Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2020

Κοινή Επιστολή ΔΑΚΕ Μηχανικών Τ.Ε και Ε.Κ.Ο Μηχανικών Τ.Ε προς τον Πρωθυπουργο κ. Κυριάκο Μητσοτάκη

 


 

                 Αθήνα 21/12/2020                                             

                        

Προς : κο Κυριάκο Μητσοτάκη

            Πρωθυπουργό της Ελλάδας

 

Θέμα: «Επαγγελματικά Δικαιώματα Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης»

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που σας έχει ανατεθεί για την αναγγενηση και την θεραπεία των παθογενειών του παρελθόντος και της δύσκολης επικαιρότητας λόγω Πανδημίας.  Απευθυνόμαστε σε σας, ώστε να σας υπενθυμίσουμε το ζήτημα που επι μια τριαντακονταπενταετία απασχολεί τους Απόφοιτους Μηχανικούς των Τ.Ε.Ι και την Ελληνική Κοινωνία. Το ζήτημα της μη Έκδοσης Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των Μηχανικών Τ.Ε.

Ο Ιδρυτικός Νόμος των Τ.Ε.Ι (1404/83)  πιο συγκεκριμένα στο Αρθρο 25 παράγραφος γ αναφέρει χαρακτηριστικά : Στους πτυχιούχους των Τ.Ε.Ι αναγνωρίζονται επαγγελματικά δικαιώματα, που καθορίζονται με Προεδρικά Διατάγματα, τα οποία εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μετά από γνώμη του Σ.Τ.Ε ( Συμβούλιο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης), το αργότερο έξι μήνες πριν την αποφοίτηση των πρώτων σπουδαστών Τ.Ε.Ι.

 Ιστορικά από τότε μέχρι και σήμερα, έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες επίλυσης του ζητήματος που δεν έχουν τελεσφορήσει. Παραμένει ακόμη και σήμερα σε εκκρεμότητα η έκδοση των Προεδρικών Διαταγμάτων με τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των βασικών Ειδικοτήτων Μηχανικών Τ.Ε., με αποτέλεσμα δεκάδες χιλιάδες συνάδελφοι να μην μπορούν να ασκήσουν ούτε στοιχειωδώς το επάγγελμα των σπουδών τους. Την ίδια στιγμή,ενα ακόμη χρονίζον  προβλήμα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα μας είναι η ρατσιστική διάκριση μεταξύ των αποφοίτων Π.Ε. και Τ.Ε. και η διαιώνιση της αναχρονιστικής λογικής του διαχωρισμού της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Διαχρονικά τολμούμε να πούμε, οι Κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας έδειξαν την βούληση τους να επιλύσουν το πρόβλημα των Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των Μηχανικών Τ.Ε. αλλά ποτέ δεν δόθηκε λύση σε αυτό το φλέγον ζήτημα.

Ιστορικά, η πρώτη προσπάθεια επίλυσης του ζητήματος έγινε από τον Αείμνηστο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη αλλά δεν τελεσφόρησε. Η προσπάθεια θωράκισης των Τ.Ε.Ι και των αποφοίτων τους συνεχίστηκε με τους Νόμους 2916/2001 και 3549/2006 της τ. Υπουργού κ. Μ. Γιαννάκου, σύμφωνα με τους οποίους είναι απόφοιτοι της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Κατά το έτος 2008 επί Υπουργίας του κ. Ε.Στυλιανίδη μετά από την επίμονη και συστηματική προσπάθειας τεσσάρων και πλέον ετών, του τότε Υφυπουργού Παιδείας κ. Σπύρου Ταλιαδούρου ολοκληρώνεται η προσπάθεια έκδοσης Σχεδίων ΠΔ για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των Τμημάτων Πολιτικών Δομικών Έργων, Έργων Υποδομής και Τοπογραφίας και Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων, Ενεργειακής Τεχνολογίας και Αυτοματισμού. Τα εν λόγω σχέδια τα εγκρίνει η Ολομέλεια του ΣΑΤΕ στις 28/8/2006 και 19/12/2008. Δυστυχώς από το 2006 έως το 2011 δεν υπήρξε εξέλιξη καθώς ποτέ το συναρμόδιο Υπουργείο (ΥΠΕΧΩΔΕ τότε) δεν υπέγραψε το σχέδιο ΠΔ του Υπουργείου Παιδείας.

Τον Απρίλιο του 2011 το Υπουργείο Παιδείας (δια του Υφυπουργού κου Πανάρετου) έδωσε στη δημοσιότητα για διαβούλευση –και στη συνέχεια απέστειλε στο ΣτΕ για έκδοση σε ΦΕΚ-, Σχέδιο ΠΔ με τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των Ειδικοτήτων που εκκρεμούν. Τα σχέδια των ΠΔ δεν πέρασαν από τη διαδικασία έγκρισης του ΣΑΤΕ. Ουσιαστικά αντέγραφαν τις διατάξεις που προέβλεπαν τα σχέδια που είχε εγκρίνει το ΣΑΤΕ στις 28/8/2006 και 19/12/2008 προσθέτοντας ότι την ευθύνη του ελέγχου και της απονομής των Επαγγελματικών Δικαιωμάτων θα τον είχε ο «Ενιαίος Φορέας Μηχανικών» και ότι προϋπόθεση για την άσκηση επαγγέλματος ενός πτυχιούχου των Τ.Ε.Ι. είναι η εγγραφή του ως “μέλους του διευρυμένου Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος” και η χορήγηση της σχετικής άδειας από αυτό. Τον Σεπτέμβριο όμως του 2011 το Νομοπαρασκευαστικό Τμήμα του ΣτΕ δεν επέτρεψε την έκδοση των Σχεδίων ΠΔ σε ΦΕΚ καθώς: «… από την ισχύουσα νομοθεσία (νόμοι, Προεδρικά Διατάγματα κ.λπ.) δεν προβλέπεται πουθενά η σύσταση του “διευρυμένου Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος”, απλώς η δημιουργία, η οργάνωση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες του επίμαχου Επιμελητηρίου, “προς το παρόν μελετώνται και σχεδιάζονται”.

Τα τελευταία έτη, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος με τις διατάξεις των άρθρων 23-25 του Νόμου 4233/2014 (ΦΕΚ 22)  δημιούργησε το Τμήμα Αποφοίτων Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Αποφ. Α128/Σ17/2017 , ΤΕΕ ΤΓΟΔ / 765/ 6.6.2017),με το οποίο δίνεται προσωρινή λύση στο πρόβλημα του φορέα  ασκήσεως Επαγγέλματος. Θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα μεγάλο θετικό πρωτο βήμα μέχρι την υλοποίηση της πάγιας θέσης μας, την ανάγκη λειτουργίας στη Χώρα, ενός Ενιαίου Τεχνικού Επιμελητηρίου.

Σημειώνουμε εδώ, ότι η προσπάθεια του κυρίου Ταλιαδούρου και των συνεργατών του, με την προσθήκη του Ενιαίου Φορέα Μηχανικών, αποτελεί την μόνη ολοκληρωμένη λύση ως τώρα για την επίλυση του ζητήματος των πτυχιούχων Μηχανικών. Θεωρούμε ότι η αναθεώρηση τους με τις απαραίτητες διορθώσεις (π.χ. κατάργηση των διαφορετικών διατάξεων για Πολιτικούς Δομικούς και Έργα Υποδομής και ενσωμάτωση όλων σε ένα ΠΔ για Πολιτικούς Μηχανικούς Τ.Ε καθώς και πιθανόν άλλων νομικών τροποποιήσεων) και η επαναπροώθηση των Σχεδίων ΠΔ που ήδη έχει επεξεργαστεί το ΣΑΤΕ στις Ολομέλειές του (28/8/2006 και 19/12/2008) θα ήταν εξαιρετική λύση. Εναλλακτική αυτής, η συνέχεια του νομοθετικού έργου των επιτροπών του τ.Υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ κ. Κ. Γαβρόγλου, η οποία μέχρι και σήμερα μένει ανενεργή

Επισημαίνουμε,  ότι για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, υπάρχουν ήδη αλλά επίσης εκκρεμούν αρκετές δικαστικές αποφάσεις και σε διαφορετικές ειδικότητες μηχανικών. Ενδεικτικά αναφέρουμε την απόφαση 2544/2013 του Α΄ Τμήματος του Σ.τ.Ε. (σύντομα πιθανά να έχουμε και αντίστοιχες αποφάσεις Ευρωπαικών Δικαστηρίων), σύμφωνα με την οποία καταδικάζεται το Ελληνικό Δημόσιο και καλείται να καταβάλει χρηματικό ποσό σε Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΤΕΙ, ως χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη από την παράλειψη των οργάνων του να εκδώσουν τα αναγκαία προεδρικά διατάγματα για την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων μηχανικών-ηλεκτρολόγων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.).

 Λαμβάνοντας υπόψη και την διάταξη (Ν. 4653/2020 άρθρο 50) για την επαγγελματική
ισοδυναμία των κολλεγίων που πρόσφατα νομοθετήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, βρισκόμαστε μπροστά σε μια άδικη και συνάμα δυσάρεστη για μας τους πτυχιούχους κατάσταση.
 Η πολιτεία ορθά προχωρά με τα κολλέγια, αλλά με τους απόφοιτους των Δημόσιων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, η πολιτεία μένει απελπιστικά στάσιμη. Ήδη από τον τελευταίο νόμο Γαβρόγλου έχουν μεινει στάσιμες οι
διαδικασίες και  έχουν παρέλθει οι προθεσμίες που προβλέπονταν. Η σταγόνα που ξεχείλισε την απογοήτευση μας, ήταν η ψήφιση  τροπολογίας της τελευταίας στιγμής στο νομοσχέδιο για την «Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση» στο Άρθρο 164.  Η Υπουργός Παιδείας, με αυτή της την κίνηση προσπαθεί να θεραπεύσει προβλήματα και αγκυλώσεις σχετικά με την πρόσβαση των απόφοιτων κολλεγίων του π.δ.38/2010 [Α’78] σε επαγγελματικές δραστηριότητες και την εγγραφή τους στα οικεία επιμελητήρια της χώρας αλλά ξεχνά και πάλι τους Απόφοιτους των Τ.Ε.Ι.

Κύριε Πρωθυπουργέ,

 Πρέπει η κυβέρνηση να λύσει το Γόρδιο Δεσμό. Προτάσεις υπάρχουν, παλαιότερα δεδομένα από κυβερνήσεις μας υπάρχουν και οφείλουμε να προχωρήσουμε λύνοντας παθογένειες του παρελθόντος. Θεωρούμε αδιανόητο να κατατίθεται τροπολογία για τα κολλέγια και την ίδια στιγμή να μην είναι δυνατή με αντίστοιχο τρόπο η πρόβλεψη για τους Μηχανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Στην τροπολογία  που ψηφίστηκε με τόσο «ακαριαίο» τρόπο, θα έπρεπε να είχε προβλεφθεί με τους ίδιους όρους η ένταξη στο Μητρώο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας και η εγγραφή των Μηχανικων ΤΕ.

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Το ζήτημα των Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης δεν έχει λήξει με την κατάργηση των Ιδρυμάτων. Είναι ένα φλέγον πρόβλημα που απασχολεί χιλιάδες απόφοιτους και τις οικογένειες τους. Ένα ζήτημα που πάλι θα το βρει μπροστά της η Ελληνική Πολιτεία, η Κυβέρνηση αλλά και το Υπουργείο Παιδείας και τα συναρμόδια Υπουργεία. Με αυτή την τροπολογία, το Υπουργείο Παιδείας δείχνει πως για μια ακόμη φορά, ξεχνάμε τους αποφοίτους των τετραετών Δημοσίων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και να δίνουμε την εικόνα ότι δεν μας αφορά η επίλυση των προβλημάτων των αποφοίτων τους.

Η λύση του προβλήματος απαιτεί πολιτική βούληση, την οποία είμαστε σίγουροι ότι έχετε.

Ζητούμε την συμβολή σας στην επίλυση του προβλήματος και σας δηλώνουμε ότι είμαστε στη διάθεσή σας να συμβάλλουμε στο έργο της Κυβέρνησης μας παρέχοντας όπου μας υποδειχθεί, τις απόψεις μας ως παράταξη, τις γνώσεις και την εμπειρία που αποκτήσαμε ύστερα από τη χρόνια ενασχόλησή μας με θέμα της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με σκοπό την επίλυση του ζητήματος των Επαγγελματικών Δικαιωμάτων και την ικανοποίηση των 50.000 Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων,

 

Για την  Πανελλήνια ΔΑΚΕ Μηχανικών Τ.Ε & την Ε.Κ.Ο Μηχανικών Τ.Ε.

 

 

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails