Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2013

Εκδήλωση ΕΕΤΕΜ «Δια βίου εκπαίδευση-Πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης-Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Ως πυλώνες ανάσχεσης της κρίσης στη Δυτική Μακεδονία»

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails