Πέμπτη, 24 Δεκεμβρίου 2009

ΑΝΕΣΤΑΛΗ ΤΟ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ Π.Δ του Σουφλιά για τα Μητρώα Μελετητών που εξεδόθη λίγο πριν τις εκλογές μέχρι την 15/11/2010

Η ΕΕΤΕΜ εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:Επιτέλους οι συνεχιζόμενες παρεμβάσεις της ΕΕΤΕΜ, των Ενώσεων πτυχιούχων ΤΕΙ και των Προέδρων ΤΕΙ στην Κυβέρνηση είχαν αποτέλεσμα. Η νέα ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και δικτύων παρενέβη και με το ΠΔ 193/18-12-2009 ΦΕΚ 232 A’ ανέστειλε την εφαρμογή του Π.Δ 138/2009 για τα μητρώα μελετητών το οποίο δεν περιελάμβανε τους πτυχιούχους ΤΕΙ. Υπενθυμίζουμε ότι η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. προσέφυγε έγκαιρα κατά του εν λόγω Π.Δ στο ΣτΕ.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails