Τρίτη, 26 Αυγούστου 2014

Εγκύκλιος 13/2014 της ΓΓΔΕ για την "Κατάργηση Ορίων στις αναθέσεις δημοσίων έργων, μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών"

Την Εγκύκλιο 13/2014 της ΓΓΔΕ για την "Κατάργηση Ορίων στις αναθέσεις δημοσίων έργων, μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών" θα βρείτε εδώ.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails