου ποσού για κάθε φοιτητή που εισάγεται σε αυτές.

Η Γραμματέας του τομέα Παιδείας του ΠΑΣΟΚ, Θάλεια Δραγώνα, ανέλυσε το πλαίσιο παρουσίασης και συζήτησης των θέσεων του ΠΑΣΟΚ για όλες τις βαθμίδες και διατύπωσε την ανάγκη οι εισηγητές να τοποθετηθούν επί του συγκεκριμένου πλαισίου και της εξειδίκευσής του ώστε ο διάλογος να είναι δημιουργικός και αποτελεσματικός.

Ο υπεύθυνος για θέματα Α´θμιας και Β´θμιας Εκπαίδευσης του τομέα Παιδείας του ΠΑΣΟΚ, Β. Κουλαιδής, ανέλυσε την πρόταση για την αναμόρφωση του Λυκείου και την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

(περίληψη του κειμένου)

1. Εργαζόμαστε για να αναπτύξουμε και εξειδικεύσουμε το πρόγραμμα μας συνολικά για το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Σήμερα συζητάμε για το Λύκειο και την πρόσβαση αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αντιλαμβανόμαστε ότι όποιες αλλαγές στο επίπεδο του Λυκείου θα πρέπει να είναι οργανικά ενταγμένες σε ένα συνολικό σχεδιασμό αλλαγών και αναβάθμισης της ποιότητας σε όλες τις βαθμίδες και ιδιαίτερα σε αυτές της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (νηπιαγωγείο, δημοτικό και γυμνάσιο) που θα διαπνέεται από κοινές αρχές και φιλοσοφία.

2. Ο στόχος συνολικά των διαδικασιών είναι η επεξεργασία, η εξειδίκευση αλλά και εσωτερίκευση του προγράμματός μας ώστε να γίνουμε αποτελεσματικοί πολλαπλασιαστές του.

3. Τα καθοδηγητικά σημεία εκκίνησής μας:

I. Το πρόγραμμά μας που εγκρίθηκε από το συνέδριο

II. Oι θέσεις του Προέδρου όπως εκφράστηκαν στην τελευταία προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση στη Βουλή για την Παιδεία

4. Βασικές μας πολιτικές επιλογές:

I. Η Παιδεία είναι δημόσιο αγαθό και το ποιοτικό σχολείο αποτελεί αδήριτη κοινωνική ανάγκη που διασφαλίζει το βασικό μας αίτημα, την κοινωνική δικαιοσύνη.

II. Οι αλλαγές απαιτούν όχι μόνο τη συναίνεση αλλά την ενεργή στράτευση όλων των συντελεστών της εκπαιδευτικής διαδικασίας: εκπαιδευτικών, γονιών, μαθητών, της κοινωνίας.

III. Χρειαζόμαστε όμως και συνολικά αλλαγή του τρόπου που αντιμετωπίζουμε την εκπαίδευση, αλλαγή νοοτροπίας και αυτό είναι το δύσκολο.

5. Ουσιαστική προϋπόθεση για την επιτυχία των αλλαγών είναι η αύξηση της χρηματοδότησης για την Παιδεία. Τις δεσμεύσεις μας τις γνωρίζεται αλλά πρέπει να τις τονίζουμε. Χωρίς την αποφασιστική βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής και των συνθηκών εργασίας του προσωπικού οι αλλαγές είναι αδύνατες.

6. Μιλήσαμε για την Παιδεία ως δημόσιο αγαθό. Πρέπει όμως να συνειδητοποιήσουμε ότι δωρεάν παιδεία δεν έχουμε πλέον. Το κόστος (τόσο το οικονομικό αλλά και σε βάρος της οικογενειακής ζωής) που υφίσταται η ελληνική οικογένεια είναι αβάσταχτο. Αυτό οφείλουμε να το αλλάξουμε.

7. Για την της ποιότητας της παρεχόμενης στο Λύκειο εκπαίδευσης προτείνεται:

I. Η αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών με εισαγωγή μαθημάτων επιλογής που θα διευρύνονται από τάξη σε τάξη και σταδιακό περιορισμό των γνωστικών αντικειμένων χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μειώνεται ο συνολικός χρόνος εργασίας μαθητών και εκπαιδευτικών στο σχολείο. Εξακολουθούν να προσφέρονται όλα τα σημερινά ή και πρόσθετα γνωστικά αντικείμενα από τα οποία οι μαθητές όμως επιλέγουν μικρότερο αριθμό.

II. Ενίσχυση της σχολικής ζωής με δράσεις εντός του διδακτικού χρόνου όπως ο επαγγελματικός προσανατολισμός, αθλητικές, πολιτιστικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές δραστηριότητες. Τα σχολεία πρέπει να αποκτήσουν ταυτότητα.

III. Συνολική αναβάθμιση (και οικονομική) του εκπαιδευτικού προσωπικού με προτεραιότητα επιμόρφωσή τους, πρόσθετη διδακτική στήριξη, και κοινωνική λογοδοσία από διευρυμένο και υποκείμενο σε κοινωνικό έλεγχο όργανο.

IV. Η ενίσχυση της τεχνικής-επαγγελματικής εκπαίδευσης και δυνατότητα οριζόντιας μετακίνησης των μαθητών τόσο μεταξύ τύπων σχολείου.

8. Σχετικά με την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση όπως τόνισε ο Πρόεδρος στρατηγικός μας στόχος είναι κάθε νέος και νέα που παίρνει Εθνικό Απολυτήριο, να μπορεί να εισάγεται σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ. Θα υπάρχει εγγυημένο ποσό από το κράτος, το οποίο θα κατευθύνεται στο δημόσιο Ίδρυμα που θα τον δέχεται. Επιπλέον, θα εισάγεται όχι σε Τμήμα, αλλά σε Σχολή, για να επιλέγει σε επόμενη φάση την επαγγελματική του κατεύθυνση. Με τον τρόπο θα έχει τη δυνατότητα να αποφασίζει για το επαγγελματικό του μέλλον ώριμα.

9. Στο πλαίσιο αυτό εξειδικεύουμε θέσεις όπως:

I. Οι εξετάσεις για το εθνικό απολυτήριο διεξάγονται κεντρικά και με διαδικασίες αντίστοιχες των σημερινών ώστε να διασφαλίζεται το αδιάβλητο.

II. Τα θέματα επιλέγονται από σχετική τράπεζα στην οποία περιλαμβάνονται σταθμισμένης δυσκολίας μεγάλη πληθώρα θεμάτων.

III. Τα Ιδρύματα ορίζουν τα μαθήματα και τους συντελεστές βαρύτητας που λαμβάνονται υπόψη για την εισαγωγή φοιτητών στα τμήματά τους.

IV. Με βάση τις επιλογές τους οι μαθητές μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για εισαγωγή σε όσα τμήματα επιθυμούν.

Κλείνοντας θέλουμε να υπογραμμίσουμε ότι οι προτεινόμενες αλλαγές θα συζητηθούν εξαντλητικά όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς (γονείς, εκπαιδευτικούς, νεολαία, πανεπιστήμια κ.τ.λ.), ώστε μέσα από ουσιαστική διαβούλευση και διάλογο, να αναδειχθούν πιθανές αδυναμίες και να διατυπωθούν βελτιωτικές προτάσεις. Σε κάθε περίπτωση, οι αλλαγές εισάγονται σταδιακά ώστε να μην αιφνιδιάζονται οι μαθητές και οι οικογένειές τους.


Στη διάρκεια της ημερίδας έλαβαν το λόγο εκπρόσωποι της εκπαιδευτικής κοινότητας, των γονέων αλλά και των άμεσα ενδιαφερόμενων, των μαθητών. Ανάμεσα στις απόψεις που κατατέθηκαν στο τραπέζι του διαλόγου ήταν:

* Αύξηση της χρηματοδότησης αλλά και ορθολογική διαχείριση των κονδυλίων.

* Αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών με μείωση των μαθημάτων και μεγαλύτερη ευελιξία, ώστε να υπάρξει ουσιαστική παραγωγή γνώσης, εμβάθυνση, ανάπτυξη κριτικής σκέψης, διαμόρφωση δεξιοτήτων και όχι απλά συσσώρευση μεγάλου όγκου πληροφοριών.

* Εισαγωγή του πολλαπλού βιβλίου και χρήση της τεχνολογίας στη διαδικασία της εκπαίδευσης.

* Ενίσχυση της σχολικής ζωής.

* Αξιολόγηση όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία

* Έμφαση στον επαγγελματικό προσανατολισμό.

Παίρνοντας το λόγο ο Καθηγητής και Πρόεδρος του συμβουλίου πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Γιώργος Μπαμπινιώτης, έδωσε ξεχωριστή έμφαση στα 3 «Α», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά:

* Απελευθέρωση του Λυκείου από τις εισαγωγικές εξετάσεις.

* Αυτονομία του Λυκείου.

* Αναμόρφωση του Λυκείου.

* Πρόεδρος της ΟΛΜΕ, Κ. Μανιάτης, αναφέρθηκε στην ολοκληρωμένη πρόταση της ΟΛΜΕ , την ανάγκη διμερούς διαλόγου των εκπαιδευτικών με το Υπουργείο Παιδείας αλλά και στον καταλυτικό ρόλο των εκπαιδευτικών.

Στην συζήτηση στα δύο στρογγυλά τραπέζια του διαλόγου συμμετείχαν:

Βασίλης Παπάζογλου, Καθηγητής ΕΜΠ

Βαγγέλης Λόγος, Γραμματέας ΑΣΓΜΕ

Βασίλης Λουζιώτης, Γραμματέας ΤΕ Παιδείας

Κική Παπαδάκη, Γραμματεία Νεολαίας ΠΑΣΟΚ

Χρίστος Δούκας, Σύμβουλος Παιδ. Ινστιτούτου, πρ. Πρόεδρος ΟΛΜΕ

Μιχάλης Νικηφόρος, Γραμματέας ΠΑΣΠ ΑΕΙ

Γεώργιος Μπαμπινιώτης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Κώστας Μανιάτης, Πρόεδρος ΟΛΜΕ

Παύλος Χαραμής, Εκπαιδευτικός - Ερευνητής, Πρόεδρος ΚΕΜΕΤΕ

Αλέξης Δημαράς, Ιστορικός Εκπαίδευσης, πρ. Πρόεδρος ΚΕΕ

Κατά την διάρκεια της συζήτησης υπήρξε άψογη λειτουργία της διαδραστικότητας του WEB TV και του WEB RADIO, με την κατάθεση πληθώρας απόψεων και προτάσεων μέσω του διαδικτύου.

Ο κύκλος διαλόγου του ΠΑΣΟΚ θα συνεχιστεί με το επόμενο στρογγυλό τραπέζι, το οποίο θα αφορά στο ζήτημα της Δια Βίου Μάθησης.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails