Δευτέρα, 15 Μαρτίου 2010

ΠΑΣΚ : Το Σχέδιο Νόμου για την επιλογή προϊσταμένων στο Δημόσιο δεν είναι ούτε αξιοκρατικό, ούτε αντικειμενικό, ούτε δίκαιο

Απο το Esos.gr
15/03/2010
Πάγια θέση του Δημοσιοϋπαλληλικού Συνδικαλιστικού Κινήματος ήταν και είναι η αξιοκρατική και αντικειμενική επιλογή των στελεχών της δημόσιας διοίκησης, γιατί μια τέτοια επιλογή είναι η βάση αναβάθμισης της λειτουργίας της κρατικής μηχανής.

Η πελατειακή σχέση, το ρουσφέτι, η ομηρία στην κάθε φορά κυβερνητική εξουσία, είναι μέχρι σήμερα οι βασικές αιτίες της αναποτελεσματικότητας και της αδιαφάνειας της δημόσιας διοίκησης.

Οι παθογένειες αυτές είναι άρρηκτα δεμένες με το «σύστημα επιλογής των προϊσταμένων οργανικών μονάδων» που υπάρχει. Επιβαλλόταν λοιπόν άμεση αλλαγή και νέος νόμος.

Δυστυχώς το υπό συζήτηση στη Βουλή σχέδιο νόμου για το «σύστημα επιλογής των προϊσταμένων κ.λπ» είναι κατώτερο των εξαγγελιών της Κυβέρνησης.

Είναι μια πολιτική με πλήθος από ανισότητες και αδικίες στη μοριοποίηση και στάθμιση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, με διατήρηση της συνέντευξης χωρίς ασφαλιστικές δικλίδες στο ρουσφέτι, με κατάργηση από τα συμβούλια επιλογής της εκπροσώπησης των εργαζόμενων και της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. (πρώτη φορά μετά τη μεταπολίτευση), με θέσπιση μεταβατικών διατάξεων που θα προκαλέσουν σύγχυση της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης.

Η συγκρότηση του ΕΙ.Σ.Ε.Π. (χωρίς εκπροσώπηση της ΑΔΕΔΥ) με 4 μέλη από το ΑΣΕΠ και 1 μέλος από το βοηθό συνήγορο του πολίτη είναι έξω από το πνεύμα του Συντάγματος.

Κατά το Σύνταγμα ο ρόλος της ανεξάρτητης αρχής του συνήγορου του πολίτη, είναι οριοθετημένος σε άλλη βάση από αυτόν που προσδιορίζεται με το παρόν Νομοσχέδιο.

Για δε το μεταβατικό διάστημα, η σύνθεση του ΕΙ.Σ.Ε.Π αποτελεί πρόκληση (5 συνταξιούχοι δικαστές).

Επομένως το Νομοσχέδιο που κατ’ αρχήν προτάθηκε με τη διαδικασία του κατεπείγοντος δεν είναι ούτε αξιοκρατικό, ούτε αντικειμενικό, ούτε δίκαιο.

Απομένει να αναληφθούν πρωτοβουλίες από την Κυβέρνηση, για έναν ειλικρινή διάλογο με το συνδικαλιστικό κίνημα, για ένα σύστημα επιλογής προϊσταμένων, που η κοινωνία και οι εργαζόμενοι θα αποδεχθούν.

Από τη Γραμματεία της ΠΑΣΚ/ΔΥ

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails