Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2010

Πανελλήνια Ομοσπονδία Δασικών Υπαλλήλων : Αποκλείουν τους πτυχιούχους των ΤΕΙ

Απο το Esos.gr
8/03/2010
Οι υπάλληλοι κατηγορίας Τ.Ε ,δεν θεωρούνται ικανοί από την Πολιτεία να καταλάβουν θέσεις Γενικών Διευθυντών , ενώ ο βαθμός βαρύτητας του πτυχίου Τ.Ε αξιολογείται με συντελεστή 16 έναντι 25 της Π.Ε κατηγορίας διαμαρτύρεται με επιστολή προς τον υπ. Εσωτερικών η Πανελλήνια Ομοσπονδία Δασικών Υπαλλήλων.

Κύριε Υπουργέ,

Με αφορμή την κατάθεση στη Βουλή ,από το Υπουργείο Εσωτερικών Α & ΗΔ με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, του Σ.Ν «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων…….και λοιπές διατάξεις» θέλουμε να επισημάνουμε τα παρακάτω:

Το Σ.Ν σαφώς κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, αντικειμενικοποιεί περαιτέρω τη διαδικασία επιλογής, επιδιώκει να αφήσει πίσω, μικροκομματικές σκοπιμότητες και παθογένειες, διαιωνίζει όμως και πάλι τη δυσμενή και άδικη αντιμετώπιση έναντι των υπαλλήλων τεχνολογικής εκπαίδευσης(ΤΕ) του Δημοσίου, όπου ανήκει και ο κλάδος των Δασοπόνων που εκπροσωπούμε.

Και για να γίνουμε συγκεκριμένοι και κατανοητοί θέλουμε να ρωτήσουμε.

ΓΙΑΤΙ

α) Οι υπάλληλοι κατηγορίας Τ.Ε ,δεν θεωρούνται ικανοί από την Πολιτεία να καταλάβουν θέσεις Γενικών Διευθυντών (άρθ. πρώτο, όπως αντικαθίσταται το άρθρο 84 παρ.1).

β) Ο βαθμός βαρύτητας του πτυχίου Τ.Ε αξιολογείται με συντελεστή 16 έναντι 25 της Π.Ε κατηγορίας και με ποιο κριτήριο (άρθρο πρώτο, όπως αντικαθίσταται το άρθρο 85 παρ.2α και 3α).

γ) Οι υπάλληλοι Τ.Ε ,δεν θεωρούνται ικανοί να συμμετέχουν στις συνθέσεις Υπηρεσιακών συμβουλίων και Συμβουλίων επιλογής προσωπικού, ως και στις γραμματείες των οργάνων αυτών (άρθρο δεύτερο, όπως αντικαθίσταται το άρθρο 158 παρ.5, το άρθρο 159 παρ.6α και 13 και το άρθρο πέμπτο ,παρ 4α ).

ΟΤΑΝ

α) Τα Τ.Ε.Ι με δύο νόμους της Ελληνικής Πολιτείας έχουν καταταγεί στην Ανώτατη Εκπαίδευση, ισότιμα με τα Πανεπιστήμια, και αποτελούν τον Τεχνολογικό τομέα αυτής(Ν.2901/01και Ν.3549/07 που αποτελεί και τον εκτελεστικό Νόμο του άρθρου 16 του Συντάγματος).

β) Το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας και ΔΒΜ & Θ. επανειλημμένα και εγγράφως ξεκαθάρισε ότι δεν υφίσταται ιεραρχική σχέση μεταξύ των δυο τομέων της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι.), αλλά ισοτιμία.γ)Οι πτυχιούχοι Τ.Ε παρά τη δυσμενή αντιμετώπιση που υφίστανται στην πατρίδα τους !,γίνονται δεκτοί στα πανεπιστήμια του εξωτερικού ,και στα κορυφαία, και αποκτούν μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους.

δ) Αντί των ίσων ευκαιριών και της αίσθησης του δικαίου που πρέπει να αποτελούν τη βασική προϋπόθεση για την υπηρεσιακή ανέλιξη, αντιμετωπίζεται με φραγμούς και εξ αρχής αποκλεισμούς ένα αποδεδειγμένα δυναμικό κομμάτι της, τότε το όραμα για μια σύγχρονη, παραγωγική και αποτελεσματική Δημόσια διοίκηση στην πατρίδα μας απομακρύνεται οριστικά.

Κύριε Υπουργέ,

Αν υπάρχουν επιχειρήματα, τα οποία καθιστούν “επιβεβλημένη !” και “επωφελή !” τη συνέχιση αυτής της διαχρονικής αδικίας σε βάρος των υπαλλήλων ΤΕ, θα αναμένουμε με προσοχή να τα ακούσουμε και στη Βουλή, αλλά και σε οποιοδήποτε μέσο πληροφόρησης, όχι μόνο εμείς, οι λίγες χιλιάδες, αλλά και οι 350.000 πτυχιούχοι ΤΕ.

Αν όχι, όπως πιστεύουμε εμείς, παρουσιάζεται τώρα η ευκαιρία, με τη ψήφιση του Νομοσχεδίου, στην Ελληνική Πολιτεία να εξαλείψει οριστικά αυτή τη διαχρονική αδικία και παράλληλα, με την θεσμοθέτηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων, να αποδείξει ότι δεν συμπεριφέρεται, πιά, με δυο μέτρα και δυο σταθμά σε Έλληνες πολίτες, απελευθερώνοντας έτσι σημαντικές παραγωγικές δυνάμεις του τόπου.

Δεν μπορούμε να ανεχόμαστε πια στο μόνιμο «ΓΙΑΤΙ» μας προς την Πολιτεία να εισπράττουμε σαν απάντηση το «γιατί έτσι…»

Κάνουμε έκκληση στα Πολιτικά Κόμματα, εκπροσώπους, Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ΜΜΕ να συνδράμουν στην οριστική εξάλειψη της άνισης και δυσμενούς μεταχείρισης των υπαλλήλων ΤΕ στο Δημόσιο.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΡΑΣΗΣ                                                                       ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
LinkWithin

Related Posts with Thumbnails