Κυριακή, 6 Ιουλίου 2014

Για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των Μηχανικών
Του Καθηγητή Ευάγγελου Καπετανάκη*
Η περιφρούρηση των συμφερόντων ομάδων επαγγελματιών με βάση πολύ παλαιότερες ρυθμίσεις ή ελλείψεις ρυθμίσεων της ελληνικής πολιτείας στα επαγγέλματα, δεν είναι δυνατό να συνεχισθεί. Η «απόδοση επαγγελματικών δραστηριοτήτων βάσει προσόντων» είναι ο ορισμός του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, που μόλις ολοκληρώθηκε και αντιστοιχήθηκε με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων. Τα Επιμελητήρια (Τεχνικό, Γεωτεχνικό, Οικονομικό) θα κληθούν άμεσα να το εφαρμόσουν, αποδίδοντας άδειες άσκησης δραστηριοτήτων με βάση τα πιστοποιούμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα σπουδών. Για κάθε εργαζόμενο η εξέλιξή του θα βασίζεται επιπλέον στην τεκμηριωμένη επαγγελματική του εμπειρία. Τα Επιμελητήριά μας, για να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της χώρας και στη θωράκιση των επιστημόνων μας απέναντι σε επίδοξους ανταγωνιστές τους που διακινούνται ελεύθερα εντός της Ευρώπης και ευρύτερα, θα διαπιστευθούν με διεθνή κριτήρια για την απόδοση δραστηριοτήτων μόνο σε εκείνους (αλλά και σε όλους) που τους ανήκουν πραγματικά. Η διαπίστευση αυτή, με απλά λόγια, προϋποθέτει εχέγγυα για αμεροληψία και διαφάνεια στην κρίση των ουσιαστικών προσόντων. Τα στερεότυπα δεν έχουν πλέον θέση. Η διάκριση ανάμεσα σε διπλωματούχους και πτυχιούχους θα πρέπει να επανεξετασθεί από όλους. Στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης τοποθετούνται στο Επίπεδο 6, όπως όλοι οι Πτυχιούχοι των Ελληνικών Πανεπιστημίων, με αναγνώριση σε όλη την Ευρώπη. Η Τεχνολογική Εκπαίδευση, με 4-ετείς σπουδές Μηχανικών, είναι από το 2001 ένας παράλληλος Τομέας της Ανώτατης Εκπαίδευσης, μαζί με τον Πανεπιστημιακό. Αυτό εγκαταστάθηκε από τρεις διαδοχικούς νόμους, με αντίστοιχα Προγράμματα Σπουδών, με το ίδιο πλέον νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας και τις ίδιες διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας των σπουδών. Οι επαγγελματικές δραστηριότητες είναι λοιπόν απαραίτητο να αποδίδονται με βάση τα πραγματικά πιστοποιούμενα και αξιολογούμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα, όχι με βάση στερεότυπα και εγκατεστημένες επιρροές ή παγιωμένες επιμεριστικές διατάξεις. Κανένας εργαζόμενος δεν μπορεί να διεκδικεί περισσότερα από ότι του ανήκει με βάση τα παραπάνω κριτήρια. Όμως και σε κανέναν δεν πρέπει να αποκλείεται η απόδοση δραστηριοτήτων για την άσκηση των οποίων επαρκούν τα προσόντα του και αυτές αποδίδονται σε ομότιμούς του σε όλη την Ευρώπη. Η εγρήγορση για επαγγελματική αναγνώριση εκείνων που δεν θα έπρεπε, είναι απαραίτητο να μεταστραφεί σε ευκαιριακά πτυχία από άλλες χώρες που αναγνωρίζονται αβασάνιστα ή και από ιδιωτικούς φορείς εντός της χώρας, με σπουδές ελλιπούς συγκρότησης, επιπέδου και λειτουργίας που διαφημίζονται ανεμπόδιστα και υποστηρίζονται αρμοδίως.

*Ο Ευάγγελος Καπετανάκης είναι Πρόεδρος του ΤΕΙ Κρήτης.
LinkWithin

Related Posts with Thumbnails