Σάββατο, 3 Ιουλίου 2010

Δελτίο τύπου της 42ης Συνόδου προέδρων αντιπροέδρων ΑΤΕΙ

Η Σύνοδος των Προέδρων και Αντιπροέδρων των ΤΕΙ στο πλαίσιο της υπάρχουσας κοινωνικο-οικονομικής σκληρής πραγματικότητας στην οποία ευρίσκεται σήμερα η χώρα, επισημαίνει με εμφαντικό τρόπο ότι οι ακαδημαϊκοί δάσκαλοι των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων θα συμβάλουν με κάθε τρόπο στην προσπάθεια της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτισμικής ανάτασής της. Προς το σκοπό αυτό τα ΤΕΙ οφείλουν να συνεχίσουν με ακόμα εντατικότερο ρυθμό το επιστημονικό, ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο.

Η συζήτηση η οποία διεξήχθη ανέδειξε την αναγκαιότητα επίλυσης των παρακάτω θεμάτων, η επίλυση των οποίων θα καταστεί σημαντικός αρωγός στην εύρυθμη λειτουργία και ανάπτυξη των Ιδρυμάτων μας

Η 42η Σύνοδος επισημαίνει ότι το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων δεν έχει ακόμα επιλυθεί. Υπενθυμίζει ότι στην έκτακτη σύνοδο στην Αθήνα ανέστειλε τις κινητοποιήσεις για τα επαγγελματικά δικαιώματα επειδή είχε την διαβεβαίωση του κ. Υφυπουργού ότι η έκδοση των επαγγελματικών δικαιωμάτων θα ανακοινωθεί μέχρι το τέλος Ιουνίου 2010 και πριν την έκδοση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Κολεγίων. Αυτό δεν πραγματοποιήθηκε και γι’ αυτό εμμένουμε στην άμεση έκδοση των Προεδρικών Διαταγμάτων όπως ψηφίστηκαν από το ΣΑΤΕ. Σε κάθε περίπτωση θα προσφύγουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και προγραμματίζεται έκτακτη σύνοδος για να εκτιμήσει τα νέα δεδομένα και να πάρει τις ανάλογες πρωτοβουλίες για τα περαιτέρω.

· Η Σύνοδος θεωρεί ότι πρέπει να προχωρήσει άμεσα η χωροταξική και θεματική αναδιάρθρωση του χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης με την ενεργή και ισότιμη συμμετοχή των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.

· Η Σύνοδος επισημαίνει την αρνητική εξέλιξη με την περαιτέρω μείωση της χρηματοδότησης των ΤΕΙ η οποία σταδιακά οδηγεί τα Ιδρύματα σε οικονομικό αδιέξοδο, όταν μάλιστα ο τομέας της παιδείας πρέπει να αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης. Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται με την δραματική έλλειψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού, τις μεγάλες καθυστερήσεις στις διαδικασίες πρόσληψης και εξέλιξης μελών Ε. Π., και τη μη κάλυψης των κενών που προκύπτουν από τις συνταξιοδοτήσεις. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η ανάγκη πρόσληψης μεγαλύτερου αριθμού έκτακτο Ε.Π. που επιβαρύνει περισσότερο τα Ιδρύματα με ταυτόχρονη μείωση της παρεχόμενης ποιότητας της εκπαίδευσης.

· Η Σύνοδος διαπιστώνει ότι θεωρεί θετικό μέτρο την μονή εισαγωγή των φοιτητών στα ΤΕΙ. Η εφαρμογή της παραπάνω διάταξης από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος σε πολλά τμήματα ΤΕΙ προσκρούει σε αντικειμενικές δυσκολίες κυρίως από έλλειψη των απαραίτητων υποδομών, του μεγάλου αριθμού των εισακτέων φοιτητών και των μετεγγραφών που αλλοιώνουν τον αρχικό σχεδιασμό.

· Η Σύνοδος επισημαίνει ότι εκκρεμεί το θέμα της ολοκλήρωσης των ακαδημαϊκών χαρακτηριστικών των ΤΕΙ με τη δυνατότητα εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών μετά από αξιολόγηση και ικανοποίηση των απαιτούμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων.

· Τέλος η Σύνοδος υποβάλει στο Υπουργείο Παιδείας ένα σύνολο ρυθμίσεων θεμάτων Ε.Π. και λοιπών και ζητεί την προώθηση και ψήφισή τους από την Βουλή με το επόμενο νομοσχέδιο για την δια βίου μάθηση.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails