Σάββατο, 17 Απριλίου 2010

Ανεπαρκή τα Διατάγματα για τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων υποστηρίζει η ΟΣΕΠ

Απο το Esos.gr
16/04/2010

Ανεπαρκές χαρακτηρίζει το πλαίσιο των Προεδρικών Διαταγμάτων για τα επαγγελματικά δικαιώματα που τέθηκαν απ το υπ. Παιδείας σε δημόσια διαβούλευση, το κορυφαίο συνδικαλιστικό όργανο των καθηγητών των ΤΕΙ , και ζητά την άμεση έκδοση των Διαταγμάτων όπως ψηφίστηκαν ψηφίστηκαν από το ΣΑΤΕ. Ειδικότερα η ανακοίνωση της ΟΣΕΠ-ΤΕΙ , έχει ως εξής:

"Το ΚΔΣ της ΟΣΕΠ-ΤΕΙ τοποθετείται στη Δημόσια Διαβούλευση για τα επαγγελματικά δικαιώματα, κρίνοντας ανεπαρκές το πλαίσιο αυτών διότι παραπέμπει σε άλλα Προεδρικά Διατάγματα των οποίων η έκδοση δεν ορίζεται χρονικά.

Το ΚΔΣ συμφωνεί με την ανάγκη δημιουργίας ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης των επαγγελμάτων κατά ειδικότητα, με ισότιμη εκπροσώπηση Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.

Το ΚΔΣ θεωρεί ηθικά απαράδεκτο να μην υπάρχουν ακόμα, 26 χρόνια μετά, επαγγελματικά δικαιώματα ειδικοτήτων αποφοίτων ΤΕΙ και απαιτεί την άμεση έκδοση τους όπως ψηφίστηκαν από το ΣΑΤΕ. Επίσης θεωρεί ιδιαίτερα απαράδεκτο η πολιτεία να κωλυσιεργεί στη διαδικασία της τελικής απονομής επαγγελματικών δικαιωμάτων στους αποφοίτους μας, όταν αυτά εκχωρούνται αυτόματα στους αποφοίτους ιδιωτικών κολλεγίων".

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails