Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2013

Δελτίο Τύπου σχετικά με το σχέδιο ''ΑΘΗΝΑ'' της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ Π.Τ ΑΧΑΙΑΣΗ Επαγγελματική – Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Ο Υπουργός Παιδείας, ως φαίνεται, προσπαθεί να δημιουργήσει ζωτικό χώρο για τα Κολέγια, αφού το σχέδιο «Αθηνά» αποτελεί πρώτη ευκαιρία για να απαξιωθούν έμμεσα πλην σαφώς συνολικά τα Ιδρύματα με τα όσα απεργάζεται για τις σχολές Μηχανικών.
Οι ψευδαισθήσεις που έτρεφε η εκπαιδευτική κοινότητα (Φοιτητές, Καθηγητές, Πτυχιούχοι) μετά το κατασκεύασμα – σχέδιο εξόντωσης των Τ.Ε.Ι με την ονομασία «Αθηνά» – πρέπει να εγκαταλειφτούν.
Οι ακόλουθες θέσεις μας, αφορούν στο αναθεωρημένο σχέδιο «Αθηνά» του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο επίσημα δόθηκε στην δημοσιότητα την Τετάρτη 6 Μαρτίου ενόψει της ενημέρωσης της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων.
Το Υπουργείο, στον υποτιθέμενο διάλογο, δεν τήρησε την διαδικασία που προβλέπεται από τη νομοθεσία που αφορά την κατάργηση, συγχώνευση, ονομασία ή ίδρυση νέων Τμημάτων (Ν.4009/2011 Άρθρο 7, Ν.4076/2012 και Ν.3794/2009 Άρθρο 18 παρ.1).
Δε διαβουλεύτηκε με τους φοιτητές και τους πτυχιούχους.
Δεν προχώρησε στην σύγκλιση των αρμόδιων γνωμοδοτικών οργάνων A.Δ.Ι.Π, Συμβούλια Ιδρυμάτων, Σ.Α.Τ.Ε/Ε.ΣΥ.Π  αλλά, μέσω άτυπων συναντήσεων με Βουλευτές, μεμονωμένους Καθηγητές και μέλη Διοικήσεων των Τ.Ε.Ι, προχώρησε στην διαμόρφωση του «τελικού» σχεδίου.
Εάν το σχέδιο «Αθηνά» εκπονήθηκε από την εταιρεία «planet», θα είχε ενδιαφέρον να πληροφορηθούμε πόσο κόστισε, ποια είναι τα πορίσματα της μελέτης και ποιος τις παρείχε τα στοιχεία, για να τεκμηριώσει την εισήγησή της.
Επισημαίνουμε ότι, όπως προκύπτει από τις επιμέρους παρεμβάσεις του σχεδίου κανείς από την Πολιτεία δεν έχει υπολογίσει το πραγματικό κόστος που θα προκύψει από την σχεδιαζόμενη «αναδιάρθρωση» και ποιο το δημοσιονομικό όφελος με τις καταργήσεις-συγχωνεύσεις των Τμημάτων, τις προτεινόμενες μετακινήσεις, προκαλώντας εύλογα ερωτήματα για το τι ακριβώς «μέτρησε» για την ιδιωτική εταιρεία Συμβούλων και πρότεινε τέτοιες επιπόλαιες δράσεις οι οποίες δεν θεμελιώνονται με κάποιο επιστημονικό ή ακαδημαϊκό κριτήριο.
Οι δηλώσεις του Υπουργού, ότι δεν κινδυνεύουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι, δε μας ξεγελούν, διότι αυτά τα ακούμε εδώ και 30 χρόνια. Άραγε τι εννοεί (;).
Ακόμη κι αν έχει τις αγνότερες των προθέσεων, κάποιος πρέπει να του εξηγήσει ότι το πλαίσιο των επαγγελματικών δυνατοτήτων των νυν φοιτητών και των ήδη πτυχιούχων, σε πλήθος ειδικοτήτων, είναι ακόμη σε εκκρεμότητα.Αναλυτικότερα:
Σχετικά με τις παρεμβάσεις στον Πανεπιστημιακό τομέα:
• Δεν γίνεται καμία παρέμβαση στις Πολυτεχνικές Σχολές και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών!
• Οι ελάχιστες παρεμβάσεις στα Πανεπιστήμια:
- Αφορούν σε τμήματα με συνάφεια γνωστικών αντικειμένων, εντός του ίδιου Ιδρύματος αξιοποιώντας τις υφιστάμενες υλικοτεχνικές υποδομές.
- Οδηγούν στην ενίσχυση των υφιστάμενων επιστημονικών πεδίων.
- Δεν απαιτούν μετακίνηση των φοιτητών και σοβαρή οικονομική επιβάρυνση τους.
- Δε δημιουργούν αναστάτωση στον ακαδημαϊκό χώρο του Ιδρύματος και στα διενεργούμενα μεταπτυχιακά προγράμματα.
- Δεν καταργούν στην πράξη τμήματα και γνωστικά αντικείμενα.

Σχετικά με τις Παρεμβάσεις στον Τεχνολογικό Τομέα
Δεν ακολουθείται η ίδια λογική, ούτε ισχύουν τα ίδια κριτήρια με τον Πανεπιστημιακό Τομέα:
• Στα Τ.Ε.Ι, κατά κανόνα, προτείνεται η κατάργηση υφιστάμενων Τμημάτων μέσω της απορρόφησης τους από Τμήματα διαφορετικών Τ.Ε.Ι, χωρίς καμία χωροταξική λογική και χωρίς τα Τμήματα να έχουν απολύτως καμία επιστημονική συνάφεια, ακόμη και συγχώνευση Τμημάτων τα οποία εντάσσονται σε διαφορετικές σχολές.
• Δεν ενισχύεται το προφίλ των νέων Τμημάτων που δημιουργούνται, αλλά μέσω της φόρμουλας των κατευθύνσεων, περιορίζεται το εύρος των διδασκόμενων μαθημάτων εκ των πραγμάτων, με αποτέλεσμα οι πτυχιούχοι να μην έχουν πρόσβαση σε όλο το πεδίο δραστηριοτήτων του μηχανικού. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει το νέο τμήμα να δίδει ενιαίο τίτλο πτυχίου και ολιστικά επαγγελματικά δικαιώματα όπως ισχύει στα Τμήματα των Πανεπιστημίων.
• Οι μετονομασίες των Τμημάτων, παραπέμπουν σε αδόκιμα επιστημονικά πεδία.
• Καταργούνται ολόκληρα επιστημονικά πεδία.
• Υποβαθμίζονται καταξιωμένα τμήματα με μεγάλο αριθμό σπουδαστών και σημαντικές υποδομές, με απορροφητικότητα των πτυχιούχων τους από την αγορά εργασίας (π.χ. τμήματα Τοπογραφίας κ.λ.π).
• Διακόπτεται η εξέλιξη νέων τμημάτων (Αυτοματισμού, Ανακαίνισης και Αποκατάστασης κτιρίων κ.λ.π).
• Προκαλείται αναστάτωση στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι.
• Με το σχέδιο «Αθηνά» γίνεται προσπάθεια να πληγούν τα πιο ισχυρά, από άποψη υλικοτεχνικής υποδομής και μελών Δ.Ε.Π, Τμήματα των Τ.Ε.Ι, τα οποία, όλως περιέργως, έχουν ήδη αξιολογηθεί θετικά, έχουν σημαντικές επιδόσεις στην έρευνα και διοργανώνουν μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.
• Οι προτεινόμενες καταργήσεις τμημάτων και συγχωνεύσεις αιτιολογούνται με γενικότητες, όπως,
• «Η σύνδεση των γνωστικών αντικειμένων με την εθνική αναπτυξιακή στοχοθεσία», χωρίς να περιγράφεται ποια είναι αυτή
• Η «Ανάπτυξη Ανταγωνιστικού Ανθρώπινου Δυναμικού, στην Ευρώπη», χωρίς όμως να αναλύεται το πώς αυτό επιτυγχάνεται με τις του παρεμβάσεις στην υφιστάμενη κατάσταση.
• Τα στατιστικά στοιχεία που επικαλείται το σχέδιο περί «προτίμησης Τμημάτων», ή για τις «επιδόσεις των υποψηφίων» στη βαθμολογία εισαγωγής, αφορούν Τμήματα τα οποία εδώ και 30 χρόνια δεν έχουν ρυθμισμένο το πλαίσιο άσκησης επαγγέλματος - κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας - παρότι έπρεπε να είχαν ρυθμιστεί ταυτόχρονα με την ίδρυση τους (π.χ. Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης , κ.λ.π).
• Αρκετά Τμήματα, τα οποία παραπέμπουν σε υπερεξειδικευμένες ειδικότητες, διατηρούνται ανέπαφα, χωρίς επαρκή αιτιολογία.
• Η αποδυνάμωση του Τ.Ε.Ι Αθήνας, Πειραιά και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε στο πλαίσιο της ομοσπονδοποίησης, είναι μια διαδικασία απαράδεκτη και δεν εξυπηρετεί κανένα αναπτυξιακό στόχο, ούτε οικονομικούς πόρους εξασφαλίζει.
• Όσα αναφέρονται στο σχέδιο για την σχολή Σ.Τ.Εφ, δεν τεκμηριώνονται ούτε συνδέονται με τους στόχους του, αντίθετα δημιουργούν νέα κατηγορία πτυχιούχων με αβέβαιο επαγγελματικό μέλλον, αφού η νομοθεσία του 1930 και 1950 δεν αναγνωρίζει αυτές τις ειδικότητες των μηχανικών που κατασκευάζει το σχέδιο «Αθηνά». Ανάλογες περιπτώσεις αφορούν κι άλλες σχολές των Τ.Ε.Ι.
Αυτό δικαιολογεί και την ουσιαστική σιωπή του Τ.Ε.Ε σχετικά με το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» διότι εξυπηρετεί τον σχεδιασμό του για κατάργηση ή αποδυνάμωση των συγγενών ή συναφών ειδικοτήτων των Τ.Ε.Ι – εξυπηρετεί τις Πολυτεχνικές Σχολές.

Παρατηρήσεις για τα τμήματα της Σχολής Σ.Τ.Εφ:
Ενώ δεν υπάρχει ουσιαστική συγγένεια των γνωστικών αντικειμένων των Τμημάτων Τοπογραφίας Αθηνών ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας των Σερρών με τα γνωστικά αντικείμενα των δυο τμημάτων Πολιτικών Έργων Υποδομής και Πολιτικών Δομικών Έργων, ώστε να δικαιολογείται η ενοποίηση, παρόλα αυτά δημιουργούνται δυο Τμήματα με διακριτές κατευθύνσεις μη συμβατές με την ελληνική νομοθεσία και κυρίως χωρίς καθορίζεται το επαγγελματικό πεδίο των αποφοίτων τους.
Επίσης τίθεται και ένα πρακτικό ερώτημα πως θα αναγνωρίσει ο πτυχιούχος αυτού του «υβριδικού» τμήματος τα επαγγελματικά του προσόντα, στις ευρωπαϊκές χώρες και θα εγγραφεί στους αντίστοιχους επαγγελματικούς φορείς αν θελήσει να μεταναστεύσει;
Επομένως: Η πρόταση για την συγχώνευση των ανωτέρω τμημάτων δεν τεκμηριώνεται και δεν εξυπηρετεί καμιά επιστημονική και παραγωγική αναγκαιότητα.
Αντιθέτως και μόνο υπό αυστηρές προϋποθέσεις, θα ήταν δυνατή η ενοποίηση των Τμημάτων Πολιτικών Έργων Υποδομής και Δομικών Έργων, όπως η μεταφορά, πέραν των οκτώ εξαμήνων, της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας και πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης, και η απονομή ενιαίου τίτλου σπουδών και πρόβλεψη επαγγελματικών δικαιωμάτων Πολιτικού Μηχανικού, όπως απαντάται στην κείμενη νομοθεσία.

Είμαστε ριζικά αντίθετοι στην κατάργηση των Τμημάτων της Σχολής Σ.Τ.Εφ:
- Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας
Ποιους αναπτυξιακούς εθνικούς στόχους θα εξυπηρετεί η κατάργηση δυο αυτόνομων Τμημάτων τετραετούς φοίτησης με μεγάλη απορροφητικότητα των αποφοίτων στην αγορά εργασίας και η συρρίκνωση τους ως κατεύθυνση σε ένα ενιαίο τμήμα Πολιτικού Μηχανικού;
Η προτεινόμενη κατάργηση τους με ποιο τρόπο -κατά τους εμπνευστές αυτού του εγχειρήματος - θα συμβάλλει στην προώθηση του τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης;
- Τα Τμήματα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων
Τα συγκεκριμένα Τμήματα έχουν όντως προοπτικές, αφού πλέον η τάση στον κατασκευαστικό τομέα είναι η ανακαίνιση και όχι η κατασκευή νέων κατοικιών, εντούτοις προτείνεται να συγχωνευτούν με το Τμήμα Έργων Υποδομής με το ποιο δεν έχουν σχεδόν καμία συνάφεια και το οποίο, με τα σημερινά δεδομένα, δεν έχει καμία διέξοδο στην άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος!
ü Τα Τμήματα Αυτοματισμού
Με ποιο σκεπτικό καταργούνται 4 (τέσσερα) Τμήματα αυτοματισμού ενώ στο αρχικό σχέδιο παρέμεναν ανέπαφα; Τι άλλαξε στο μεσοδιάστημα που να δικαιολογεί την κατάργηση τους και με ποια τεκμηρίωση;

Δε συμφωνούμε:
Με την Ονομασία της Σχολής των τμημάτων – ειδικοτήτων Μηχανικών του Τεχνολογικού Τομέα των Α.Ε.Ι: Η ονομασία «Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών» πλέον είναι αδόκιμη και προτείνουμε την αλλαγή της ονομασίας σε «Σχολή Μηχανικών τεχνολογικού τομέα» για τους εξής λόγους:
- Αναγνωρισιμότητας των Πτυχιούχων στο Εξωτερικό και εναρμόνιση με τις ονομασίες των αντίστοιχων Σχολών των Ευρωπαϊκών ΑΕΙ.
-  Χιλιάδες πτυχιούχοι των Τ.Ε.Ι αναζητούν εργασία στο Εξωτερικό και δυσκολεύονται να εξηγήσουν στις εκεί αρμόδιες αρχές τι σημαίνει «τεχνολογικών εφαρμογών»
- Προσαρμογή της ονομασίας της Σχολής αλλά και του Τμήματος με βάση την κείμενη νομοθεσία (Π.Δ 388/89 και το νόμο 3174/2003).
- Ταύτιση της ονομασίας της Σχολής με το επιστημονικό πεδίο και την ειδικότητα, σύμφωνα με την προαναφερόμενη νομοθεσία

Δε συμφωνούμε:
ü Με την θέσπιση διακριτών κατευθύνσεων στα Τμήματα Μηχανολογίας των Τ.Ε.Ι οι οποίες δεν εξυπηρετούν κανένα από τα κριτήρια του σχεδίου και στενεύουν τα γνωσιακά πεδία .
ü Με τη συγχώνευση του Τμήματος «Αρχιτεκτονικής Τοπίου» του Τ.Ε.Ι Καβάλας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας (Σ.Τ.ΕΓ) με το Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων του Τ.Ε.Ι Σερρών χωρίς να έχει καμία συνάφεια όπως αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι ανήκουν σε διαφορετικές Σχολές!
ü Μάς έχει αφήσει άναυδους η πρόταση συγχώνευσης των Τμημάτων Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρολογίας στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
ü Με την παρέμβαση στο τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και σχεδιασμού Αντικειμένων, χαρακτηρίζεται συγγενές(!) με το Τμήμα Σχεδιασμού και παραγωγής ενδυμάτων του Τ.Ε.Ι θεσ/νικης, το οποίο μετονομάζεται σε Τμήμα έτοιμου ενδύματος και κλωστοϋφαντουργίας! Στη συνέχεια το ίδιο Τμήμα απορροφάται από το Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου το οποίο μέχρι τώρα ανήκει στη Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας του Τ.Ε.Ι Λάρισας και μεταφέρεται στην Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Μύλος δηλαδή.
Θα ήμασταν σύμφωνοι σε ορισμένες μειώσεις, μόνο του αριθμού κάποιων τμημάτων όπως και γίνεται σε ελάχιστες περιπτώσεις στο σχέδιο αφού όμως προηγηθεί η συνολική αξιολόγηση όλων των ομοειδών Τμημάτων και όχι επιλεκτικές καταργήσεις Τμημάτων σε διάφορα Τ.Ε.Ι (π.χ Πολιτικών Δομικών Έργων Τ.Ε.Ι Κρήτης).

Με βάση τις ανωτέρω επισημάνσεις:
- Δηλώνουμε την δυσαρέσκεια μας προς τις Διοικήσεις των Τ.Ε.Ι ή και μεμονωμένους καθηγητές που είχαν άτυπες επαφές με το Υπουργείο Παιδείας, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις από τις συγχωνεύσεις, καταργήσεις, και μετονομασίες Τμημάτων στο επαγγελματικό προφίλ των πτυχιούχων τους και των ενεργών φοιτητών.
- Δεν θα επιτρέψουμε να δημιουργηθούν νέα Τμήματα εάν δεν περιλαμβάνεται ταυτόχρονα και το επαγγελματικό προφίλ.
- Καλούμε τις Διοικήσεις των Τ.Ε.Ι, να απαιτήσουν την άμεση διόρθωση όλων των απαράδεκτων «μετασχηματισμών» των Τμημάτων και να υπερασπιστούν και να διασφαλίσουν την προοπτική του τεχνολογικού τομέα.
- Ζητάμε να συγκληθεί άμεσα το Σ.Α.Τ.Ε/Ε.ΣΥ.Π, προκειμένου να συζητηθεί το σχέδιο από όλους τους εμπλεκομένους, και όχι να σύρεται η ακαδημαϊκή κοινότητα στις γνωστές μεθόδους των δήθεν διαβουλεύσεων και προειλημμένων αποφάσεων και να το μαθαίνουν τελευταίοι οι άμεσα θιγόμενοι από αυτό.
- Καλούμε τα Κόμματα της Κυβέρνησης να πάρουν θέση για το ανοσιούργημα «Αθηνά». Δεν θα ανεχτούμε να δημιουργηθεί μια νέα κατηγορία πτυχιούχων Τ.Ε.Ι με ένα πιο θολό επαγγελματικό πεδίο.»

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails