Κυριακή, 30 Μαρτίου 2014

ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ !

29 Μαρτίου 2014
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Σε ολονύκτια προσπάθεια για ανατροπή των οριζόμενων στην ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΙΓ.12: "ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ" του Πολυνομοσχεδίου που ψηφίζεται στη Βουλή την Κυριακή το βράδυ, εξελίσσεται η ξαφνική ενημέρωσή μας για το σοβαρό αυτό θέμα, σήμερα το απόγευμα... Ενημερώσαμε άμεσα το Γραφείο του Πρωθυπουργού και το Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης. Το Τεχνικό Επιμελητήριο μέσω του Υπουργού Μιχάλη Χρυσοχοϊδη επιχειρεί την χειρότερη απαξίωση του χώρου της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης εδώ και 80 χρόνια... Επιχειρείται η αναμόρφωση της Νομοθεσίας του 1930 όπου ορίζεται ποιος είναι Μηχανικός στη Χώρα μας:

 Άρθρο 1 Η ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματος του .... Μηχανικού επιτρέπεται μόνον: Α) Στους κατόχους διπλώματος .... Μηχανικού των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών σχολών των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής Β) Σε όσους έχει αναγνωριστεί το δικαίωμα ασκήσεως του επαγγέλματος του .... Μηχανικού σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ/τος 38/2010 “Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων". 

 Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τον Υπουργό Παιδείας για ανατροπή της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί ερήμην μας... Προσπαθούμε στην κατεύθυνση είτε της επαναδιατύπωσης του άρθρου με την κατάργηση της διαφοροποίησης του Πανεπιστημιακού Τομέα, είτε της πλήρης απόσυρσης του άρθρου. Σημειώνουμε ότι υπάρχουν πολλές ακόμα διατάξεις που πλήττουν άμεσα τον Κλάδο μας (πχ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.23) για τις οποίες επίσης δίνουμε μάχη. 

 *Δυστυχώς ακόμη δεν γνωρίζουμε καμία αντίδραση από την ΕΕΤΕΜ (σήμερα έπεσε στην αντίληψή μας μία επιστολή του Προέδρου από τις 11/3 για την οποία δεν είχε φροντίσει να ενημερώσει κανέναν -προφανώς για να μη θίξει τον ομοϊδεάτη του Μιχάλη Χρυσοχοϊδη...) .

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails