Κυριακή, 22 Νοεμβρίου 2009

IdEF: Σχόλιο επί του Δ.Τ. της Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος


O Πρόεδρος του Γαλλικού Κολλεγίου IdEF, κύριος Εμμανουήλ Αμαργιανάκης, απευθυνόμενος στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, προέβη σε ανακοίνωση, σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα και τις επιπτώσεις στο δικηγορικό σώμα από την αναγνώριση ως επαγγελματικών προσόντων των τίτλων που χορηγούν τα κολλέγια:

Ακολουθεί τμήμα της ανακοίνωσης:

«Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε του ΔΣΑ,

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου το οποίο καταχωρήθηκε στις 18 /11/2009 στην ιστοσελίδα του ΔΣΑ με τίτλο Δελτίο Τύπου της Ολομέλειας (16.11.2009)

«Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνήλθε στη Λάρισα 13, 14 Νοεμβρίου 2009 παρουσία των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Χάρη Καστανίδη, Επικρατείας κ. Χάρη Παμπούκη, του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας κ. Παναγιώτη Πικραμμένου, βουλευτών και των εκπροσώπων των Δικαστικών Ενώσεων αποφάσισε:

1. Συζήτησε δια μακρόν τα ζητήματα που προκύπτουν από την επικείμενη ενσωμάτωση της υπ.αρίθμ. 2005/36 Οδηγίας για τα επαγγελματικά δικαιώματα και τις επιπτώσεις στο δικηγορικό σώμα από την αναγνώριση ως επαγγελματικών προσόντων των τίτλων που χορηγούν τα κολλέγια που λειτουργούν στην Ελλάδα σε συνεργασία με Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Επαναβεβαίωσε τη θέση της να εμμείνει στην προώθηση Προεδρικού Διατάγματος σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία που θα καθορίζει αυτοτελώς για τους «πτυχιούχους νομικής» τη διαδικασία αναγνώρισης των τίτλων μέσω επιβολής αντισταθμιστικών μέτρων (δοκιμασία επάρκειας), προκειμένης της εγγραφής τους ως ασκουμένων. Το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος έχει ήδη υποβληθεί στα συναρμόδια Υπουργεία και η Ολομέλεια εμμένει στη διαδικασία και τον μηχανισμό αναγνώρισης που αποτυπώνεται στο ανωτέρω π.δ.»

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος του Γαλλικού Κολλεγίου IdEF, που συμπράττει, στους τομείς των Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, με τα Δημόσια Γαλλικά Πανεπιστήμια της ΣΟΡΒΟΝΝΗΣ (Paris 13 και Paris 1 Pantheon-Sorbonne-Cavej), κύριος Εμμανουήλ Αμαργιανάκης και οι νομικοί του σύμβουλοι επιθυμούν να διατυπώσουν τα ακόλουθα.

Α. Γενικό Σχόλιο

Θεωρούμε ότι η ως άνω ανακοίνωση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος συνιστά ένα θετικό βήμα προς τη συμμόρφωση των Δικηγορικών Σύλλογων στην διάταξη (Τ-449/05 της 16/02/2007) του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων το οποίο απέρριψε την προσφυγή όλων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος και της Ελληνικής Δημοκρατίας κατά της νέας οδηγίας 2005/36/ΕΚ, ως και την επίσπευση της ενσωμάτωσης της ως άνω οδηγίας.

Όμως δεν μπορούμε να μη σημειώσουμε ότι, τα αναφερόμενα στο δελτίο τύπου λαμβάνουν χώρα δύο (2) χρόνια μετά από την τελική ημερομηνία ενσωμάτωσης (20/10/2007) της οδηγίας 2005/36/ΕΚ στο Εθνικό Δίκαιο της Ελλάδος και την καταδικαστική απόφαση κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας από το ΔΕΚ (C-465/08 της 2/7/09).

O Πρόεδρος του Γαλλικού Κολλεγίου IdEF, που συμπράττει, στους τομείς των Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, με τα Δημόσια Γαλλικά Πανεπιστήμια της ΣΟΡΒΟΝΝΗΣ (Paris 13 και Paris 1 Pantheon-Sorbonne-Cavej), κύριος Εμμανουήλ Αμαργιανάκης και οι νομικοί του σύμβουλοι επιθυμούν να διατυπώσουν τα ακόλουθα.

Β. Επί της επιβολής αντισταθμιστικών μέτρων (δοκιμασία επάρκειας)

1) Η επιβολή αντισταθμιστικών μέτρων παραβιάζει τους νόμους 3374/05 και 3328/05

Διότι, ο όρος «αναγνωρισμένου ομοταγούς» αφορά αποκλειστικά και μόνο το Πανεπιστήμιο και όχι το πτυχίο αλλοδαπού Πανεπιστημίου, οπότε με βάση τον κώδικα περί δικηγόρων η εγγραφή των πτυχιούχων των αναγνωρισμένων και ομοταγών πανεπιστημίων Paris 13 και Paris 1 πρέπει να γίνεται αυτόματα στους Δικηγορικούς Συλλόγους.

2) Η νομολογία του ΣτΕ (3501/04, 3177/07, 509/2009 και 2874/2008 ) επιβάλει την αυτόματη εγγραφή

Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι παραβιάζουν το άρθρο 3 παράγραφος 3 του Κώδικα Δικηγόρων, όταν μέχρι σήμερα ζητούν πράξη του ΔΟΑΤΑΠ περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου αλλοδαπού Πανεπιστημίου και δεν αρκούνται στην απόδειξη ότι το πανεπιστήμιο είναι αναγνωρισμένο ως ομοταγές από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Η έκδοση του Π.Δ. το οποίο αναφέρεται στο δελτίο τύπου θα κατοχυρώσει νομοθετικά τους Δικηγορικούς συλλόγους ως προς την επιβολή αντισταθμιστικών μέτρων, από τώρα και πέρα, χωρίς όμως να καλύπτει τις μέχρι τώρα παραβιάσεις ακόμα και του Κώδικα περί Δικηγόρων.

Δεδομένου ότι με βάση τις αποφάσεις του ΣτΕ, όπως διεξοδικά αναλύεται στο πλήρες κείμενο του δελτίου τύπου

- πρόσωπο το οποίο δεν κέκτηται πτυχίο Νομικής εγγράφεται αυτόματα στο οικείο βιβλίο ασκουμένων δικηγορικού συλλόγου,

- πρόσωπο το οποίο έχει μεν πτυχίο νομικής αλλά έκανε αίτηση για εγγραφή στα βιβλία ασκουμένων μετά από δεκαετία εγγράφεται αυτόματα ως ασκούμενος, διότι κατά τη διάρκεια της δεκαοκτάμηνης άσκησης θα έχει τη δυνατότητα να καλύψει το ενδεχόμενο έλλειμμα γνώσεων το οποίο θα πιστοποιηθεί στις τελικές εξετάσεις.

Άρα με βάση την αρχή της ισότητας και πρόσωπο το οποίο κέκτηται πτυχίο νομικής των ομοταγών Πανεπιστημίων της Σορβόννης (Paris 13 και Paris 1 Pantheon-Sorbonne-Cavej) πρέπει να εγγράφεται αυτόματα στο οικείο βιβλίο ασκουμένων δικηγορικού συλλόγου.

Σε κάθε περίπτωση δε, και επικουρικώς προς τους παραπάνω συλλογισμούς θεωρούμε ότι, η δια Π.Δ. επιβολή αντισταθμιστικών μέτρων σε πτυχιούχους Νομικής των ομοταγών Πανεπιστημίων της Σορβόννης (Paris 13 και Paris 1 Pantheon-Sorbonne - Cavej) των οποίων τα πτυχία πιστώνονται με 240 ECTS πρέπει να είναι αναλογική προς τις ουσαστικές διαφορές των σπουδών που πιστοποιούν και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι ίδια με τα αντισταθμιστικά μέτρα πτυχιούχων Νομικής κρατών μελών των οποίων το εθνικό δίκαιο διαφέρει ριζικά του Ελληνικού Δικαίου».

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails