Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014

Απόντες οι Μηχανικοί που προέρχονται από την Τεχνολογική Εκπαίδευση από την συζήτηση για το θεσμικό πλαίσιο των Μητρώων Κατασκευών-Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και Μελετητών Δημοσίων Έργων Ομάδα Εργασίας για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου των Μητρώων Κατασκευών-Εργοληπτικών Επιχειρήσεων  και Μελετητών Δημοσίων Έργων συγκρότησε το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων  (ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ). Συγκεκριμένα έργο της ομάδας εργασίας είναι η σύνταξη και επεξεργασία προτάσεων για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου των Μητρώων που τηρούνται στην αρμόδια Διεύθυνση Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων αλλά και των τηρούμενων στις Περιφερειακές Ενότητες Μητρώων Περιφερειακών Ενοτήτων και αφορούν θέματα εγγραφής, αναβάθμισης των συστημάτων μηχανοργάνωσης της υπηρεσίας, κατάταξης, αναθεώρησης  κλπ και την επεξεργασία προτάσεων προκειμένου να συμπεριληφθούν στον προβλεπόμενο Κανονισμό δημοσίων έργων. Η παραπάνω ομάδα απαρτίζεται από στελέχη της Διεύθυνσης Μητρώων και Τεχνικών επαγγελμάτων, υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου,  τον τ. Πρόεδρο του ΣΑΤΕ κ. Βλάχο Γεώργιο, τον εκπρόσωπο του Σ.Ε.Γ.Μ. κ. Καλλέργη Κωνσταντίνο και τον πρόεδρο του Τ.Ε.Ε κ. Σπιρτζη Χρήστο.

Στη συγκρότηση της ομάδας εργασίας που θα επεξεργαστεί και θα συντάξει όλες τις νομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με τα προαναφερόμενα θέματα ο Υπουργός ΠΟΜΕΔΙ κ. Χρυσοχοίδης αγνοεί τους Μηχανικούς που προέρχονται από την Τεχνολογική εκπαίδευση αφού στην παραπάνω απόφαση δεν προβλέπεται εκπρόσωπος απο την ΕΕΤΕΜ. Το γεγονός ότι για ένα τόσο σημαντικό θέμα που αφορά την πλειοψηφία των συναδέλφων που ασκούν το επάγγελμα δεν έχει προσκληθεί εκπρόσωπος από τον φορέα μας ,την ΕΕΤΕΜ, καταδεικνύει για άλλη μια φορά την απαξίωση που έχει περιέλθει η Ένωση από τις ενέργειες του προεδρείου της. Για άλλη μια φορά γίνεται συζήτηση και παίρνονται αποφάσεις για εμάς χωρίς εμάς.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails