Πέμπτη, 2 Μαΐου 2013

Ε.Ε.Τ.Ε.Μ Π.Τ ΑΧΑΙΑΣ : Διακοπή του προγράμματος αποκατάστασης των σεισμοπλήκτων στην Δυτική Ελλάδα.


                                                            Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ο επιστημονικός και επαγγελματικός ενιαίος φορέας οργάνωσης και εκπροσώπησης
των Μηχανικών του τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης 
Νομαρχιακό Τμήμα Αχαΐας
Ταχ. Δ/νση: Κανακάρη 236Α  & Γενναδίου ΤΗΛ.: 2610 279613
Fax: 2610 279613 ., www. eetema.gr & E-mail: info@eetema.gr

                                                                                 Πάτρα: 22-04-2013
                                                                                               Αρ. Πρωτ.: 120
    Προς  
          α) Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
                 Μεταφορών & Δικτύων κ. Κωστή Χατζηδάκη.
           β)  Αναπληρωτή Υπουργό κ. Σταύρο Καλογιάννη.
           γ)  Γ. Γραμ. Δημοσίων Έργων κ. Σ. Σιμόπουλο
           δ)  Βουλευτές Ν. Αχαΐας  
 
             Κοινοποίηση:
1.     Γεν. Γραμ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Εμ. Αγγελάκα
2.     Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Απόστολο Κατσιφάρα
3.     Πρόεδρο ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδος κ. Αθανάσιο Γιανναδάκη
4.      Π.Ο.Σ.Ε. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
5.     Κεντρική Διοικούσα Επιτροπή ΕΕΤΕΜ, Πρόεδρο κ. Δ. Δημόπουλο
6.     Δήμαρχο Πατρέων  κ. Ιωάννη Δημαρά
7.     Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας κ. Ανδρέα Παναγιωτόπουλο
8.     Δήμαρχο Αιγιαλείας κ. Στάθη Θεοδωρακόπουλο.
9.     Δήμαρχο Καλαβρύτων κ. Γεώργιο  Λαζουρά.
10.            Δήμαρχος  Ερυμάνθου κ. Αθανάσιο  Καρπή.
11.            Σύλλογο Υπαλλήλων ΥΠΕΧΩΔΕ, Πρόεδρο Δ. Λάμπρου
12.            Μ.Μ.Ε. Αχαΐας.
13.            Διαδικτυακό μας τόπο
Θέμα: Διακοπή του προγράμματος  αποκατάστασης των σεισμοπλήκτων στην Δυτική Ελλάδα.
                  
Κύριε Υπουργέ,
Η Διοικούσα Επιτροπή του Νομαρχιακού Τμήματος  της ΕΕΤΕΜ Αχαΐας σε συνέχεια του με αρ. πρωτ: 519/10-12-2012 έγγραφου της,  εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία της, για την μη απόδοση της κρατικής αρωγής στους δικαιούχους της σεισμόπληκτης περιοχής της Δυτικής Αχαΐας.
Παρά το μεγάλο αριθμό εγκεκριμένων φακέλων, που ξεπερνά το ποσό των 8.000.000,00€ και μάλιστα σε μια περίοδο που οι πολίτες λόγο της μεγάλης οικονομικής κρίσης, αδυνατούν να ανακατασκευάσουν ή επισκευάσουν τις κατοικίες τους με ιδίους πόρους και οι μηχανικοί δεν μπορούν να καταβάλουν ούτε τις εισφορές τους στα ασφαλιστικά τους ταμεία, έχει μπλοκάρει το πρόγραμμα, το οποίο πρέπει να εκτελείται χωρίς διακοπή για την αποκατάσταση των βλαβών των κτιρίων που έχουν υποστεί ζημιές από τον σεισμό της 8ης Ιουνίου 2008.
Έτσι τέσσερα χρόνια μετά τον σεισμό, σεισμόπληκτα κτίρια  παραμένουν ημιτελή και επικίνδυνα σε μια περιοχή που οι σεισμοί, μικροί προς το παρόν, αποτελούν καθημερινό φαινόμενο.
Πρέπει επιτέλους να αρθεί η ισχύς του ΠΔ. 113/2010 (ΦΕΚ Α’ 194) άρθρο 11 παρ. 1, και να μπουν χρηματοδοτηθεί το έργο 2008ΣΕ06900017, έτσι ώστε να λειτουργήσει, απρόσκοπτα η υπηρεσία του Τ.Α.Σ. Αχαΐας.
Η μεγάλη καθυστέρηση έχει επιφέρει δυσλειτουργίες στις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις έναντι των πολιτών.
 
Εκτός από τον σεισμό της 8ης Ιουνίου 2008, έγιναννέοι σεισμοί και έχουμε νέες Οριοθετήσεις, συγκεκριμένα: α)Η με αρ. πρωτ. Οικ./2823/Α32/06.05.2010 (ΦΕΚ 100Β/28.05.2010) οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τους σεισμούς στις 18 & 22 Ιανουαρίου 2010 σε περιοχές των Π.Ε. Φωκίδας και Αιτωλοακαρνανίας, β)Η με αρ. πρωτ: 4749/ΠΕ/Α325/17.04.2012 (ΦΕΚ 1388Β/27.04.2012 οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια και προσωρινή στέγαση των πληγέντων από τον σεισμό της 7ης Αυγούστου 2011 σε περιοχές των Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και Αχαΐας.
Κατόπιν όλων των παραπάνω ζητάμε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την άμεση εξασφάλιση των απαιτούμενων πιστώσεων ώστε να καταστεί δυνατή η συνέχιση του έργου αποκατάστασης των πληγέντων κτιρίων. Ακόμα είναι απαραίτητο να δοθούν οι αναγκαίες πιστώσεις για τις λειτουργικές ανάγκες των Υπηρεσιών Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων, για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία τους.
Επίσης ή ΕΕΤΕΜ Αχαΐας σας ζητάει να μεριμνήσετε, ώστε:
-        Να γίνει, άμεσα, η καταβολή της προκαταβολής των 10.000€ για τις περιπτώσεις των ανακατασκευών – μετά από Πρωτόκολλα κατεδάφισης και ευτελών υλικών – ώστε να είναι εφικτή η έκδοση οικοδομικής άδειας, εντός του έτους, όπως προβλέπεται από το Νόμο. Ειδάλλως οι δικαιούχοι κινδυνεύουν να χάσουν κάθε δικαίωμα χρηματοδότησης.
-        Να τροποποιηθεί η προβλεπόμενη προθεσμία και να επιτραπεί η έκδοση της άδειας ανακατασκευής να γίνεται ένα χρόνο το πολύ μετά την πληρωμή της προκαταβολής.
-        Να επεκταθεί η ισχύς των οικοδομικών αδειών ανακατασκευής επ’ αόριστον, ώστε η καθυστέρηση καταβολής δόσεων κρατικής αρωγής να μην αποτελεί αιτία ακύρωσής των.
-        Να υπογραφούν οι εκκρεμείς αποφάσεις εγκρίσεως των μελετών επισκευών, που έχουν ελεγχθεί, έτσι ώστε να προχωρήσουν οι σεισμόπληκτοι σε έναρξη εργασιών επισκευής, έστω και με ίδια κεφάλαια.
-        Να εξαιρεθούν από την καταβολή του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτημένων  Δομημένων Επιφανειών οι πολίτες των οποίων οι ιδιοκτησίες εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες.
-        Να ενεργοποιηθεί εκ νέου η επιδότηση ενοικίου και να δοθεί επιπλέον παράταση για την απόδοση των απαιτούμενων οφειλών προς τι ΙΚΑ, ώστε να είναι κοινωνικά δίκαιη ή αντιμετώπιση των πληγέντων πολιτών.
-        Να σταματήσει ο δήθεν έλεγχος των εγκεκριμένων μελετών επισκευών των κτιρίων από την Υ.Α.Σ. σε ευτελή ποσά τις τάξεως 3.000,00€, επιβάλλεται να γίνονται οι επισκευές σύμφωνα με την επιστήμη και τα απαραίτητα υλικά κα όχι να γίνονται μπαλώματα, που σε επικείμενο σεισμό τα κτίρια να υποστούν βλάβες, δηλαδή η πολιτεία να πληρώνει το κτίριο δυο (2) & τρεις (3) φορές. Πρέπει να γίνεται δειγματοληπτικός έλεγχος, όπως γινόταν σωστά στην αρχή του προγράμματος.
-        Να εφαρμόζει η πολιτεία όλες τις εγκυκλίους σχετικά με το χρονικό διάστημα του 1 ενός μηνός για την έγκριση του προϋπολογισμού των επισκευών των κτιρίων.
-        Να προχώρηση η διαδικασία των εκκρεμών αιτήσεων για αρχικό έλεγχο κτιρίων που δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα.
-        Τέλος τονίζουμε ότι η πολιτεία οφείλει να στέκεται αρωγός στους πληγέντες πολίτες και σε όλο το επιστημονικό-τεχνικό & εργατικό δυναμικό για να ανταπεξέλθουν τι δύσκολη συγκυρία.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία, ώστε να επιλυθούν τα παραπάνω προβλήματα.
Για τη Διοικούσα Επιτροπή του Ν.Τ. Αχαΐας
Ο
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αθανάσιος   Κουμούτσος
Μηχανολόγος – Ανακαίνιση Αποκατάσταση
Κτιρίων Μηχανικός Τ.Ε.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails