Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2016

Επιστολή ΔΑΚΕ Μηχανικών Τ.Ε στον Τομεάρχη Υποδομών Ν.Δ σχετικά με την προσπάθεια της Κυβέρνησης για την ακύρωση του Ν.4254


                                                                                                   


                                                   
                                 Αθήνα, 17/11/2016 Προς:        Τομεάρχη Τομέα Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων Ν.Δ
                                κο Κώστα Καραμανλή

Κοινοποίηση: α)  Γραμματέα Πολιτικής Επιτροπής  Ν.Δ
                                κο Λευτέρη Αυγενάκη

              β)  Αν. Τομεάρχη  Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων Ν.Δ                
                                   κο  Χρήστο Μπουκώρο

                         
Αξιότιμε κύριε Τομεάρχη,


Με το Άρθρο 29 του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας, και λοιπές διατάξεις», καταργείται η Υποπαράγραφος ΙΓ.12 του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α'85), με την οποία για πρώτη φορά η Πολιτεία τόλμησε να καταργήσει τις αναχρονιστικές διατάξεις της Νομοθεσίας του 1930 που όριζαν το ποιος ασκεί το Επάγγελμα του Μηχανικού στη χώρα μας.

Με βάση τις διατάξεις του Ν.4254 το επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού στη χώρα μας ασκούν οι απόφοιτοι Πολιτικοί Μηχανικοί των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με το σχεδίου Νόμου του Υπουργείου, οι διατάξεις του Ν.4254/2014 καταργούνται, επανερχόμαστε  ξανά στη Νομοθεσία του 1930 και το Επάγγελμα του Μηχανικού (όλων των ειδικοτήτων), ασκούν μόνο οι απόφοιτοι  Μηχανικοί του Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, εξαιρώντας εντελώς τους Μηχανικούς του Τεχνολογικού Τομέα.Κύριε Τομεάρχη,

Ζητούμε την άμεση παρέμβασή σας, καθώς η διάταξη που εισάγει το Νομοσχέδιο πέρα από την αναχρονιστική και συντεχνιακή της λογική, αγνοεί εντελώς τη Νομοθεσία των τελευταίων δεκαπέντε ετών. Αγνοεί τους Νόμους 2916/2001 και 3549/2007 και το γεγονός ότι η Ανώτατη Εκπαίδευση της χώρα μας αποτελείται από δύο ισότιμους και παράλληλους τομείς, τον Πανεπιστημιακό και τον Τεχνολογικό, ενώ Μηχανικοί σπουδάζουν και στα Ιδρύματα του Τεχνολογικού Τομέα.
Θεωρούμε αδιανόητο η Ελληνική Βουλή να ψηφίσει ένα Νομοθέτημα που όχι μόνο ακυρώνει τις σπουδές και την υπόσταση του μισού και πλέον έμψυχου δυναμικού των Μηχανικών της χώρας, αλλά επαναφέρει και την αναχρονιστική Νομοθεσία του 1930…                                                           Για την  ΔΑΚΕ  Μηχανικών Τ.Ε

Τα μέλη της Κ.Δ.Ε  Ε.Ε.Τ.Ε.Μ
Αίσωπος Ιωάννης
Ευθυμιάδης Κων/νος
Ντάκος Χρήστος

Τα μέλη της Ε.Κ.Ο Μηχανικών
Σιάχος Δημήτριος
Φράγκος Κωνσταντίνος
Ανδριανάκος Απόστολος
Τσιρογιάννης Παναγιώτης


LinkWithin

Related Posts with Thumbnails