Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2009

Οι φοιτητές , οι απόφοιτοι και οι καθηγητές των ΤΕΙ ομηροι της πολιτείας και των συντεχνιών

Απο το Esos.gr
Του Καθηγητή
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Γιάννη Δ. Κάτανου
Πρώην Αντιπροέδρου
4/11/2009

Τα ΤΕΙ ιδρύθηκαν με το νόμο 1404/1983 στη θέση των ΚΑΤΕΕ, που καταργήθηκαν. Από τότε πέρασαν 26 χρόνια, η διάρκεια σπουδών αυξήθηκε από τρία σε τέσσερα χρόνια και ψηφίστηκαν δυο νόμοι για την ανωτατοποίηση των ΤΕΙ(Νόμος 2916/2001 από την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και Νόμος 3549/2007 απότην Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας) και πλήθος άλλων νόμων για τη ρύθμιση θεμάτων των ΤΕΙ. Παράλληλα βελτιώθηκε το επίπεδο των καθηγητών αφού τα προσόντα που ζητούνται σήμερα για την εκλογή μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού των ΤΕΙ είναι εφάμιλλα αυτών που ζητούνται στα Πανεπιστήμια για την εκλογή μελών ΔΕΠ. Σε ορισμένα μάλιστα εξ αυτών (πχ. επαγγελματική δραστηριότητα) οι απαιτήσεις είναι μεγαλύτερες για την εκλογή των καθηγητών ΤΕΙ.


Παρά τους δυο νόμους ανωτατοποίησης των ΤΕΙ, που ψηφίστηκαν, στην

πραγματικότητα δεν επιτεύχθηκε αυτή, γιατί οι πιστώσεις που χορηγούνται στα

ΤΕΙ είναι πολύ μικρότερες από αυτές που χορηγούνται στα Πανεπιστήμια και γιατί

η αναλογία φοιτητών προς καθηγητές είναι πολύ μεγαλύτερη στα ΤΕΙ από τα

Πανεπιστήμια. Ακόμα γιατί οι πτυχιούχοι σε περισσότερα από 30 Τμήματα ΤΕΙ,

δεν έχουν επαγγελματικά δικαιώματα. Από το 1996, που ανεστάλησαν τα

προεδρικά διατάγματα για τα επαγγελματικά δικαιώματα ορισμένων Τμημάτων (ο

ίδιος υπουργός του ΠΑΣΟΚ τα ενέκρινε και σε λίγες ημέρες τα ανέστειλε) μέχρι

σήμερα δεν επανεκδόθηκαν. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι τα ΤΕΙ να θεωρούνται

κατώτερα Ιδρύματα και να μη προτιμούνται από τους υποψηφίους φοιτητές.

Η πολιτεία αντί να ικανοποιήσει τα χρονίζοντα προβλήματα των ΤΕΙ και να

υπογράψει και τα προεδρικά διατάγματα για την χορήγηση των επαγγελματικών

δικαιωμάτων, που καθυστερούν για πολλά Τμήματα, προχώρησε, δια των πρώην

υπουργών κκ. Σουφλιά και Σπηλιωτόπουλου στην υπογραφή του Προεδρικού

Διατάγματος Αρ. 138/ΦΕΚ185-24/9/09, με το οποίο αποκλείονται οι πτυχιούχοι

των ΤΕΙ από τα «Μητρώα των Μελετητών και Εταιρειών Μελετών». Η απόφαση

αυτή, που πάρθηκε σε ύποπτο χρόνο, έρχεται σε ευθεία αντίθεση τόσο με την

επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων μας όσο και με την ακαδημαϊκή

αναγνώριση των Ιδρυμάτων μας, αποτελεί κόλαφο για τους αποφοίτους μας,

συμβάλλει στην απαξίωση των Ιδρυμάτων μας και δημιουργεί τεράστιο οικονομικό

πρόβλημα σε αποφοίτους πολλών Τμημάτων ΤΕΙ, που δεν έχουν επαγγελματικά

δικαιώματα, ενώ, ουσιαστικά, καταργεί επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων

άλλων Τμημάτων.

Σαν να μη έφθανε αυτό η πολιτεία προχώρησε, δια του πρώην Υπουργού

Παιδείας κ. Σπηλιωτόπουλου, αιφνιδιαστικά στην υπογραφή της απόφασης

χορήγησης αδειών λειτουργίας σε 38 κολέγια προωθώντας συντεχνιακά

συμφέροντα των ιδιοκτητών τους σε βάρος των Ιδρυμάτων της Δημόσιας

Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Η απόφαση αυτή στην αρμόδια επιτροπή πάρθηκε λίγες ημέρες πριν τις

εκλογές, με συνοπτικές διαδικασίες και χωρίς τη συμμετοχή των μελών-

εκπροσώπων της ΠΟΣΔΕΠ και της ΟΣΕΠ, που είχαν ήδη παραιτηθεί. Η ΠΟΣΔΕΠ

και η ΟΣΕΠ είναι οι δυο ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών των Πανεπιστημίων και

των ΤΕΙ. Οι δυο ομοσπονδίες προσέφυγαν ήδη στο Συμβούλιο Επικρατείας κατά

της παραπάνω απόφασης.

Είναι παραπάνω από σίγουρο ότι οι δυο παραπάνω αποφάσεις

υπαγορεύτηκαν από συντεχνιακά συμφέροντα και πηγαίνουν το θεσμό των ΤΕΙ

πολλά χρόνια πίσω. Είναι σίγουρο ότι πολλά Τμήματα ΤΕΙ δεν θα έχουν

σπουδαστές και θα κλείσουν. Αυτό αργότερα θα επηρεάσει και πολλά τμήματα

πανεπιστημίων.

Μέχρι σήμερα το ΥΠΕΠΘ δεν θωράκισε τα ΤΕΙ όσο έπρεπε και η απαξίωση

των ΤΕΙ συνεχίζεται. Η Πολιτεία με την αποστασιοποίησή της από το ουσιαστικό

πρόβλημα των ΤΕΙ, αλλά και ε τη χαλαρή της στάση στο θέμα των Κέντρων

Επαγγελματικής Κατάρτισης(ΚΕΣ), Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης(ΙΕΚ),

Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών(ΕΕΣ), Κολλεγίων ή όπως αλλιώς λέγονται,

αλλά και με τις τελευταίες αποφάσεις των δυο πρώην Υπουργών καταδικάζει τα

ΤΕΙ σε μαρασμό και σταδιακή εξαφάνιση καταφέρνοντας με τον τρόπο αυτό καίριο

πλήγμα όχι μόνο στο χώρο της παιδείας αλλά και της ελληνικής κοινωνίας και της

οικονομίας γενικότερα.

Στην κοινωνία των ΤΕΙ είναι γνωστές και ολέθριες για τους πτυχιούχους

διαφόρων κλάδων και άλλες αποφάσεις(Υπουργών και Διοικητών Οργανισμών), οι

οποίες συν τοις άλλοις καταστρατηγούν και τα υπάρχοντα προεδρικά διατάγματα

και καταργούν θεσμοθετημένα επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων ορισμένων

Τμημάτων ΤΕΙ. Για παράδειγμα απόφαση Διοικητού Οργανισμού του Υπουργείου

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατήργησε το κατοχυρωμένο δικαίωμα των

Τεχνολόγων Γεωπονίας να προβαίνουν σε εκτίμηση των ζημιών και τους

μετέτρεψε σε διοικητικούς υπαλλήλους γραφείου.

Είναι παράλογο το γεγονός ότι η πολιτεία από τη μια μεριά ψηφίζει νόμους

για την ανωτατοποίηση των ΤΕΙ, την αξιολόγηση τους και τη διοργάνωση

αυτόνομων μεταπτυχιακών σπουδών στα ΤΕΙ και από την άλλη εκδίδει τέτοιες

αποφάσεις, και μάλιστα παραμονές των εκλογών.

Με όλα αυτά τα ΤΕΙ κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς φοιτητές και χιλιάδες
πτυχιούχοι χωρίς δουλειά. Για να αποφευχθούν αυτά είναι απαραίτητη η άμεση

μετεξέλιξη των ΤΕΙ σε Πανεπιστήμια. Ο όρος Πανεπιστήμιο θα δώσει κύρος στο

θεσμό και θα μπορέσουν τα ΤΕΙ να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες που

διαγράφονται. Με τον τρόπο αυτό τα ΤΕΙ, αφού αξιολογηθούν, θα αποκτήσουν τη

δυνατότητα να έχουν φοιτητές, να οργανώνουν αυτόνομα μεταπτυχιακά τμήματα,

να δίνουν διδακτορικά και όλοι οι πτυχιούχοι να αποκτήσουν τα επαγγελματικά

δικαιώματα, που δικαιούνται.

Επιτέλους η πολιτεία ας τολμήσει και ας λύσει τα δεσμά της ομηρίας, που

μας κρατούν δεμένους και ανήμπορους να επιτελέσουμε στο ακέραιο το καθήκον

και την αποστολή μας. Ας μας κάνει τώρα Πανεπιστήμια. Αν δε θέλει ή δεν

μπορεί να το κάνει, ας μας καταργήσει, ας μας κάνει ΚΑΤΕ ή ακόμα και ΙΕΚ για να

παύσουμε και εμείς και η πολιτεία να κοροϊδεύουμε τους φοιτητές, τους

πτυχιούχους και τους γονείς αυτών.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails