Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2013

Αντιδράσεις για το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ»

Η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ με τις τρεις Ανακοινώσεις που έχει εκδώσει μέχρι σήμερα για το σχέδιο Αθηνά απαντά σε όλα τα θέματα που θίγει το σχέδιο.
Στο αμέσως προσεχές διάστημα θα υπάρξει αναλυτική θέση επί όλων των παρεμβάσεων του τελικού πλέον, σχεδίου που δόθηκε σήμερα στην δημοσιότητα από το Υπουργείο Παιδείας.
Το σχέδιο «Αθηνά» είναι απαράδεκτο και δυναμίτης στα θεμέλια των Τ.Ε.Ι αν γίνει αποδεκτό.
Γιαυτό ζητάμε από τους φοιτητές και τις Διοικήσεις των Τ.Ε.Ι να απαιτήσουν την απόσυρση του δεδομένου ότι ούτε αναδιάρθρωση γίνεται ούτε αναμόρφωση του χάρτη ανώτατης εκπαίδευσης.
Επιπλέον δημιουργεί νέα προβλήματα στο χώρο των Ιδρυμάτων και δε λύνει τα υφιστάμενα.
Οι εχθροί των Τ.Ε.Ι μπορούν να τρίβουν τα χέρια τους στο βαθμό που το σχέδιο υιοθετηθεί.
Παραθέτουμε δημοσιεύματα με αποσπάσματα από τις Τοποθετήσεις του Υπουργού Παιδείας και των εκπροσώπων των Κομμάτων που στηρίζουν την Κυβέρνηση για το τελικό σχέδιο «Αθηνά» καθώς και δημοσιευμένες τοποθετήσεις ή θέσεις των άλλων κομμάτων για το σχέδιο.
Τοποθέτηση Υπουργού Παιδείας κ. Κ. Αρβανιτόπουλου

Τοποθετήσεις κας Μ.Ρεπούση (ΔΗΜ.ΑΡ) και κας Ε. Χριστοφιλοπούλου (ΠΑ.ΣΟ.Κ)

Ανακοίνωση ΔΗΜ.ΑΡ.

Τοποθέτηση Προέδρου ΣΥΡΙΖΑ κ. Α. Τσίπρα

Δημοσίευμα για τις θέσεις των Ανεξάρτητων Ελλήνων

Δημοσιεύματα για τις Θέσεις του Κ.Κ.Ε.
1ο Δημοσίευμα
2ο Δημοσίευμα


Θέση της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ για το χωροταξικό σχεδιασμό στα Α.Ε.Ι.
Για το Χωροταξικό σχεδιασμό στα Α.Ε.Ι (Πανεπιστήμια & Τ.Ε.Ι) απαιτείται:
Εσωτερική αναδιάρθρωση και των δυο Τομέων της Ανώτατης Εκπαίδευσης, με μείωση των υπαρχόντων ιδρυμάτων στο πλαίσιο ενός νέου Α.Ε.Ι - Ενοποίηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου των δυο τομέων των Α.Ε.Ι (ενιαία δομή και λειτουργία) με τέτοιο τρόπο ώστε, σε κάθε Α.Ε.Ι, ανά Περιφέρεια, να λειτουργούν δυο διακριτοί τομείς.
α. Τομέας τεχνολογικών επιστημών (π.χ Πολυτεχνικές και Γεωπονικές Σχολές, σχολές Μηχανικών των Τ.Ε.Ι, Τεχνολογίας Γεωπονίας–Δασοπονίας Τ.Ε.Ι, Γραφικών Τεχνών Τ.Ε.Ι, Τμήματα Ακτινολόγων, Οπτικών κ.λ.π)
β. Τομέας θεωρητικών-Ανθρωπιστικών Επιστημών (π.χ Τμήματα Φυσικής, Μαθηματικών, Νομικής, Παιδαγωγικά, Κοινωνικών Λειτουργών Τ.Ε.Ι, Εργοθεραπείας, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής Τ.Ε.Ι, κλπ)
Τα νέα Α.Ε.Ι δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 20 σε όλη την χώρα και σίγουρα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ΕΝΑ σε κάθε Περιφέρεια, καλύπτοντας και τους δυο τομείς με εξαίρεση την Αττική και την Θεσσαλονίκη.
Σε κάθε νέο Α.Ε.Ι δημιουργείται προπαρασκευαστικό έτος σπουδών ανά σχολή και ανά τομέα στο οποίο συγκεντρώνονται όλα τα κοινά γενικά μαθήματα και στο δεύτερο έτος γίνεται η επιλογή της ειδικότητας/ τμήμα ή κατεύθυνσης
Η σχολή προτείνεται ως κυρίαρχη ακαδημαϊκή μονάδα όπου αυτό επιτρέπεται από την φύση των σπουδών.
  • Καθιέρωση μέγιστης διάρκειας προπτυχιακών σπουδών τεσσάρων ετών σε κάθε Α.Ε.Ι, ώστε να υπάρξουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις διοργάνωσης προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, σύμφωνα με τα όσα ισχύουν στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Αξιολόγηση όλων των ιδρυμάτων, ανάλογα με τη χρηματοδότηση που λαμβάνουν, ώστε να αποκατασταθεί η πραγματική δυναμική όλων των Α.Ε.Ι.
  • Επιστροφή στις κλασικές γενικές ειδικότητες και κατάργηση των υπερεξειδικευμένων Τμημάτων και γνωστικών αντικειμένων και στους δυο τομείς, ώστε να δημιουργηθεί χώρος για Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών.
  • Καθιέρωση δυο τύπων Μεταπτυχιακών σπουδών:
          α. με στόχο την επαγγελματική εμβάθυνση στην ειδικότητα (κατεύθυνση).
          β. Μεταπτυχιακό προχωρημένων σπουδών που θα στοχεύει στη Διδακτορική διατριβή και έρευνα.
  • Καθιέρωση Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων για όλους, χωρίς διακρίσεις και στεγανά, στα πλαίσια των αντιστοίχων Ευρωπαϊκών προδιαγραφών και επαγγελματική εξέλιξη όλων των Πτυχιούχων με βάση τον α΄ ακαδημαϊκό τίτλο, την εμπειρία και την ενσωμάτωση νέων γνώσεων (δια βίου μάθηση, μεταπτυχιακές σπουδές εμβάθυνσης, κ.λ.π).
Για να αποφευχθεί το φαινόμενο της αυξημένης ζήτησης από τους υποψηφίους, στις σχολές των ΑΕΙ στα μεγάλα αστικά κέντρα που συνδέονται με «κλασσικά» επαγγέλματα, θα πρέπει να υπάρξει:
  • Παροχή κινήτρων στα Α.Ε.Ι της Περιφέρειας τόσο στο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Προσέλκυση επιστημόνων κύρους, ακαδημαϊκά – ερευνητικά κίνητρα και διευκολύνσεις) όσο και στους φοιτητές (υποτροφίες, δωρεάν στέγαση, εξασφάλιση μερικής απασχόλησης κ.λ.π) με στόχο την ενίσχυση τους έναντι των κεντρικών Α.Ε.Ι.
  • Εκσυγχρονισμός του πλαισίου επαγγελματικής δραστηριοποίησης με ουσιαστική διασύνδεση των Α.Ε.Ι με τις ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας και την αγορά εργασίας.
Στρατηγικός στόχος όλων των ανωτέρω η ενοποίηση της δομής και λειτουργίας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ημείωση του λειτουργικού κόστους, ηποιοτική αναβάθμιση των σπουδών σε αυτά και η καθιέρωση κανόνων βιωσιμότητας ώστε να διατηρηθεί ο Δημόσιος και δωρεάν χαρακτήρας τους στην πράξη και όχι στα λόγια.
Η διασφάλιση των επαγγελματικών και ακαδημαϊκών δικαιωμάτων των ήδη πτυχιούχων πρέπει να συνοδεύει τα μέτρα για την αναβάθμιση των Α.Ε.Ι και των δυο τομέων.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails